Schönstattské hodinky


MTA


24:00 - Jitřní 03:00 - Chvály 06:00 - Prima
09:00 - Tercie 12:00 - Sexta 15:00 - Nona
18:00 - Nešpory 21:00 - Kompletář Zasvěcení

24:00 - Jitřní

Úvod:

Na Krásné místo, Matko, v touze spěchám,
tam před oltářem s láskou tiše klekám
a v duchu se všemi se spojuji,
kdo tvému dílu život darují.

Kéž v obraze tvém vždy se zrcadlíme,
úmluvu lásky s tebou obnovíme.
Ať jsme tvůj věrný odlesk, nástroj tvůj,
jím království své všude vybuduj.

Jitřní:

Tvá svatyňka je nový Nazaret
uprostřed temnot, které halí svět.

Tam, Panno čistá, v prosbě naléhavé
po jitru spásy voláš v touze žhavé.
Tam nabídl ti úkol Gabriel,
tys řekla Fiat, svět se rozedněl.

V Schönstattě znovu tiše zní tvé ano,
tam noci mizí, nové svítá ráno,
vždyť Bůh jej v moudrosti své vyvolil,
zde maják spásy světu zazářil.

I já se tobě za nástroj dnes dávám,
svůj život tvému dílu odevzdávám.
Jak ty chci z bianko - plné moci žít,
nad ďáblem ve tvé síle zvítězit.

Závěr:

Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána,
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Amen.

Nahoru

03:00 - Chvály

Úvod:

Na Krásné místo, Matko, v touze spěchám,
tam před oltářem s láskou tiše klekám
a v duchu se všemi se spojuji,
kdo tvému dílu život darují.

Kéž v obraze tvém vždy se zrcadlíme,
úmluvu lásky s tebou obnovíme.
Ať jsme tvůj věrný odlesk, nástroj tvůj,
jím království své všude vybuduj.

Chvály:

Tvá svatyňka je naším Betlémem,
kde vyšlo Slunce a teď září všem.

Tam panensky jsi Krista porodila
a jemu za Snoubenku dána byla.
Tam z tvé podivuhodné plodnosti
nám vzešlo Slunce spravedlnosti.

Tys dala světu schönstattské své dílo,
aby v něm věčné světlo zazářilo.
Odtud je toužíš šířit v temnou zem,
vždyť poslána jsi Krista přinést všem.

Zroď, Matko, i v mé duši Spasitele,
ať podobám se jemu, jak ty cele,
s tebou ho radostně nést dobou smím,
až zazáří zas jasem slunečním.

Závěr:

Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána,
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Amen.

Nahoru

06:00 - Prima

Úvod:

Na Krásné místo, Matko, v touze spěchám,
tam před oltářem s láskou tiše klekám
a v duchu se všemi se spojuji,
kdo tvému dílu život darují.

Kéž v obraze tvém vždy se zrcadlíme,
úmluvu lásky s tebou obnovíme.
Ať jsme tvůj věrný odlesk, nástroj tvůj,
jím království své všude vybuduj.

Prima:

Jak Nazaret tvá svítí kaplička,
v zář Slunce - Krista se halí celičká.

V tvém malém chudém domku v Nazaretě
to Slunce zářilo jak nikde v světě,
probouzí v tichu svatost všedních dnů
a tvoří láskou spjatou rodinu.

Zde v Nazaretě, v čase bez domova,
chce rodinám Bůh dávat spásu znova.
Když Schönstattu se s láskou zasvětí,
rád jejich všední život posvětí.

I v nás nech, Matko, více zářit Krista,
ať spojuje nás láska svatá, čistá,
ke každé oběti nám sílu dá,
jak naše poslání nám ukládá.

Závěr:

Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána,
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Amen.

Nahoru

09:00 - Tercie

Úvod:

Na Krásné místo, Matko, v touze spěchám,
tam před oltářem s láskou tiše klekám
a v duchu se všemi se spojuji,
kdo tvému dílu život darují.

Kéž v obraze tvém vždy se zrcadlíme,
úmluvu lásky s tebou obnovíme.
Ať jsme tvůj věrný odlesk, nástroj tvůj,
jím království své všude vybuduj.

Tercie:

Tvá svatyňka vysílá v dnešní čas
svit táborského Slunce jeho jas.

Zde vítězně svůj lesk všem odhalilo,
jak kdysi na Táboře zazářilo.
Tak jako v ráji je zde dobře nám,
vždyť v ní se sklonil sám Duch Sv. k nám.

Tábora jasem ty jsi obklopena,
svatyně Ducha, Panno vyvolená,
k němu chceš vést i všechny děti své,
to poslání je tvoje schönstattské.

Vypros i nám, ať Kristův oheň svatý
zažehne nás, jak žárem Letnic vzňatý.
Ať jeho světlo proniká i nás
a jako z tebe září v dnešní čas.

Závěr:

Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána,
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Amen.

Nahoru

12:00 - Sexta

Úvod:

Na Krásné místo, Matko, v touze spěchám,
tam před oltářem s láskou tiše klekám
a v duchu se všemi se spojuji,
kdo tvému dílu život darují.

Kéž v obraze tvém vždy se zrcadlíme,
úmluvu lásky s tebou obnovíme.
Ať jsme tvůj věrný odlesk, nástroj tvůj,
jím království své všude vybuduj.

Sexta:

Když slunce do zenitu vstupuje,
tu mysl k Betánii putuje.

Zde duše tvoje s touhou přijíma
slova, jež ze rtů Syna zaznívala,
jak dovedla jsi o nich rozjímat,
své srdce Bohu v lásce darovat.

Tak vytvořit chceš ve svatyňce svoji
šik rukou sepnutých, jenž věrně stojí
po boku tvém a pod tvým vedením
k výšinám lásky spěje nejvyšším.

Duch modlitby kéž září ze mne stále,
mé srdce k hvězdám zvedej k Boží chvále,
ať vždy se k Slunci - Kristu upínám
a na něj v každé chvíli spoléhám.

Závěr:

Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána,
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Amen.

Nahoru

15:00 - Nona

Úvod:

Na Krásné místo, Matko, v touze spěchám,
tam před oltářem s láskou tiše klekám
a v duchu se všemi se spojuji,
kdo tvému dílu život darují.

Kéž v obraze tvém vždy se zrcadlíme,
úmluvu lásky s tebou obnovíme.
Ať jsme tvůj věrný odlesk, nástroj tvůj,
jím království své všude vybuduj.

Nona:

Slunce jde tiše dráhou určenou
a na Golgotu vede duši mou.

Zde v bolesti jsi nezlomena stála,
všech mateřských práv hrdinně se vzdala,
dala ses se svým Jednorozeným
pro spásu světa plánům Otcovým.

Ve svatyňce své utvářet chceš duše,
ochotné s Ježíšem jít cestou kříže,
je učíš jako Kristus kněžsky žít
a s tebou jeho diakony být.

Dej, aby kříže, jež mi život vkládá,
tak jak inskriptio to od nás žádá,
doplnit daly lidské slabosti,
co Kristových muk chybí k plnosti.

Závěr:

Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána,
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Amen.

Nahoru

18:00 - Nešpory

Úvod:

Na Krásné místo, Matko, v touze spěchám,
tam před oltářem s láskou tiše klekám
a v duchu se všemi se spojuji,
kdo tvému dílu život darují.

Kéž v obraze tvém vždy se zrcadlíme,
úmluvu lásky s tebou obnovíme.
Ať jsme tvůj věrný odlesk, nástroj tvůj,
jím království své všude vybuduj.

Nešpory:

Již slunce k západu se schyluje
a naším cílem coenaculum je.

Tam's Církvi příchod Ducha vyprosila,
tam milost vlažná srdce přetvořila,
tam uvedla je v Krista učení
a dala k mučednictví nadšení.

Totéž chceš ve svatyňce naší konat,
v nás slabých světlo víry posilovat
všechno, co nám nese všední den,
nás učíš vidět Božím pohledem.

Ukaž mi teď, jak láska Otce vřelá
též dnešním dnem mě věrně provázela,
za dary, jež mi dává zas a zas,
chci s tebou zpívat “Deo gratias”.

Závěr:

Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána,
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Amen.

Nahoru

21:00 - Kompletář

Úvod:

Na Krásné místo, Matko, v touze spěchám,
tam před oltářem s láskou tiše klekám
a v duchu se všemi se spojuji,
kdo tvému dílu život darují.

Kéž v obraze tvém vždy se zrcadlíme,
úmluvu lásky s tebou obnovíme.
Ať jsme tvůj věrný odlesk, nástroj tvůj,
jím království své všude vybuduj.

Kompletář:

Již slunce ke spánku se ubírá
a před námi se Sion otvírá.

Tvá smrt byla jen touhy naplnění,
tvé tělo nepoznalo porušení.
Teď otevřel ti Sion bránu svou,
Bůh ozdobil tě slávy korunou.

Z kapličky zveš nás tam, kde domov pravý,
do věčné vlasti plné Boží slávy,
nás učíš nad vším pomíjivým stát,
pro dobra věčná srdce otvírat.

Tak uč mě denně žít, ať v smrti mohu
jak dítě Otci dát svou duši Bohu.
Navečer sama sebe odsoudit,
aby mi Otec rád moh' odpustit.

Závěr:

Buď Bohu Otci vděčně chvála vzdána,
s Marií skrze Krista, světů Pána,
ve Svatém Duchu, dárci milosti,
vším tvorstvem teď i v celé věčnosti.

Amen.

Nahoru

Zasvěcení:

Maria, Matko má, Královno,
tobě se úplně obětuji.

Na důkaz své oddanosti,
zasvěcuji ti dnes své oči,
své uši, svá ústa, své srdce,
sebe samého docela.

Protože náležím tobě, dobrá Matko,
chraň, vychovávej a používej mne.
Jsem tvé dítě a tvé vlastnictví.

Amen.

Nahoru

Zpět do farního společenství


Napište nám Zpět do menu