Setkávání

Již několik let nebyly dodány informace o změnách, proto možná již nic z inzerovaného neexistuje, a něco co zde není uvedeno může naopak existovat...

Zkuste si vybrat z naší nabídky a přijďte!


Napište nám Zpět do menuStálé akce farnosti sv. Františka, Děčín IV

1. neděle v měsíci ráno v kostele Dětská mše svatá - po ní se sejdeme ve společenských místnostech na faře!
2. neděle v měsíci od 18:45 na faře Setkání Farní rady
3. neděle v měsíci ráno v kostele Latinská mše svatá
3. neděle v měsíci od 13:45 Pouť do Dolního Žlebu - kostel pro opravy uzavřen
Každá neděle od 10:00 do 11:00 (jindy dle dohody) Knihovna / čítárna
2. úterý v měsíci od 15:30 na faře Setkání seniorů
Každé úterý po večerní mši svaté v kostele Večerní chvály
Každou středu od 15:00 do 16:00 na faře Nácvik scholy
Každou středu od 19:30 v kostele Modlitební večer
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 Setkání rodin
2. pátek v měsíci od 19:00 na faře - nepravidelně Promítání, či Křeslo pro hosta
18. v měsíci od 17:30 Obnova zasvěcení P. Marii, mše

Nabídka farnosti Děčín I

Následující údaje jsou zastaralé. Aktuální data naleznete v týdenních přehledech kalendária.
Každé pondělí v 15:00 na faře v Křížové ul. Výuka náboženství pro děti
Každý pátek v 19:00 na faře v Křížové ul. Chrámový sbor
Každou sobotu v 18:00 na faře v Křížové ul. Biblická hodina (nedělní texty)
Každou sobotu v 19:00 na faře v Křížové ul. Mariánské večeřadlo
Každou 1. sobotu v 10:00 Horní Police Poutní mše svaté


Zpět do farního společenství


Napište nám Zpět do menu