Aktuality roku 2006

Zde jsou uloženy aktuality roku 2006. Máte možnost přejít přímo i na jiné ročníky případně do Aktualit letošního roku.


Napište nám Zpět do menuAktuality současného roku
Aktuality roku 2011
Aktuality roku 2010
Aktuality roku 2009
Aktuality roku 2008
Aktuality roku 2007
Prosinec 2006
Listopad 2006
Říjen 2006
Září 2006
Srpen 2006
Červenec 2006
Červen 2006
Květen 2006
Duben 2006
Březen 2006
Únor 2006
Leden 2006
Aktuality roku 2005
Aktuality roku 2004
Aktuality roku 2003

Prosinec 2006

Nahoru


Listopad 2006

Nahoru


Říjen 2006

Nahoru


Září 2006

Nahoru


Srpen 2006

Nahoru


Červenec 2006

Nahoru


Středa 07. - neděle 11. června 2006
"Dostanete sílu Ducha svatého a budete mými svědky"
Duchovní cvičení pro všechny. Pozvání nechat se obnovit Duchem svatým a žít pro církev. Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery a možnost duchovních rozhovorů.
Zahájení: 7. června v 17:30, ukončení 11. června ve 14:00
Přihlášky: písemně na adresu Komunita Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, ČR; telefonicky na čísle 585 396 638; e-mailem Komunita Blahoslavenství.
Webové stránky: Komunita Blahoslavenství

Nahoru


Čtvrtek 18. - neděle 21. května 2006
"Tvé tělo je chrámem Ducha svatého"
Duchovní cvičení pro všechny. Pozvání objevit sama sebe jako chrám živého Boha, skrze modlitbu tancem. Součástí jsou kromě biblických tanců i přednášky, liturgie a adorace. Vzít si s sebou vhodnou obuv.
Zahájení: 18. května v 17:30, ukončení 21. května ve 14:00
Přihlášky: písemně na adresu Komunita Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, ČR; telefonicky na čísle 585 396 638; e-mailem Komunita Blahoslavenství.
Webové stránky: Komunita Blahoslavenství

Nahoru


Duben 2006

Nahoru


Středa 22. - neděle 26. března 2006
"Eucharistie - pramen života"
Postní duchovní cvičení pro všechny. Pozvání žít z daru Eucharistie - z moci Kristovy smrti a vzkříšení a budovat tělo církve. Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery a možnost duchovních rozhovorů.
Zahájení: 22. března v 17:30, ukončení 26. března ve 14:00
Přihlášky: písemně na adresu Komunita Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, ČR; telefonicky na čísle 585 396 638; e-mailem Komunita Blahoslavenství.
Webové stránky: Komunita Blahoslavenství

Nahoru


Čtvrtek 16. - neděle 19. února 2006
"Synu, vše co mám, je tvé"
Duchovní cvičení pro muže. Najít svoji identitu v Kristu pod pohledem Otce a v Něm jít cestou k zralosti muže. Součástí duchovních cvičení jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery, sdílení, možnost práce.
Zahájení: 16. února v 17:30, ukončení 19. února ve 14:00
Přihlášky: písemně na adresu Komunita Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, ČR; telefonicky na čísle 585 396 638; e-mailem Komunita Blahoslavenství.
Webové stránky: Komunita Blahoslavenství

Nahoru


Sobota 28. ledna 2006
Výlet za lamami, koněma a výstup na Hutberg
Kdy: V sobotu 28. ledna, autobusem v 8:50 z Podmokel do Růžové
Program: Vystoupíme na kopec Hutberg, na jehož vrcholu je opravený křížek. Sáňkovat budeme, bude-li sníh (sáně a jezdíky s sebou). Pohladíme lamy a koně v místní stáji. Občerstvíme se u Marcela Hrubého (svačinu s sebou) a prohlédneme si opravený kostel.
Odjedeme autobusem z Růžové v 14:53 (případně v 17:00).
Dotazy možné na lampárně nebo u Karla Steina (+420 412 528 999).
Nahoru


Pátek 13. - neděle 15. ledna 2006
"Ať chválí jeho jméno tancem"
Víkendové setkání pro mladé lidi od 18 do 35 let. Pozvání vstoupit do identity Božích dětí skrze tanec jako modlitbu. Součástí jsou kromě biblických tanců i přednášky, liturgie a adorace. Vzít si s sebou vhodnou obuv.
Zahájení: 13. ledna v 17:30, ukončení 15. ledna ve 14:00
Přihlášky: písemně na adresu Komunita Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, ČR; telefonicky na čísle 585 396 638; e-mailem Komunita Blahoslavenství.
Webové stránky: Komunita Blahoslavenství

Nahoru


Pátek 13. ledna 2006
Pouť do Filipova
Poutní mše svatá v bazilice ve Filipově se koná ráno 13. ledna 2006 od 04:00 za účasti biskupa Pavla, biskupa Josefa a mnoha kněží nejen naší diecéze. Naše farnost se pravděpodobně připojí k poutníkům z ústecké farnosti tak, jak tomu bylo minulá léta.

Nahoru


Sobota 07. ledna 2006
Nejen pro katechety
Diecézní katechetické centrum vás srdečně zve na přednášky do Diecézního domu kardinála Trochty v Litoměřicích (Komenského 4) v sobotu 7. ledna 2006, začátek od 9:30.
dopoledne: R.D. Jiří Voleský - Biblistika (úvod do života Nového Zákona)
odpoledne: P. Vilém Marek Štěpán O.Praem. - Mariologie
Diecézní katechetické centrum (DKC), Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 072; mobil 777 162 234, e-mail: Diecézní kateche tické centrum Li toměřice.

NahoruNapište nám Zpět do menu