Aktuality roku 2005

Zde jsou uloženy aktuality roku 2005. Máte možnost přejít přímo i na jiné ročníky případně do Aktualit letošního roku.


Napište nám Zpět do menuAktuality současného roku
Aktuality roku 2011
Aktuality roku 2010
Aktuality roku 2009
Aktuality roku 2008
Aktuality roku 2007
Aktuality roku 2006
Prosinec 2005
Listopad 2005
Říjen 2005
Září 2005
Srpen 2005
Červenec 2005
Červen 2005
Květen 2005
Duben 2005
Březen 2005
Únor 2005
Leden 2005
Aktuality roku 2004
Aktuality roku 2003

Sobota 10. prosince 2005
Duchovní obnova pro mládež
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Středa 07. - neděle 11. prosince 2005
"Pán je blízko"
Adventní duchovní cvičení pro všechny. Pozvání k prohloubení osobní i společné modlitby v každodenním životě. Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery a možnost duchovních rozhovorů.
Zahájení: 7. prosince v 17:30, ukončení 11. prosince ve 14:00
Přihlášky: písemně na adresu Komunita Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, ČR; telefonicky na čísle 585 396 638; e-mailem Komunita Blahoslavenství.
Webové stránky: Komunita Blahoslavenství

Nahoru


Sobota 03. prosince 2005
Setkání varhaníků a sbormistrů litoměřické diecéze
Kde: V Diecézním domě kardinála Trochty (DDKT) Litoměřicích.
Pořádá: Diecézní pastorační středisko, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 036, e-mail: Diecézní pastorační centrum Litoměřice. , web: Diecézní pastorační centrum Litoměřice.

Nahoru


Pátek 26. listopadu 2005
Adventní bdění
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 19. listopadu 2005
Setkání laických studentů a absolventů teologických fakult
Diecézní pastorační středisko srdečně zve 19. listopadu 2005 od 9:30 v Litoměřicích v Diecézním domě kardinála Trochty (DDKT) na Setkání laických studentů a absolventů teologických fakult. Zváni jsou laičtí studenti a absolventi teologických fakult a všichni, kteří se zajímají o život církve u nás.
Pořádá: Diecézní pastorační středisko, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 036, e-mail: Diecézní pastorační centrum Litoměřice. , web: Diecézní pastorační centrum Litoměřice.

Nahoru


Sobota 12. listopadu 2005
Duchovní obnova pro mládež
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 05. listopadu 2005
VOX 005
VOX 005 se jmenuje celostátní ekumenucký hudební festival, na jehož pořádání se podílí ADCM Praha. Více na stránce festivalu: VOX 005.

Nahoru


Pátek 04. - neděle 06. listopadu 2005
Víkend pro ženy
Místo konání: Diecézní dům Kardinála Trochty v Litoměřicích
Téma: Střední věk - gynekologické otázky, problémy, vnitřní uzdravení - pokračování jarního víkendu; židovské tance, soutěž o nejlepší pečivo.
Hosté: Gitka Vyleťalová, ThDr. Jaroslav Brož
Přihlášky: zasílejte na adresu: Iva Růžičková, Husitská 128/32, 417 41 Krupka; nebo e-mail: Diecézní centrum pro rodinu Litoměřice.
Informace: na tel.: 606 501 897

Nahoru


Čtvrtek 03. - neděle 06. listopadu 2005
Duchovní obnova pro manželské páry
Lektor:
P. Jiří Šlégr
Právě pro Vás, kdo se chcete vydat na putování krajinou svého bytí a objevovat poklady s tím spojené, je určena tato akce. Krása našich nejvyšších hor a ticho podkrovní kaple jako obyvkle nebude chybět.
Více informací a přihlášky:
Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův Mlýn 33; tel. + fax: 499 523 852, po-pá 8-14 hod.; e-mail: Eljon; ; web: Eljon.

Nahoru


Sobota 29. října 2005
Šachový turnaj
Orel župa sv. Zdislavy zve všechny zájemce (i nečleny orla) k účasti na župním Šachovém turnaji v Turnově, dne 29. října 2005. Hraje se od 9 hodin v orlovně v Jiráskově 126 v Turnově (šikmo pod kostelem sv. Mikuláše). Přihlášky není třeba zasílat předem.
Kontakt: Orel jednota Turnov, Jan Mrázek st., Kosmonautů 1326, 511 01 Turnov; mobil: 737467434 (Justina Mrázková).

Nahoru


Čtvrtek 27. - sobota 29. října 2005
5. celostátní setkání katechetů
Kde: ADAL, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, třída ČSA 300, Hradec Králové.
Téma setkání: Věřím v odpuštění hříchů.
Program:
čtvrtek 27. 10. 2005
10:00 - 11:00 Registrace - Nové Adalbertinum, Velké nám. 32
11:15 - 12:00 Mše svatá - katedrála Sv. Ducha - kardinál Miloslav Vlk
12:00 - 14:30 Přestávka na oběd
13:00 - 14:30 Dokončení registrace (ADAL)
14:30 - 16:00 Přednáška, diskuze ThLic. Stanislav Pacner (biblické hledisko)
16:00 - 16:30 Přestávka
16:30 - 18:00 Přednáška, diskuze ThDr. Milan Mičo (morální hledisko)
pátek 28. 10. 2005
08:30 - 10:00 Přednáška, diskuze Prof. Ctirad Václav Pospíšil, OFM (dogmatické hledisko)
10:00 - 10:30 Přestávka
10:30 - 12:00 Přednáška, diskuze Mons. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (pastorální hledisko)
12:30 - 14:30 Přestávka na oběd
15:00 Mše svatá - katedrála Sv. Ducha - Mons. Dominik Duka
16:30 - 18:00 Přednáška, diskuze ThLic. Marian Bublinec (katechetické hledisko)
sobota 29. 10. 2005
08:30 - 10:00 Přednáška, diskuze MUDr. Ludmila Bartůšková, roz. Stajnerová (psychologické hledisko)
11:00 - 12:00 Mše svatá - katedrála Sv. Ducha - Mons. Jan Graubner
Závěr setkání
Přihláška:
Přihlášku vyplňujte hůlkovým písmem, a Vámi požadované služby zakroužkujte. Uzávěrka přihlášek do 31. května 2005. Je nutné přihlášku vyplnit i v případě, že se chcete zúčastnit přednášek jen jeden den a nepožadujete ubytování ani stravování. Přihlášku zašlete na adresu svého diecézního centra: Biskupství litoměřické, Diecézní katechetické centrum, Komenského 4, 412 01 Litoměřice.
Informace:
Účastnický poplatek - ubytování, stravování, náklady na organizaci 300 Kč.
Účastnický poplatek - náklady na organizaci setkání - bez nároku na stravu a ubytování činí 100 Kč.
Přihláška bez zaplaceného poplatku je neplatná.
Platba převodem z účtu: majitelem účtu je Česká biskupská konference, číslo účtu 5304779730, kód banky 2700, konstantní symbol 308, jako variabilní symbol uveďte své identifikační číslo (celkem 10 číslic, viz přihláška). Do kolonky "Údaje pro vnitřní potřebu příkazce (Zpráva pro potřebu příjemce)" uveďte své příjmení a jméno.
Platba složenkou: přejete-li si úhradu platit složenkou, napište si o ni na adresu svého diecézního katechetického centra. Jako variabilní symbol uveďte své identifikační číslo (celkem 10 číslic, viz přihláška).
Hlavním místem setkání je tzv. ADAL - "Adalbertinum - Hradecká kulturní a vzdělávací společnost", třída ČSA, v těsné blízkosti MHD (název zastávky třída ČSA), pod Velkým náměstím. Jednání proběhne v 1. patře budovy, která je bez výtahu. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu. V případě většího počtu přihlášek bude rozhodovat datum odeslání přihlášky.
Ubytování - v internátech pro střední školy ve vícelůžkových pokojích. Nejsme schopni zajistit individuální péči lidem se závažnými zdravotními problémy. Domluvte se na svých diecézních katechetických centrech.
Stravování - snídaně a večeře na internátu, oběd v místě přednášek. Přesné informace obdržíte při registraci.
Popis cesty najdete na druhé straně plánku města.
Kontakt na organizátory v Hradci Králové: Biskupství královéhradecké, DKS, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové; tel.: 495 063 420, 737 215 335; e-mail: Katechetické contrum Hradec Králové.
Náhlé změny nahlaste na tel. číslo diecézního katechetického centra: 416 738 072.

Nahoru


Pátek 21. - neděle 23. října 2005
Víkend pro chlapy
Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického, Centrum pro rodinu, občanské sdružení pořádají Víkend pro chlapy ze severu.
Kdy: 21. - 23. říjen 2005
Kde: Diecézní dům kardinála Trochty (bývalý konvikt) v Litoměřicích, Komenského 4
Příjezd: v pátek 21. října mezi 18:30 - 19:00 (respektujte, prosím, tento čas)
Ukončení: v neděli 23. října po obědě
Našim hostem bude P. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. z Katolické teologické fakulty UK.
Jedinou podmínkou je účast na celém víkendu a s sebou nezapomeň: spacák, buben a hudební nástroje.
Cena víkendu: 500 Kč
"Všechno naše utrpení je nedostatkem lásky. A všechno naše uzdravování je dávání lásky tam, kde láska není." "Cesta k vnitřnímu uzdravení" nás vede do přítomnosti, která může mít zásadní vliv na náš lidský i duchovní růst. Nepřítel Boha dobře ví, že příhodným místem, kde nás napadnout, je oblast, kde jsme nejslabší a o které sami mnohdy ani nevíme, neboť toto zranění často přijímáme hned při početí od našich předků. A tak zlo nalezlo puklinu v hradbách a napadlo každého z nás právě tam "kde mi byl dán do těla osten, posel satanův" (2 K 12,7).
Tento víkend má za úkol pomoci tuto bránu do naší duše uzavřít a skryté rány vyléčit. Žádná z mnoha našich činností a povinností, které se "bez nás samozřejmě neobejdou", není pro nás tento víkend důležitější. Uzavřít tuto dědičnou puklinu v hradbách naší duše je služba nejen pro nás a náš partnerský vztah, ale také pro naše děti a jejich potomky.
Na naše bratrské společenství se těší František.
Přihlášku prosím zašlete: František Růžička, Husitská 128, 417 41 Krupka.
V případě změn v přihlášení, dotazů, či ztracení neváhejte a volejte mobil: +420 602 282 520. Možno i e-mailem: František Růžička.
Naše internetové stránky: http://rodina.unas.cz.

Nahoru


Sobota 22. října 2005
32. Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem
V rámci setkání zavzpomínáme na 20. světové setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem.
Místo konání: bude ještě upřesněno
Bližší informace:
Diecézní centrum pro mládež Litoměřice, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 065, mobil: 603 452 001; e-mail: Diecézní centrum mládeže Litoměřice

Nahoru


Čtvrtek 13. října 2005
Pouť ve Filipově
Ve čtvrtek 13. října 2005 v 18:00 hodin bude v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově sloužit litoměřický biskup Mons. Pavel Posád poutní bohoslužbu u příležitosti výročí 350 let diecéze.
Srdečně zveme všechny poutníky.
Salesiáni z Rumburka

Nahoru


Pondělí 10. října 2005
Setkání pastoračních asistentů
Diecézní pastorační středisko srdečně zve 10. října 2005 od 9:30 v Litoměřicích v Diecézním domě kardinála Trochty (DDKT) na Setkání pastoračních asistentů.
Pořádá: Diecézní pastorační středisko, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 036, e-mail: Diecézní pastorační centrum Litoměřice. , web: Diecézní pastorační centrum Litoměřice.

Nahoru


Sobota 08. října 2005
Turnaj ve stolním tenise
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Pátek 07. - neděle 09. října 2005
Misijní škola animátorů
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 01. října 2005
Duchovní obnova pro mládež
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Pátek 30. září - neděle 02. října 2005
Víkend pro otce s dospívajícím synem
Diecézní Centrum pro rodinu biskupství litoměřického a Centrum pro rodinu občanské sdružení pořádají Víkend pro otce s dospívajícím synem aneb: "Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!"
Podmínkou účasti je společná, dobrovolná účast otce a jednoho dospívajícího syna na celém programu víkendu (víkend není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách ani pro duševně nemocné).
Věk syna: 15 - 18 let v den konání (výjimky je nutné předjednat s pořadatelem)
Kdy: 30. září - 2. října 2005
Kde: Skautská základna Mentaurov, č.p. 225 (u Litoměřic směr Pokratice, Sebuzín)
Příjezd: v pátek 30. září mezi 18:30 a 19:00
Ukončení: v neděli 2. října cca v 15:00
S sebou: spacáky, bubny, hudební nástroje, nůž a mužskou odvahu se smyslem pro dobrodružství
Cena víkendu pro oba: 1 200 Kč na celý pobyt i se stravou
Bližší informace, pokyny a přihlášky (nejlépe do 31. července): František Růžička, Husitská 128/32, 417 41 Krupka; mobil: 602 282 520; e-mail: František Růžička
Důležité upozornění: Jediná možná forma přihlášení je písemnou formou s vlastnoručními podpisy.

Nahoru


Neděle 18. září 2005
Grilování
Pokud jste se zúčastnili minulého grilování na zahradě naší fary, věřím, že si nenecháte ujít pokračování. A vy ostatní, kterým poslední krásné posezení a pojedění uteklo, doufám, že tentokráte nezaváháte. Zveme všechny ctitele hezkého povídání, popíjení čaje, kávy, piva, ... a samo sebou labužnického jídla. Přineste si s sebou nejen buřtíky, plátky, stehýnka, ale i plno zážitků z dovolených a prázdnin.

Nahoru


Sobota 17. září 2005
Svatba
Ano, v našem kostele se bude konat svatba, svátost u nás ne tak obvyklá. Proto se přijďte ve 13 hodin podívat a nové manžele do nového života povzbudit. Do stavu manželského vstoupí Andrea Krumpolcová a Lukáš Fibich. Podmokelská farnost Vám přeje vše dobré a doufá, že i jako manželé nám zůstanete věrni!

Nahoru


Pátek 09. září 2005
Vyprávění
Povídat se bude o poslední cestě P. Františka do Španělska. K dispozici budou i fotografie, video. Začátek v 19 hodin.

Nahoru


Sobota 03. září 2005
Střelecká soutěž
Orel zve všechny zájemce (i nečleny orla) k účasti na Střelecké soutěži v Přepeřích u Turnova v areálu římskokatolické fary - od 9 hodin. Ze vzduchovky budou střílet děti do 15 let věku. Není třeba se přihlašovat dopředu.
Kontakt: Orel jednota Turnov, Jan Mrázek st., Kosmonautů 1326, 511 01 Turnov; mobil: 737467434 (Justina Mrázková).

Nahoru


Sobota 27. srpna 2005
Letní šachový turnaj
Orel zve všechny zájemce (i nečleny orla) k účasti na Letním šachovém turnaji od 9:00 v orlovně Jiráskova 126, Turnov (šikmo pod kostelem sv. Mikuláše). Přihlášky dopředu netřeba.
Kontakt: Orel jednota Turnov, Jan Mrázek st., Kosmonautů 1326, 511 01 Turnov; mobil: 737467434 (Justina Mrázková).

Nahoru


Středa 24. - neděle 28. srpna 2005
5. diecézní peší pouť mladých
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Úterý 23. - sobota 27. srpna 2005
Duchovní cvičení
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Úterý 16. - neděle 21. srpna 2005
20. Celosvětové setkání mládeže se Svatým otcem
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Pondělí 15. srpna - sobota 03. září 2005
Litva, Lotyšsko, Estonsko
Cestování autem, 2 místa volná.
Cena: do 8 000 Kč (včetně jídla)
Kontakt: P. Jiří Voleský; tel.: 731 402 047; e-mail: P. Jiří Voleský

Nahoru


Pátek 12. - pátek 26. srpna 2005
Antiochia 2005 - turnus D
Antiochia 2005 - Misionářem ve své zemi
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Pátek 05. - neděle 21. srpna 2005
Cyklistická pouť do Kolína nad Rýnem
Bližší informace na Orel - Kolín.

Nahoru


Pátek 29. července - pátek 12. srpna 2005
Antiochia 2005 - turnus C
Antiochia 2005 - Misionářem ve své zemi
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Středa 20. - neděle 24. července 2005
16. katolická charismatická konference
Motto konference:
"Poznali ho při lámání chleba." (srv. Lk 24, 13-35)
Kde:
České Budějovice - Sportovní hala
Pozvání zatím přijali:
Papežský kazatel P. Raniero Cantalamessa, Katka Lachmanová, P. Vojtěch Kodet, Veronika Baratová, Josef Kaše, P. Aleš Opatrný a Komunita Blahoslavenství.
Témata přednášek:
Cesta do Emaus, Něco jako by bránilo jejich očím, Když mne to v kostele nebaví, Otvíral jim písma, Sebevydání - uvidí, koho probodli, Otevřeli se jim oči a další.
Skupiny:
Církev v Kotěhůlkách, Biblické tance s výkladem a další.
Program:
Modlitba chval. Slavení eucharistie. Setkání s přáteli. Program pro děti zajištěn.
Kontakt na pořadatele:
Koordinátor CHO, Pastorační středisko, Kolejní 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice; tel.: 220 181 707 (záznamník); e-mail: Koordinátor CHO.

Nahoru


Pátek 15. - pátek 29. července 2005
Antiochia 2005 - turnus B
Antiochia 2005 - Misionářem ve své zemi
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Pondělí 11. - pátek 15. července 2005
Duchovní obnova pro mládež
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Neděle 03. - pátek 15. července 2005
Antiochia 2005 - turnus A
Antiochia 2005 - Misionářem ve své zemi
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Neděle 03. - neděle 10. července 2004
Manželská setkání 2005
Manželská setkání jsou křesťanská iniciativa, usilující o obnovu, zlepšení a upevnění manželství a rodiny. Přišla k nám před více než 10 lety z Finska. Náplní kursu jsou přednášky týkající se vzájemných vztahů muže a ženy v manželství doplněné o skupinovou práci. Ve skupinkách několika párů se společně zamýšlíme nad obsahem přednášek a poznatky se snažíme promítnout do naší současné životní situace. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.
Obsahem přednášek jsou tato témata: Krize v manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita. Přednášejí manželské páry, které pomocí příkladů z vlastního života demonstrují, jak využít daných možností v praxi.
Teď již k samotnému kursu:
Pořádá: Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického a Občanské sdružení Centrum pro rodinu.
Kdy: Od 3. července (neděle - příjezd mezi 11. - 12. hodinou) do 10. července (neděle - odjezd odpoledne) 2005.
Kde: Domov mládeže Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli, Strakovská 1071, Litomyšl, telefon 641 654 612. Areál domova mládeže je umístěn na okraji města nedaleko koupaliště.
Podmínka účasti: Společná, dobrovolná účast obou manželů (kurs není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách ani pro duševně nemocné).
Ubytování: V garsonkách s dvěma třílůžkovými pokoji s vlastním WC a koupelnou a nebo v dvoulůžkových pokojích s vlastním WC a koupelnou.
Stravování: 3 krát denně.
Děti: Budou mít zajištěn vlastní program a péči v době přednášek a práce ve skupinách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5 hodiny odpoledne). Přesto Vás prosíme, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kursu a raději s sebou nebrali ty, kterým působí problémy kolektiv nebo odloučení od rodičů. Na základě zkušeností z minulých let bývají občas potíže s dětmi ve věku od 2 do 4 let. Dítě v kočárku bude mít každé svého pečovatele, ostatní děti budou rozděleny podle věku do skupinek.
Ceny základní:
Dospělý 2 500 Kč / týden
Dítě 0 - 3 let*/ 500 Kč / týden
Dítě od 3 - 12 let 1 700 Kč / týden
Dítě od 13 let 2 100 Kč / týden
Ceny dobrovolné:
Dospělý 3 000 Kč / týden
Dítě 0 - 3 let*/ 1 000 Kč / týden
Dítě od 3 - 12 let 2 000 Kč / týden
Dítě od 13 let 2 500 Kč / týden
*/ bez stravy s dovezenou vlastní postýlkou
Pokud to Vaše finanční situace dovoluje, prosíme Vás o zaplacení vyšší ceny. Rovněž jakékoli sponzorské dary jsou velmi vítané. Pokud jste naopak ve velmi tíživé finanční situaci, uveďte to na přihlášce nebo nás kontaktujte. Jestliže to výše sponzorských darů umožní, pokusíme se poskytnout Vám částečnou slevu. (Potvrzení o sociálních dávkách.) Účastnické poplatky je třeba uhradit do 31. 5. 2005 bankovním převodem nebo složenkou na účet číslo 215 473 593 / 0300. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo manžela. Pro ty, kteří budou platit složenkou: účet je u ČSOB Teplice a má název Centrum pro rodinu.
Poznámky: Pro některé z nás je zaplacení požadovaného poplatku z vlastních příjmů velmi obtížné. Z předchozích zkušeností Vám proto doporučujeme obrátit se podle možností se žádostí o příspěvek buďto na odborovou organizaci nebo odbor sociálních věcí, případně na Vašeho administrátora nebo farní radu. Žádost pro odborovou organizaci Vám na požádání zašleme. Neostýchejte se využít těchto možností, informujte se co nejdříve!
Vzhledem k ucelenosti programu není vhodné dle zkušenosti absolvovat jen část kursu. Je dobré věnovat během kursu co nejvíce času především svému partnerovi a proto Vám doporučujeme omezit počet dětí, které s Vámi pojedou.
S přihlášením příliš neváhejte, kapacita kursu není neomezená (50 párů). Pokud obdržíme Vaši přihlášku po naplnění kursu, budete informováni a evidováni jako náhradníci. (pozn. tiskopis přihlášky je k dispozici na faře) Pozor, první termín pro uzávěrku přihlášek je 31. 01. 2005. Přihlášení, kteří včas zaplatí, obdrží cca 7 dní před kursem písemné informace s popisem cesty a závěrečnými pokyny.
Těšíme se na setkání s Vámi na letním kursu.

Za Centrum pro rodinu František a Iva Růžičkovi.
Kontaktní adresy:
Iva a František Růžičkovi
Husitská 128/32
417 41 Krupka 3
tel.: 417 852 315
mobil Iva: 606 501 897
e-mail:
František Růžička.

Nahoru


Sobota 02. července 2005
Diecézní pouť v Litoměřicích v rámci 350 let litoměřické diecéze

Nahoru


Pátek 01. - neděle 17. července 2005
Korsika 2005
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Pátek 01. - úterý 05. července 2005
Duchovní obnova pro mládež
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Pátek 01. - sobota 02. července 2005
Vyvrcholení oslav 350 let výročí litoměřické diecéze
Pátek 01. 07.
18:00 - mše svatá a adorace v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, hlavní celebrant biskup Mons. Pavel Posád
Sobota 02. 07.
10:30 - bohoslužba na Dómském náměstí v Litoměřicích, hlavní celebrant Miloslav kardinál Vlk
14:30 - odborné přednášky a kulturní program
19:00 - koncert v katedrále
Bližší informace: Biskupství litoměřické.

Nahoru


Sobota 25. června 2005
Kněžské svěcení
V sobotu 25. června 2005 v 10:30 udělí biskup Mons. Pavel Posád kněžské svěcení v litoměřické katedrále sv. Štěpána tomuto kandidátovi:
Mgr. Pavel Mach, tohoto času jáhen ve farnosti Ústí nad Labem - Střekov.
Primice 26. června 2005 v 15:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi.

Nahoru


Sobota 25. června 2005
Župní střelecká soutěž
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 18. červen 2005
Jáhenské svěcení
V sobotu 18. června 2005 v 10:30 udělí biskup Mons. Pavel Posád jáhenské svěcení v litoměřické katedrále sv. Štěpána těmto kandidátům (za jménem je uvedeno, odkud kandidát pochází):
Peter Kerak - Divina, okr. Žilina - Slovensko (diecéze nitranská)
Ing. Pavol Poláček - Krásno nad Kysucou, okr. Čadca - Slovensko (diecéze nitranská)
Artur Sciana - Grudziądz - Polsko (diecéze Legnica)
Radek Vašinek - Čeladná, okr. Frýdek-Místek (arcidiecéze olomoucká)
Radim Vondráček - Mladá Boleslav (diecéze litoměřická)

Nahoru


Sobota 18. červen 2005
Kurs animátorů - 5. setkání
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 11. - neděle 12. června 2005
Setkání pastoračních asistentů, katechetů a laiků aktivích ve farnosti
Místo konání: MCDO Hejnice
Téma: Eucharistie, jako světlo a síla pro každodenní život ve světě (Mane nobiscum Domine)
Přednášející: P. Bc. Th. Tomáš Hoffmann, vojenský kaplan
Odpolední skupinky: "Eucharistie v mém životě" - svědectví rodiny - svědectví mladých lidí - svědectví zasvěcených osob - svědectví kněze
Společná modlitba, mše svatá, kulturní představení a dostatek volného času pro vycházky, soukromé rozjímání, přátelské rozhovory.
Příspěvek na ubytování a stravu po celý pobyt na osobu činí 300 Kč.
Příjezd možný již v pátek 10. 6. od 16 hodin.
Ukončení v neděli 12. 6. obědem.
Přihlašujte se nejpozději do 27. května 2005
Přihlášky a informace: Diecézní pastorační středisko, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 036, 416 732 077; e-mail: DPS Litoměřice; ; web: DPS Litoměřice.

Nahoru


Sobota 11. června 2005
Duchovní obnova pro mládež
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 4. - pátek 10. června 2005
Jarní Krkonoše na horském kole
Přijeďte si zajezdit do nejvyšších českých hor. Připraveny jsou trasy vedoucí podhůřím i přes ty naše více jak tisícimetrové velikány. Čekají na vás krásné výhledy, prudká i táhlá stoupání, technické sjezdy, bolavé nohy...
Více informací a přihlášky:
Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův Mlýn 33; tel. + fax: 499 523 852, po-pá 8-14 hod.; e-mail: Eljon; ; web: Eljon.

Nahoru


Sobota 4. - neděle 5. června 2005
Národní pouť na Svaté hoře
Česká biskupská konference, Arcibiskupství pražské, farnost Svatá Hora, redemptoristé a město Příbram srdečně zvou na Národní pouť u příležitosti 100. výročí povýšení Svaté Hory na baziliku minor.
Program slavnosti:
Řeckokatolická liturgie, procesí se svícemi, ohňostroj, mše svatá, celonoční adorace, slavnostní mše svatá s našimi i zahraničními kardinály a biskupy, Anděl Páně, slavnostní koncert, nešpory.
Informace na adrese:
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram II.; tel.: 318 626 351; fax: 318 624 744 e-mail: Basilica Svatá hora; web: Svatá hora; wap: Svatá hora.

Nahoru


Sobota 4. června 2005
1. pouť Kruciáty osvobození člověka
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 28. - neděle 29. května 2005
Životní stav jako povolání
Kde:
Tuchoměřice
Pořadatel:
Komunita Chemin Neuf
Pratnerské vztahy, jejich vývoj, úskalí a jejich duchovně-biblický základ jako nedílná součást Božího plánu a cíl lidské existence. Celibát jako znamení a pozvání k budování věcí budoucích.
Kontakt:
Komunita Chemin Neuf, Apolinářská 10, Praha 2; tel.: 224 921 314; e-mail: Chemin Neuf nebo Školní 1, Tuchoměřice, 252 67; tel.: 220 199 441; e-mail: Chemin Neuf skretariát; web: Chemin Neuf.

Nahoru


Sobota 28. května 2005
10 let od kanonizace sv. Zdislavy
11:00 - diecézní pouť v bazilice minor Jablonné v Podještědí, hlavní celebrant Joachim kardinál Meissner

Nahoru


Pátek 27. - neděle 29. května 2005
Víkend pro ženy I.
Kde: Dům setkání, Dolní Albeřice 1, Horní Maršov (bývalý Charitní domov řádových sester).
Začátek: pátek 18:30 večeří.
Ukončení: neděle 13:00 obědem.
Pro: ženy, které si potřebují odpočinout, popovídat a načerpat duchovní povzbuzení - zejména ty, které jsou na mateřské dovolené nebo dlouhodobě v domácnosti.
Program: krátké přednášky, práce ve skupinkách, rozhovory, ticho, zpívání, nácvik židovských tanců, modlitba, mše svatá, svátost smíření, vycházka do přírody.
Témata: Kdo jsem a kam jdu? (Poslání ženy v křesťanském manželství) Jaká jsem? (Mám zdravé sebevědomí?) Priority mého života (Co je pro mne důležité?) Jsou muži z Marsu a ženy z Venuše? (Rozdíly mezi mužem a ženou)
Lektorky: Gita Vyleťalová, Ludmila Lněničková.
Kněz: P.Jaroslav Furtan.
Strava: je zajištěna celodenní, v dostatečném množství. Pro včasné nahlášení počtu strávníků potřebuji Tvoji závaznou přihlášku co nejdříve.
Ubytování: ve 2 - 4 lůžkových zařízených pokojích. Postele s lůžkovinami. K dispozici je koupelna se sprchou a WC na patře. Pro zájemce možnost pokojů se samostatnou koupelnou.
Doprava: na požádání bude zajištěn odvoz autem z vlakového nádraží ve Svobodě nan Úpou nebo ze zastávky autobusu v H. Maršově. Svůj požadavek na dopravu upřesněte v přihlášce "místo a čas příjezdu".
Cena: 550 Kč / víkend. Platba přímo na místě. V případě potřeby je možné domluvit slevu účastnického poplatku.
Přihlášky: co nejdříve, nejpozději však do 23. května 2005 (kapacita 30 míst) na adresu: Gita Vyleťalová, Pivovarská 3, 794 01 Krnov; tel.: 554 613 234; 731 625 616; e-mail: Gita Vyleťalová.
Pořádá: YMCA Setkání a Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava.
Nezapomeňte si vzít: pohodlné oblečení, přezutí, psací potřeby, Bibli, hudební nástroj a dobrou náladu.

Nahoru


Středa 18. - sobota 21. května 2005
Pěší pouť z Prahy do Jeníkova
Moto: "Můj duch jásá v Bohu mém Spasiteli" Lk 1, 47
Fatym Vranov nad Dyjí a poutní bratrstvo Vás srdečně zvou na pouť na místo, které je spojeno s mimořádnou mariánskou úctou. Začátek je ve středu 18. května 2005 v 19 hodin u chrámu sv. Víta v Praze.
Program:
- úvodní mariánská pobožnost
- putování do Strahovského kláštera, kde bude nocleh
čtvrtek 19. 05.
- v 7:00 zahájení u hrobu sv. Norberta na Strahově, pak pěší putování
- nocleh v obci Nelahozeves (cca 30 km)
pátek 20. 05.
- odchod v 7:00, nocleh v obci Libochovice (cca 30 km)
sobota 21. 05.
- odchod v 7 hodin, nocleh v obci Kostomlaty (cca 30 km)
neděle 21. 05.
- odchod v 7:30
- v cca 11 hodin poutní mše svatá v Jeníkově
- oběd + zakončení
Dopravu zpět si zajišťuje každý sám (vlakové nádraží cca 2 km, autobusové nádraží Teplice cca 4 km od Jeníkova). V případě většího počtu poutníků bude zajištěn společný návrat do Prahy autobusy.
S sebou: růženec, spacák, karimatku, pláštěnku, jídlo na 4 dny (po cestě je možno dokoupit)
Zápisné na převoz zavazadel a nocleh: 100 Kč
Ubytování: je vždy pod střechou na vlastní karimatce ve svém spacáku.
Duchovní program během pouti je zajištěn. Zavazadla poveze doprovodné vozidlo. Je možno se kdekoli připojit k pouti. Zvláště vhodným místem je obec Nelahozeves, kde je vlakové nádraží.
Přihlásit se můžete na farním úřadě Vranov nad Dyjí osobně nebo na tel. 515 296 384 nebo e-mailem: Vranov - Fatim.

Nahoru


Sobota 14. května 2005
Vikariátní pouť v Litoměřicích v rámci 350 let litoměřické diecéze
Vikariáty: Chomutov, Louny, Teplice, Ústí nad Labem
Program setkání:
10:30 - mše svatá v katedrále sv. Štěpána, hlavní celebrant: biskup Mons. Pavel Posád
12:00 - oběd v DDKT
13:30 - setkání s biskupem, představení vikariátů, zkušenosti a svědectví, program pro děti, program pro mládež
15:00 - společné zakončení v kapli DDKT
Bližší informace: Biskupství litoměřické.

Nahoru


Sobota 14. května 2005
Svatodušní bdění
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Pátek 13. - sobota 14. května 2005
Svatodušní pochod 2005
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Čtvrtek 12. - sobota 21. května 2005
Diecézní duchovní příprava
Eucharistické dny litoměřické diecéze, vikariál děčínský.
5. Děčín 12. 05. - 21. 05. 50. - 59. den

Nahoru


Sobota 07. - neděle 08. května 2005
Já a moje city
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 07. května 2005
Do Bělé na brigádu!
Kdy?
7. května od 9:00.
Co bude na programu?
Úklid kostela sv. Františka Xaverského.
Co s sebou?
Pracovní oděv, občerstvení zajištěno.
Kostel byl v minulých letech částečně rekonstruován. Opravená věž a kostelní loď dostaly novou střechu. V kostele se mše neslouží - vnitřek kostela je zchátralý a zaplněný nepotřebnými věcmi, které je třeba vyklidit. Oprava stála nemalé náklady a byla provedena odbornými firmami. Bylo by hezké, kdybychom i my přispěli svým drobným dílem ke zlepšení stavu kostela, jehož patron sv. František Xaverský oslaví v roce 2006 pětisté výročí narození.

Nahoru


Sobota 07. května 2005
Setkání varhaníků a sbormistrů
V DDKT Litoměřice.
Téma: Přínos současných moravských autorů pro oživení českého liturgického prostředí.
Lektor: Mgr. Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové.
Pořádá: Diecézní pastorační středisko, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 036, e-mail: Diecézní pastorační centrum Litoměřice. , web: Diecézní pastorační centrum Litoměřice.

Nahoru


Sobota 07. května 2005
Duchovní obnova pro mládež
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Středa 04. května 2005
Biskup na Jalůvčí (u Děčína), to se jen tak hned nevidí...
Možná znáte nebo jste slyšeli o místě s obrázkem "u tří borovic" nad Jalůvčím, kde před lety P. František Jirásek umístil obrázek P. Marie. Někteří věrní pak po léta toto místo navštěvovali, obrázek při různých příležitostech zdobili a dalo by se napsat mnoho příběhů, zobrazujících zážitky spojené s tímto místem. U obrázku jsme se modlili, hráli na kytary, na flétny, vodili děti, další lidi z Děčína...
Po letech "věrnosti" tomuto místu zde, opět z iniciativy P. Františka a finanční pomoci naší farnosti, vyrostl pískovcový pomníček s reliéfem P. Marie s Ježíškem...
Program svěcení:
Ve středu 4. května 2005 v 15:30 vyjdeme z parkoviště za Jalůvčím k obrázku Panny Marie. Náš otec biskup Pavel Posád nám jej posvětí. V 18:00 bude pak následovat mše sv. v kostele Povýšení Svatého Kříže.
Pokud nevíte jak se na místo dostat, měl by vám pomoci tento nákres.

Nahoru


Sobota 01. května 2005
Pouť na Řípu
V 15:00 se bude konat poutní mše svatá na památné hoře Řípu. Pokud budete mít možnost, zajeďte se podívat. V upravené kapli, je již několik let možno slyšet i varhany... Pouť máte možnost prožít v klidu, protože již několik let se "světská" pouť koná v jiný termín (letos o týden dříve).

Nahoru


Sobota 23. dubna 2005
Vikariátní pouť v Litoměřicích v rámci 350 let litoměřické diecéze
Vikariáty: Česká Lípa, Děčín, Mladá Boleslav
Program setkání:
10:30 - mše svatá v katedrále sv. Štěpána, hlavní celebrant: biskup Mons. Pavel Posád
12:00 - oběd v DDKT
13:30 - setkání s biskupem, představení vikariátů, zkušenosti a svědectví, program pro děti, program pro mládež
15:00 - společné zakončení v kapli DDKT
Bližší informace: Biskupství litoměřické.

Nahoru


Sobota 16. dubna 2005
Kurs animátorů - 4. setkání
Poslední termín pro 1. rok:
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Pátek 15. - neděle 17. dubna 2005
Víkend pro ženy - dámská jízda
Pořádá:
Centrum pro rodinu v Litoměřicích.
Kde:
Diecézní dům kardinála Trochty (DDKT), Komenského 4, Litoměřice.
Začátek:
Pátek 19:00 večeří
Ukončení:
Neděle 12:00 obědem
Cena:
600 Kč za 2noclehy, 2 plnou penzi, nákup potravin na sobotní program, divadlo.
Program:
Pátek večer 20:00
2. ročník soutěže "Nejlepší slané nebo sladké pečivo" - nejlepší výrobky budou oceněny. Kdo se chce zúčastnit soutěže, upeče něco na zub, přinese velký vzorek a všechny budeme vyhodnocovat ten nejlepší. Recepisy vezměte s sebou (je-li možno, tak na disketě).
Židovské tance I.
Sobota:
Židovské tance II.
Ukázka zdobení švédských stolů, příprava slavnostní tabule, narozenin, beseda, hotelová škola v Teplicích
19:00 - divadlo (úsměvná hra o tom, co přináší věk) - oblečení normální.
Neděle:
Slavnostní mše svatá
Jak lépe porozumět svým mužům: František Růžička, obyčejný chlap.
Spacáky vezměte s sebou. Podmínka účasti je tato vyplněná přihláška a účast na celém víkendu. Přihlášky zasílejte do 8. 4. 2005 na adresu: Iva Růžičková, Husitská 128/32, 417 41 Krupka; nebo e-mail: Diecézní centrum pro rodinu Litoměřice.
Informace:
na tel.: 606 501 897

Nahoru


Sobota 09. dubna 2005
Vikariátní pouť v Litoměřicích v rámci 350 let litoměřické diecéze
Vikariáty: Litoměřice, Liberec, Turnov
Program setkání:
10:30 - mše svatá v katedrále sv. Štěpána, hlavní celebrant: biskup Mons. Pavel Posád
12:00 - oběd v DDKT
13:30 - setkání s biskupem, představení vikariátů, zkušenosti a svědectví, program pro děti, program pro mládež
15:00 - společné zakončení v kapli DDKT
Bližší informace: Biskupství litoměřické.

Nahoru


Sobota 09. dubna 2005
Duchovní obnova pro mládež
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Neděle 03. - pátek 08. dubna 2005
Exercicie pro laiky
Téma: Kristus - Chléb života
Přednášející: P. ThLic. Bohumil Kolář
Kdy: 3. - 8. dubna 2005 v DDKT Litoměřice. Od neděle (večeře) do pátku (snídaně).
Poplatek za stravu a ubytování: dvoulůžkový pokoj 1000 Kč, jednolůžkový pokoj 1200 Kč
Přihlášky a informace: pište nebo volejte na Diecézní pastorační středisko, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 036; e-mail: Diecézní pastorační centrum Litoměřice. , web: Diecézní pastorační centrum Litoměřice.

Nahoru


Sobota 02. dubna 2005
100 let od narození Štěpána kardinála Trochty
pátek 1. dubna 2005
19:00 katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích - koncert místních pěveckých sborů k poctě Štěpána kardinála Trochty.
sobota 2. dubna 2005
10:30 - bohoslužba v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, hlavní celebrant Miloslav kardinál Vlk
12:00 - oběd - změna - v biskupské rezidenci u katedrály.
13:00 - program - změna - v biskupské rezidenci u katedrály.

Nahoru


Sobota 02. dubna 2005
Pochod pro život
Pochod pro život se bude vzhledem k Velikonočním svátkům letos konat 2. dubna 2005. Začne ve 13 hodin programem na pražském Staroměstském náměstí (tedy o hodinu dříve než v minulých letech!). Poté se účastníci odeberou v průvodu na Václavské náměstí, kde bude Pochod pro život zakončen zpěvem Svatováclavského chorálu.
Ty, kteří chtějí pomoci s rozdáváním informačních materiálů v průběhu pochodu, prosíme, aby si o ně napsali prostřednictvím formuláře na adrese Pochod pro život. Vezmete-li s sebou růži jako symbol zabitých nevinných dětí, budete ji moci položit u sochy sv. Václava. Po skončení akce budou růže následující pondělí přeneseny před porodnici u Apolináře v Praze a před porodnici na Obilním trhu v Brně, kde se každý pracovní den (od 7:00 v Praze a od 10:00 v Brně) konají modlitby za zastavení umělých potratů.

Nahoru


Pátek 01. - neděle 03. dubna 2005
Kurs pro hlavní vedoucí táborů
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Čtvrtek 31. března - neděle 03. dubna 2005
Nejen seznamovací pobyt pro cetileté
Akce s názvem "Nejen seznamovací pobyt pro cetileté" je opět zde. Letos pouze jednou!
Kdy: 31. 03. - 03. 04. 2005 (na pátek nutná dovolená)
Kde: Rekreační středisko Královehradecké diecéze Marianum ( Marianum)
Za kolik: 960 Kč (ubytovaní, plná penze, program)
Bližší info: Marianum; tel.: 605 88 30 35; 499 875 117
Kdo k nám jezdí? Lidi od 20 do cca 40 let. 90% katolíci, ostatní jsou z jiných církví nebo sypmatizanti. Důležité je, že byla vždycky sranda. Nebojte, všechno dobře dopadne! Na shledanou se těší pořadatelé!

Nahoru


Pátek 25. března 2005
Velkopáteční bdění
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Čtvrtek 24. března - pátek 01. července 2005
Eucharistické dny ve farnostech litoměřické diecéze
Od Zeleného čtvrtku (24.3.) do pátku 1.7. (předvečer hlavní oslavy) během 100 dní bude probíhat diecézní duchovní příprava formou eucharistických dnů postupně v jednotlivých farnostech diecéze. Rozpis dle vikariátů:
1. Litoměřice, Ústí nad Labem 24. 03. - 11. 04. 01. - 19. den
2. Teplice 12. 04. - 21. 04. 21. - 29. den
3. Louny 22. 04. - 01. 05. 30. - 39. den
4. Chomutov 02. 05. - 11. 05. 40. - 49. den
5. Děčín 12. 05. - 21. 05. 50. - 59. den
6. Česká Lípa 22. 05. - 31. 05. 60. - 69. den
7. Mladá Boleslav 01. 06. - 10. 06. 70. - 79. den
8. Liberec 11. 06. - 20. 06. 80. - 89. den
9. Turnov 21. 06. - 30. 06. 90. - 99. den

Nahoru


Sobota 19. března 2005
31. Diecézní setkání mládeže
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 05. března 2005
Sobota pro mladá manželství
Kde: Diecézní dům kardinála Trochty Litoměřice, Komenského 4
Začátek: Sobota v 10 hodin
Program: Partnerská komunikace, Odpuštění, Odpoutání se od rodičů
Pořadatel: Diecézní centrum pro rodinu
Přednášející: P. Martin Davídek, Bc. J. Merhautová
Milí manželé, tato témata byla vytipována jako nejožehavější ve vašem mladém manželství. Proto vás srdečně zvu na tuto sobotu. Odpolední blok od 13:30 do 17:00 bude sestaven z interaktivního povídání, zážitkové tématické besedy s ukázkami rodinných konstalací. Je možno rozebrat i konkrétní životní situace.
Pro každého je možnost oběda (50 Kč) v Diecézním domě, pokud mi zatelefonujete nebo zašlete přihlášku s vyznačením, že oběd chcete.
Moc se těším na setkání s vámi, využijte této příležitosti ke zkvalitnění vašeho vztahu.
Přihlášky zasílejte: Iva Růžičková, Husitská 128/32, 417 41 Krupka; tel: 606 501 897; e-mail: Diecézní centrum pro rodinu Litoměřice.

Nahoru


Pátek 25. - neděle 27. února 2005
XI. konzilium O. S. Herodotos v Litoměřicích
Místo konání: Královské a biskupské město Litoměřice, Diecézní dům kard. Trochty
Předběžný program:
Pátek 25. února 2005
15:00-16:00 Příjezd účastníků, ubytování, seznamování se, příprava večeře
17:30 Večeře z vlastních zásob
18:00-19:30 Přednáška na téma dějin litoměřické diecéze
20:00 Možnost modlitby v kapli
20:30-22:00 Individuální volný program
Sobota 26. února 2005
08:00 Možnost modlitby v kapli
08:30 Snídaně z vlastních zásob
09:00-13:00 Prohlídka Litoměřic s historickým výkladem návštěva Okresního muzea a Severočeské galerie
13:30 Oběd v Diecézním domě Odpoledne: Mmožnost výletu do Středohoří (hrad Kamýk, Radobýl), příp. do Terezína, Úštěka nebo Ploskovic, případně pokračování prohlídky Litoměřic
18:00 Večeře s vlastních zásob
19:30 Možnost modlitby v kapli
20:00 Valná hromada o. s. Herodotos
Neděle 27. února 2005, 3. neděle postní
09:00 Čas pro modlitbu v kapli
09:30 Snídaně z vlastních zásob
10:30 Pontifikální mše sv. v katedrále, (pro případné evangelíky možnost evangelické bohoslužby), potom prohlídka biskupského pahorku, možnost návštěvy diecézního muzea
12:30 Oběd v Diecézním domě
Odpoledne: balení se, vyhodnocení, odjezd
S sebou: karimatku, spacák, přezůvky, dobré boty a teplé oblečení v případě výletu
Stravování: v sobotu a neděli oběd zajištěn v diecézním domě á 40 Kč, snídaně a večeři si budeme připravovat společně ze zásob, které předem nakoupím ze spolkové pokladny. Rozdělíme si služby na přípravu snídaně a večeře a mytí nádobí apod. Není proto nutné se předzásobovat.
Ubytování: ve vlastních spacácích částečně na postelích a částečně na karimatkách za 40 Kč za noc
Změna programu vyhrazena.
Bližší informace: Jakub Zentner, e-mail: Jakub Zentner.

Nahoru


Pátek 25. - neděle 27. února 2005
Informace teologického konviktu v Olomouci
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Čtvrtek 17. - sobota 19. února 2005
Mezinárodní seminář "Předávání víry v rodině"
V rámci Středoevropských katolických dní pořádá v Duchovní centrum Vranov u Brna symposium "Předávání víry v rodině".
Čtvrtek 17. února 2005
12:00 Registrace
16:00 Zahájení
16:30 Biblicko-teologické základy předávání víry (pomocný biskup Dr. László Bíró/Maďarsko)
17:00 Předávání víry mladistvým (P. ThLic. Jiří Kaňa, na závěr přednáškového bloku diskuse)
19:00 Večeře
20:00 Večer o Evropě, představení účastníků a jejich zemí
Pátek 18. února 2005
07:30 Mše svatá
08:15 Snídaně
09:00 Předávání víry v rodině (Prof. Dr. Angel/Rakousko)
09:45 Předávání víry z perspektivy dětí (Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D., koreferát: Psychologické předpoklady rodičovských kompetencí v předávání víry, Dr. Josef Zeman, CSc.)
11:00 Význam různých subjektů při předávání víry a potřeba jejich vzájemné spolupráce (rodina, škola a práce s mládeží) (Prof. Dr. Pero Aračič/Chorvatsko, na závěr přednáškového bloku diskuse)
12:30 Oběd
14:30-18:00 Workshopy (všichni účastníci mohou projít třemi workshopy):
A: Příprava rodičů na předávání víry v rodině (J. Fogassy SDSH/Maď.)
B: Rodinná katecheze na Internetu (Dr. Krieger/Rak.)
C: Psychologické předpoklady rodičovských kompetencí v předávání víry (Dr. Zeman, CSc.)
18:30 Večeře
20:00-21:30 Večerní program
Sobota 19. února 2005
08:00 Snídaně
09:00 Závěrečná diskuse v plénu (závěry a druhá část referátu prof. Aračiče)
11:00 Pontifikální mše svatá (koncelebrují přítomní biskupové)
12:00 Oběd
Organizátor: Národní centrum pro rodinu, ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung, za finanční podpory Renovabis.

Nahoru


Sobota 12. února 2005
Kurs animátorů - 3. setkání
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 12. února 2005
Kulturní akce Cherubínek
Orel župa sv. Zdislavy srdečně zve na kulturní akci Cherubínek - soutěž ve zpěvu křesťanských písní, hře na hudební nástroje, recitaci, kreslení - Semily 12. 2. 2005 od 14:00 na římskokatolické faře, Komenského náměstí 125. Možnost účasti v jedné nebo více soutěžích.
Kategorie: 1.-5. třída, 6.-9. třída, 15-30 let, 31 a více let, kolektivy.
Účastnický poplatek: 5Kč, členové Orla zdarma.
Na výtvarnou soutěž zasílejte výkresy s náboženskou tématikou do konce ledna 2005 na adresu: Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily; tel.: 737 765 135. 12. 2. 2005 budou výkresy vystaveny a vyhodnoceny. V 16 hodin bude následovat v kostele sv. Petra a Pavla koncert křesťanského písničkáře Petra Lutky s chotí.
Vít Jůza, sekretář Orla župy sv. Zdislavy.

Nahoru


Sobota 05. února 2005
Turnaj ve stolním tenise
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 05. února 2005
Farní ples v Ústí nad Labem
Farní společenství v Ústí nad Labem si Vás dovoluje pozvat na 5. farní ples opět v Národním domě v Ústí nad Labem vedle Kulturního domu, který se koná 5. února 2005 od 20:05.
Vstup: 120 Kč
Předprodej a další informace: paní Maixnerová, Farní úřad v Ústí nad Labem, Bílinská 4, tel.: 417 209 303, e-mail: Farní úřad v Ústí nad Labem.

Nahoru


Sobota 29. ledna 2005
Turnaj v sálové kopané
Více na stránce Děti a mládež.

NahoruNapište nám Zpět do menu