Aktuality roku 2004

Zde jsou uloženy aktuality roku 2004. Máte možnost přejít přímo i na jiné ročníky případně do Aktualit letošního roku.


Napište nám Zpět do menuAktuality současného roku
Aktuality roku 2011
Aktuality roku 2010
Aktuality roku 2009
Aktuality roku 2008
Aktuality roku 2007
Aktuality roku 2006
Aktuality roku 2005
Prosinec 2004
Listopad 2004
Říjen 2004
Září 2004
Srpen 2004
Červenec 2004
Červen 2004
Květen 2004
Duben 2004
Březen 2004
Únor 2004
Leden 2004
Aktuality roku 2003

Čtvrtek 30. prosince 2004
Předsilvestrovský turnaj ve stolním tenise pro lepší i horší hráče
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Úterý 28. prosince 2004
Dětský vánoční šachový turnaj
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Pondělí 27. prosince 2004
Vánoční šachový turnaj
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 11. prosince 2004
Duchovní obnovy pro mládež
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 11. prosince 2004
Kurs animátorů - 2. setkání
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Pátek 30. listopadu 2004
Internetová kavárna a čajovna
Dne 30. listopadu 2004 proběhne v sídle Farní charity v Děčíně na Husově nám. 99/13 v Podmoklech od 15:00 do 16:00 poslední zkušební provoz Internetové kavárny a čajovny pro seniory.
Máte možnost přijít a nechat se provést světem Internetu, vyzkoušet si něco, co už vaše děti nebo vaši vnuci umějí. Pomůžeme vám naučit se obsluhovat počítač, využívat internet, naučit se psát a posílat e-maily, vyhledávat vlaková a autobusová spojení, programy divadel a kin apod.
V kavárně a čajovně si budete moci objednat čaj nebo kafe pro své pohodlí.
Ceny:
Internet zcela zdarma
Čaj 2 Kč
Kafe 23 Kč
Na setkání s vámi se těší Lukáš Herich.

Nahoru


Pátek 23. listopadu 2004
Internetová kavárna a čajovna
Ve dnech 23. a 30. listopadu 2004 proběhne v sídle Farní charity v Děčíně na Husově nám. 99/13 v Podmoklech od 15:00 do 16:00 zkušební provoz Internetové kavárny a čajovny pro seniory.
Máte možnost přijít a nechat se provést světem Internetu, vyzkoušet si něco, co už vaše děti nebo vaši vnuci umějí. Pomůžeme vám naučit se obsluhovat počítač, využívat internet, naučit se psát a posílat e-maily, vyhledávat vlaková a autobusová spojení, programy divadel a kin apod.
V kavárně a čajovně si budete moci objednat čaj nebo kafe pro své pohodlí.
Ceny:
Internet zcela zdarma
Čaj 2 Kč
Kafe 23 Kč
Na setkání s vámi se těší Lukáš Herich.

Nahoru


Pátek 16. listopadu 2004
Internetová kavárna a čajovna
Ve dnech 16., 23. a 30. listopadu 2004 proběhne v sídle Farní charity v Děčíně na Husově nám. 99/13 v Podmoklech od 15:00 do 16:00 zkušební provoz Internetové kavárny a čajovny pro seniory.
Máte možnost přijít a nechat se provést světem Internetu, vyzkoušet si něco, co už vaše děti nebo vaši vnuci umějí. Pomůžeme vám naučit se obsluhovat počítač, využívat internet, naučit se psát a posílat e-maily, vyhledávat vlaková a autobusová spojení, programy divadel a kin apod.
V kavárně a čajovně si budete moci objednat čaj nebo kafe pro své pohodlí.
Ceny:
Internet zcela zdarma
Čaj 2 Kč
Kafe 23 Kč
Na setkání s vámi se těší Lukáš Herich.

Nahoru


Sobota 13. listopadu 2004
Celodiecézní setkání katechetů
Připomínáme, že v sobotu 13. listopadu 2004 se v Litoměřicích uskuteční Celodiecézní setkání katechetů. Celý program proběhne v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 4). Program setkání je tentokrát zaměřen na seznámení se s projektem Etické výchovy a jeho využití v praxi (např. v hodinách náboženské výchovy). Dozvíte se zde také o možnosti rozšíření si aprobace z tohoto předmětu a možnosti vyučovat tento předmět na českých školách. Na toto setkání můžete pozvat i věřící pedagogy z vašich farností. Všichni jste srdečně zváni.
Program:
08:30 - 09:30 prezentace, možnost nákupu pomůcek
09:30 - 10:00 mše svatá sloužená otcem biskupem
10:00 - 11:30 přednáška Etická výchova, přednáší PhDr. Ing. Siarda Ludmila Trochtová
11:30 - 13:30 oběd
13:30 - 16:00 2. část přednášky o Etické výchově + dotazy na přednášejícího
16:00 závěr setkání.
Pro ty z vás, kteří by měli problém s cestováním do Litoměřic i domů, nabízíme možnost přespání na DDKT. Pokud vám péče o malé děti brání v účasti na setkání, vezměte je s sebou. Bude pro ně připraven program a samozřejmě zajištěn i dozor.
Protože bude pro všechny účastníky na setkání připraven oběd, prosíme, abyste nejpozději do 4. 11. 2004 zaslali vyplněnou přihlášku na adresu:
Katechetické centrum, Komenského 4, 412 01 Litoměřice, případně tak učinili telefonicky: 416 738 072 nebo e-mailem: Katechetické centrum Litoměřice .
!!Výjimečně se lze přihlásit i po 4. 11. 2004!!

Nahoru


Sobota 13. listopadu 2004
Národní moderátor je tu půl století
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 13. listopadu 2004
Duchovní obnovy pro mládež
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Pátek 12. - neděle 14. listopadu 2004
Seznamovací setkání pro věřící v Loukově u Semil
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 13. listopadu 2004
Kurs animátorů - 1. setkání
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Sobota 6. listopadu 2004
Spolek (nejen) evangelických přátel Českého Středohoří
Vás srdečně zve do Třebenic na své 2. setkání.
Hlavní téma: Život v Českém středohoří
Program setkání: 12:00 příjezd (FS ČCE, Sokolská 89, Třebenice); 12:15 povídání s Mgr. Alešem Komárkem o putování Českým středohořím; malé občerstvení před poutí (piknik z přinesených věcí); (13:00) pouť do Sutomi se zastavením na Košťálově; 14:30 pobožnost v sutomském kostele (povede br. Jiří Bureš); 15:00 diskuse o životě v Českém středohoří a horký čaj na faře v Sutomi; (16:00) návrat do Třebenic (+ zastavení u Vlastislavova hradu). Časy uvedené v závorkách slouží pouze pro orientační účely. Svačinu s sebou - bude použita k společnému posilnění před poutí!
Kontakt: Klára Černá; mobil 776 101 087; e-mail: Klára Černá

Nahoru


Čtvrtek 4. - neděle 7. listopadu 2004
Nejen seznamovací pobyt pro "cetileté"
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Čtvrtek 28. - neděle 31. října 2004
Nejen seznamovací pobyt pro "cetileté"
Více na stránce Děti a mládež.

Nahoru


Pondělí 25. října 2004
Vzdělávací kurzy I. E. S. - Poradenské dovednosti I
Cílovou skupinou jsou pedagogové, sociální pracovníci, pracovníci v pomáhajících profesích, všichni, kteří mají zájem pracovat na změně klienta a potřebují při své práci umění rozhovoru.
Odborný garant a lektor: Mgr. Jindřich Vobořil Pg. Dip. (výkonný předseda Sdružení Podané ruce, místopředseda Asociace nestátních organizací - A. N. O., lektor Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a absolvent postgraduálního studia Drug Use and Addiction na J. M. University v Liverpoolu). 8 h kurz
Uzávěrka přihlášek: 15. 10. 2004
Účastnický poplatek: 700 Kč
Kontakt: Mgr. Jitka Blanářová, vedoucí vzdělávacího centra I. E. S. Sdružení Podané ruce; Hapalova 22, 621 00 Brno; tel.: 541 225 188, mobil: +420 777 916 259; E-mail: Podané ruce

Nahoru


Pátek 22. - neděle 24. října 2004
Víkend pro ženy
Protože byla veliká poptávka po tématu středního věku ženy, rozhodla jsem se pro vás připravit víkend na toto téma. Spolupráci mi nabídla Gitka vyleťalová z centra pro rodinu z Ostravy. Kdo ji znáte, víte, že je to žena, která ví o čem mluví. Víkend by měl být velkou pomocí nám ženám, které jsme se ocitly ve středním věku a dost nás toto údobí zaskočilo. Zaměříme se na oblast duševní, duchovní a fyziologickou, které jsou těsně spjaty a je dobré o nich něco vědět, abychom rozuměly tomu, „co to s námi najednou je“.
Pozvala jsem také P. Jana Vyhnálka, SDB, který studoval psychologii v Itálii. Dále přijal pozvání do „jámy lvové“ P. Jaroslav Brož, který spolupracuje se sestrami Matky Terezy v Praze. Ten by měl vést v sobotu večer adoraci, která je nádhernou sebereflexí a přípravou na svátost smíření, které budeme moci také využít.
Protože je to téma velmi hluboké a někde bolavé, byla bych velmi ráda, kdybyste přijaly mé pozvání. Na tato témata bychom rády i diskutovaly, takže víkend má především smysl pro ty ženy, které ve středním věku jsou.
Rovněž vás prosím, abyste přijaly pozvání na celý víkend, protože program je ucelený. Také práci ve skupinkách pak velmi narušují nově příchozí a vytrácí se intimita sdílení.
Budu vám vděčná, když plakátek: Víkend pro ženy vyvěsíte v kostele na nástěnce, nebo jej namnožíte a dáte kamarádkám.
Nezapomeňte si, prosím, vzít spacáky. Kdo by chtěl spát v povlečení, může za příplatek 50Kč.
Pokud budete mít jakýkoli dotaz, zatelefonujte na mobil 606 501 897 nebo mailujte na: Diecézní centrum pro rodinu Litoměřice.
Velmi se těším na setkání s vámi. Hezké dny a úsměv na duši vám všem ze srdce přeje Iva Růžičková - Centrum pro rodinu Litoměřice.

Nahoru


Pátek 22. - neděle 24. října 2004
Víkend pro Chlapy ze severu
Ahoj chlapi,
zdravím vás před svátkem svatého Václava, světce velmi mužného, knížete, státníka, ale také bojovníka a mudrce, který určil Čechám naše tisícileté hranice. Posílám vám pozvánku na Víkend pro chlapy ze severu, který se koná pravidelně jednou za půl roku. Přihlaste se pokud možno obratem, ať mám jasno ve stravě, ubytování a vím zda se na faru ve Stebně vůbec vejdeme.
Zse je pozvánka, na které naleznete vše potřebné: Víkend pro chlapy ze severu. Pokud budete mít jakýkoli dotaz, zatelefonujte na mobil 602 282 520 nebo mailujte na: František Růžička.
Na naše bratrské společenství se těší František.

PS: Jako vstupenku se naučte (sklerotici si to mohou vepsat do dlaně):

Svatováclavský chorál

 • 1. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste eleison.
 • 2. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste eleison.
 • 3. Pomoci tvé my žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison.
 • 4. Nebeské jest dvorstvo krásné, blaze tomu, kdo tam dojde, život věčný, oheň jasný Svatého Ducha. Kriste eleison.
 • 5. Maria, Matko žádoucí, tys královna všemohoucí, prosiž za nás, za křesťany, svého Syna, Hospodina! Kriste eleison.
 • 6. Andělé svatí nebeští, račte nás k sobě přivésti, tam, kde chvála nepřestává věčného Boha. Kriste eleison.
 • 7. Všichni svatí za nás proste, zahynouti nám nedejte, svatý Víte, svatý Norberte, svatý Zikmunde, svatý Prokope, svatý Vojtěše, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatá Anežko, svatý Václave! Kriste eleison.
 • 8. Bohu Otci chválu vzdejme, svatým křížem se žehnejme: Ve jménu Otce i Syna jeho i Ducha svatého. Kriste eleison.
 • Nahoru


  Pátek 22. - sobota 23. října 2004
  Duchovní obnova
  Zveme vás na duchovní obnovu. Začátek je mší svatou v pátek 22. 10. v 18:00 v děčínském kostele Sv. Václava a Blažeje. V sobotu 23. 10. po ranní mši svaté v 8:00 - kostel Povýšení sv. Kříže - budou následovat na faře v Křížové ulici dvě přednášky.
  Téma: Svátost smíření. O přestávce bude podáváno občerstvení.
  Rekolekci povede P. Miškovský z Prahy.
  Zakončení bude v sobotu 23. 10. ve 12 hodin.

  Nahoru


  Čtvrtek 21. října 2004
  Vzdělávací kurzy I. E. S. - Drogové poradenství pro linky důvěry
  Kurz je koncipován především pracovníkům linek důvěry, ale i lidem, kteří při své práci přijdou do telefonického kontaktu s drogově závislými.
  Lektoři: Ing. Radovan Voříšek, vedoucí Centra prevence, Sdružení Podané ruce, Brno; Mgr. Jindřich Vobořil Pg. Dip. (výkonný předseda Sdružení Podané ruce, místopředseda Asociace nestátních organizací - A. N. O., lektor Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a absolvent postgraduálního studia Drug Use and Addiction na J. M. University v Liverpoolu).
  8 hod. kurz
  Uzávěrka pro přihlášky: 15. 10. 2004
  Účastnický poplatek: 700 Kč
  Kontakt: Mgr. Jitka Blanářová, vedoucí vzdělávacího centra I. E. S. Sdružení Podané ruce; Hapalova 22, 621 00 Brno; tel.: 541 225 188, mobil: +420 777 916 259; E-mail: Podané ruce

  Nahoru


  Úterý 19. října 2004
  Beseda
  V úterý 19. 10. v 18:00 na faře v Křížové ulici bude beseda s Dr. Marií Svatošovou o hospici. Všichni jste srdečně zváni!

  Nahoru


  Pondělí 18. - úterý 19. října 2004
  Vzdělávací kurzy I. E. S. - Problematika drogové závislosti z pohledu duchovní a pastorační péče
  Kurz bude zaměřen na duchovní a morální aspekty drogového užívání, pastorační praxi, poradenství a doprovázení. Bude věnován prostor vzájemné diskusi na dané téma Církev a drogy.
  Lektoři: Mgr. Jindřich Vobořil Pg. Dip.; Ing. Radovan Voříšek; Mgr. Jaroslav Smejkal; Mgr. Marek Jargus; Immaculata Konvalinková.
  15 hod. kurz
  Uzávěrka pro přihlášky: 10. 10. 2004
  Účastnický poplatek: 1 400 Kč
  Kontakt: Mgr. Jitka Blanářová, vedoucí vzdělávacího centra I. E. S. Sdružení Podané ruce; Hapalova 22, 621 00 Brno; tel.: 541 225 188, mobil: +420 777 916 259; E-mail: Podané ruce

  Nahoru


  Sobota 16. října 2004
  Výstup na Mount Everest
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 15. - neděle 17. října 2004
  30. diecézní setkání mládeže
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pondělí 11. - úterý 12. října 2004
  Vzdělávací kurzy I. E. S. - Assessment, individuální plán a garantské pohovory
  (Assessment - úvodní posouzení a rychlé vyhodnocení drogové situace klienta, anamnestika, diagnostika)
  Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č.a. 32445/2003-25-316) je vhodný pro pracovníky léčebných drogových zařízení (terapeutické komunity, doléčovací, ambulantní či stacionární zařízení - z těchto zařízení doporučujeme seminář spíše začínajícím kolegům).
  Lektoři: Mgr. Jindřich Vobořil; Mgr. Tomáš Přikryl; MUDr. Jiří Dolák; Tomáš Nevrkla; PhDr. Jiří Libra (Sdružení Podané ruce, Brno).
  15 hod. kurz
  Uzávěrka pro přihlášky: 4. 10. 2004
  Účastnický poplatek: 1 600 Kč
  Kontakt: Mgr. Jitka Blanářová, vedoucí vzdělávacího centra I. E. S. Sdružení Podané ruce; Hapalova 22, 621 00 Brno; tel.: 541 225 188, mobil: +420 777 916 259; E-mail: Podané ruce

  Nahoru


  Sobota 9. října 2004
  VOX 004
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pondělí 4. - úterý 5. října 2004
  Vzdělávací kurzy I.E.S. - Žena a drogová závislost - drogy z pohledu gender
  Přednášky a workshopy.
  Lektoři: Dr. Russell Newcombe; Mgr. Jindřich Vobořil Pg. Dip.; MUDr. Blanka Vavřínková a další.
  15 hod. seminář
  Uzávěrka pro přihlášky: 27. 9. 2004
  Účastnický poplatek: 1 200 Kč
  Kontakt: Mgr. Jitka Blanářová, vedoucí vzdělávacího centra I. E. S. Sdružení Podané ruce; Hapalova 22, 621 00 Brno; tel.: 541 225 188, mobil: +420 777 916 259; E-mail: Podané ruce

  Nahoru


  Sobota 2. října 2004
  Duchovní obnovy pro mládež
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 1. - neděle 3. října 2004
  Pozvánka na TEC - společně se setkat s Kristem
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 25. - úterý 28 září 2004
  JUFE
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 24. - neděle 26. září 2004
  Oáza modlitby
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Středa 22. září 2004
  Rozloučení s P. Ladislavem Kubíčkem
  V pátek 10. září 2004 v noci byl na své faře v Třebenicích zabit kněz naší diecéze P. Ladislav Kubíček. Rozloučíme se s ním ve středu 22. září ve 12 hodin v Třebenicích, v 15 hodin v katedrále v Litoměřicích a v pátek 24. září. ve 14 hodin v jeho rodišti Kunštátu na Moravě, kde bude i pohřben.
  Ze zpráv policie:
  26letý Rudolf Šamko, kterého v úterý (14. 09. 2004) na základě celostátního pátrání zadržela policie na hranicích s Rakouskem, byl ve středu obviněn ze sobotní vraždy faráře v Třebenicích. Obviněný se k vraždě přiznal. Motivem, proč zbil a zapálil 78letého faráře, byla krádež věcí z fary.
  Z důkazních důvodů ale policie nechce sdělit, co přesně z fary se Šamkem zmizelo. Pachatele brutální vraždy se policistům podařilo dopadnout po třech dnech. Podle dosavadních zpráv z vyšetřování pachatel starého faráře zřejmě nejprve uděřil do hlavy. Když farář upadl do bezvědomí, zapálil Šamko faru, aby zahladil stopy. Mrtvé tělo nalezli až zasahující hasiči.
  Šamko má za sebou kriminální minulost, kdy se dopouštěl především krádeží a vloupání. Za tuto vraždu mu soud může udělit až výjimečný trest.

  Nahoru


  Sobota 18. - neděle 19. září 2004
  Servické slavnosti
  Klášter sv. Petra a Pavla v Nových Hradech u Českých Budějovic pořádá v sobotu a neděli 18-19. září servitské slavnosti.
  Sobotní program:
  13:00-16:45 - tvořivé dílny (řezání loutek, keramika, malba, dekorace a další),
  15:00 - vystoupení dětského souboru Sluníčko,
  17:00 - divadlo Petrklíč s chrámovou hrou Pilátova žena,
  18:30 - prohlídka kostela a kláštera.
  Nedělní program:
  09:00 - slavná mše svatá ku cti Panny Marie Sedmibolestné, hlavní celebrant J. M. P. Michael Josef Pojezdný, Opraem, opat kláštera premonstrátů v Praze na Strahově.
  10:30 - přednáška a beseda s otcem opatem. Možno shlédnout výstavy Novohradsko ve 20. století a Jan Nepomuk Buquoy, sociální reformátor.
  Místo konání:
  Klášter sv. Petra a Pavla v Nových Hradech u Českých Budějovic.
  Kontakt:
  Michal Navrátil, tel.: 386 301 322

  Nahoru


  Sobota 18. září 2004
  Pooázové sdílení
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 18. září 2004
  Spiritual fest 2004
  Srdečně Vás zveme na festival černošských spirituálů, který se koná 18.září 2004 od 13:00 do 22:00 v Praze - Nových Butovicích (Komunitní centrum sv. Prokopa, Sluneční nám. 1). Vystoupí zde přes 20 souborů, skupin a kapel nejrůznějších hudebních zaměření, ale výhradně s černošskými spirituály. Z mnoha účinkujících bychom mohli jmenovat: Geshem, Kvokál, Touch of Gospel, Sváťa Karásek, Pětník, DNA.
  Podrobné informace najdete na: Spirituality.
  Máte-li zájem o plakátek, napište si na adresu: Marek Šlechta

  Nahoru


  Čtvrtek 16. - sobota 18. září 2004
  Vzdělávací kurzy I. E. S. - Krizová intervence
  Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č.a. 32445/2003-25-316) je určen pracovníkům krizových center, linek důvěry, pedagogům, psychologům, pracovníkům center drogových závislostí, kontaktních center, doléčovacích zařízení, pracovníkům prevence a všem, kteří při své práci využívají metod krizové intervence.
  Odborný garant a lektor: PhDr. Ludvík Běťák (lektor České společnosti pro katatymně imaginativní psychoterapii a České společnosti pro analytickou psychologii a jungovskou psychoterapii).
  20 hod. kurz
  Uzávěrka pro přihlášky: 09. 09. 2004
  Účastnický poplatek: 2 400 Kč
  Kontakt: Mgr. Jitka Blanářová, vedoucí vzdělávacího centra I. E. S. Sdružení Podané ruce; Hapalova 22, 621 00 Brno; tel.: 541 225 188, mobil: +420 777 916 259; E-mail: Podané ruce

  Nahoru


  Pondělí 13. září 2004
  Vzdělávací kurzy I. E. S. - Alkoholismus, problematika kombinované závislosti
  Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům kontaktních center a podobných zařízení, kteří se ve své praxi setkávají s lidmi závislými na alkoholu, případně na alkoholu a drogách současně.
  Odborný garant a lektor: Prim. MUDr. Květoslava Vrbová A-klub Brno, PL Černovice; Prim. MUDr. Chvíla PL Opava.
  8 hod. kurz
  Uzávěrka pro přihlášky: 05. 09. 2004
  Účastnický poplatek: 700 Kč
  Kontakt: Mgr. Jitka Blanářová, vedoucí vzdělávacího centra I. E. S. Sdružení Podané ruce; Hapalova 22, 621 00 Brno; tel.: 541 225 188, mobil: +420 777 916 259; E-mail: Podané ruce

  Nahoru


  Sobota 11. - neděle 12. září 2004
  Mezinárodní setkání mládeže ve Wechselburgu
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 11. září 2004
  Pouť rodin
  Římskokatolická farnost Bohosudov a Diecézní centrum pro rodinu v Litoměřicích pořádají v rámci 10. výročí Mezinárodního roku rodiny Pouť rodin. Jste srdečně zváni v sobotu 11. září 2004 v 10:30 do Basiliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově. Více na plakátě Pouť rodin.

  Nahoru


  Sobota 4. - čtvrtek 9. září 2004
  Exercicie Charismatické obnovy
  Exercicie vedené P. Eliášem Vellou na téma "Být učedníkem Ježíšovým" proběhnou 4.-9. 9. 2004 na Velehradě. Předpokládaná cena 1 500 Kč. Exercicie jsou přednostně určeny těm, kteří absolvovali Vellovy exercicie o vnitřním uzdravení a nějak slouží v rámci charismatické obnovy.
  Přihlašovat se můžete na adrese: Alena Gollova, Kancelář koordinátora KCHO, Pastorační středisko, Kolejní 4, 160 00 Praha 6-Dejvice. Tel.: 220 181 707 (záznamník), e-mail: Kancelář koordinátora KCHO. Uveďte, prosím, svou adresu, e-mail a telefon, abychom vam mohli sdělit podrobnější informace.

  Nahoru


  Pátek 3. - neděle 5. září 2004
  Trmické poutní třídenní - 12. ročník
  Třídenní oslava narození Panny Marie.
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 3. - neděle 5. září 2004
  Duchovní obnova pro dívky
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Úterý 24. srpna 2004
  Cyklistické putování
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pondělí 23. - sobota 28. srpna 2004
  Duchovní obnova
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Úterý 17. - sobota 21. srpna 2004
  Setkání mládeže olomoucké arcidiecéze
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Úterý 17. - neděle 22. srpna 2004
  Setkání mládeže ostravsko-opavské diecéze
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Neděle 15. - neděle 22. srpna 2004
  Letní setkání Františkánské mládeže - Zásmuky II
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Neděle 15. - sobota 21. srpna 2004
  Prázdninový týden u františkánů
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 13. - pátek 27. srpna 2004
  Antiochia - turnus D
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Úterý 10. - neděle 15. srpna 2004
  4. diecézní pěší pouť mladých
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Čtvrtek 5. - neděle 8. srpna 2004
  Duchovní obnova pro snoubence
  Od večera 5. do oběda 8. srpna letošního roku je pořádána duchovní obnova pro snoubence, které vede jáhen Ing. Mgr. Ladislav Kinc.
  Kontaktní adresa: Vranov u Brna 7, 664 32; tel.: 541 239 264, e-mail: dc-vranov@katolik.cz; web: www.dc-vranov.katolik.cz.

  Nahoru


  Úterý 3. - neděle 8. srpna 2004
  Mezinárodní festival mládeže
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Neděle 1. - úterý 10. srpna 2004
  XVI. ERA meeting - Lignano - Itálie
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Neděle 1. - středa 4. srpna 2004
  Duchovní obnova pro mládež nad 20 let
  Od večera 1. do oběda 4. srpna letošního roku je pořádána duchovní obnova pro mládež nad 20 let, které vede P. Mgr. Josef Havelka.
  Kontaktní adresa: Vranov u Brna 7, 664 32; tel.: 541 239 264, e-mail: dc-vranov@katolik.cz; web: www.dc-vranov.katolik.cz.

  Nahoru


  Pátek 30. července - pátek 13. srpna 2004
  Antiochia - turnus C
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Čtvrtek 29. července - pondělí 9. srpna 2004
  Putování za sv. Jakubem do Santiaga de Compostella - ZRUŠENO!
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 24. července 2004
  Výlet do Lužických hor a do lesního divadla
  Termín: sobota 24. července, 12:31 odjezd vlaku z Děčína hl. nádraží, nebo v 12:35 z východního nádraží. Příjezd 13:35 na nádraží Jedlová.
  Trasa vede tichými lesy Lužických hor kolem Srní hory a Sokolu do Kytlic. Zde návštěva řezbáře Ivo Švejnohy, kostela sv. Antonína a zmrzlináře.
  S sebou. Dobré boty, pití, svačinu a dobrou mysl.
  Délka trasy: asi 7 km, nenáročné.
  Divadlo začíná v 17 hodin: Příběhy z historie se šermířskými souboji, přestávka, stínohra.
  Odjezd z Mlýnů: 21:21. Příjezd do Děčína 22:00.
  Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč.
  Nahoru


  Úterý 20. července - čtvrtek 5. srpna 2004
  Oáza nového života
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 16. - pátek 30. července 2004
  Antiochia - turnus B
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pondělí 12. - sobota 17. července 2004
  Duchovní obnova
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Čtvrtek 8. - sobota 17. července 2004
  Pouť do Medgugorje
  Potřebovala bych asi 4 lidi na pouť do Medgugorje (na věku nezáleží). Cesta k moři a vodopádům + program v Medgugorji.
  Cena: 2 200 Kč. Spaní 2 EU ve stanu, 6 EU na posteli - vlastní koupelna, WC (2 - 4 lůžkové pokoje), spíme 7 nocí.
  Kontakt: paní Miloslava Kahounová, tel.: 317 852 776, 604 211 621

  Nahoru


  Středa 7. července 2004
  Prázdninový výlet
  Ve FI 2004-04 se píše:
  Vyrazíme do Tiských stěn. Vlak odjíždí z Hlavního nádraží v 9:14 do Libouchce, odtud pak půjdeme do Tisé s možností návštěvy Sněžníku. Návrat do 18:00.
  Snad zde neinzerujeme soukromou akci a budete se moci, pokud budete mít zájem, připojit...

  Nahoru


  Úterý 6. - sobota 10. července 2004
  15. katolická charismatická konference v Českých Budějovicích
  "Abychom se stali chválou jeho slávy!" (Ef 1,12)
  Konference začíná mší svatou v Klášterním kostele Panny Marie v úterý v 18 hodin, po mši bude adorace.
  Výběr z programu: Hledání laické spirituality; Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého; On přebývá ve chválách svého lidu; Služba modlitbou, modlitba požehnání; Jemu na vás záleží.
  Tématické skupiny: Žena podřízena muži?; Stavy v církvi; Seznamování; Biblická skupina; Evangelizace.
  Přednášející: manželé Muchovi; P. Cyril Vojtěch Kodet O.Carm.; Katka Lachmanová; Kája Řežábek; sestra Veronika a další.
  Kontakt na organizátory: Adresa: Jan Marek, POBox 260, 370 04 České Budějovice; mobilní telefony: Oskar 777 872 927, Eurotel 723 756 073; e-mail: Katolická charismatická konference

  Nahoru


  Neděle 4. - neděle 11. července 2004
  Manželská setkání 2004
  Manželská setkání jsou křesťanská iniciativa, usilující o obnovu, zlepšení a upevnění manželství a rodiny. Přišla k nám před více než 10 lety z Finska. Náplní kursu jsou přednášky týkající se vzájemných vztahů muže a ženy v manželství doplněné o skupinovou práci. Ve skupinkách několika párů se společně zamýšlíme nad obsahem přednášek a poznatky se snažíme promítnout do naší současné životní situace. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.
  Obsahem přednášek jsou tato témata: Krize v manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita. Přednášejí manželské páry, které pomocí příkladů z vlastního života demonstrují, jak využít daných možností v praxi.
  Teď již k samotnému kursu:
  Pořádá: Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického.
  Kdy: Od 4. července (neděle - příjezd mezi 9. - 11. hodinou) do 11. července (neděle - odjezd odpoledne) 2004.
  Kde: Domov mládeže Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli, Strakovská 1071, Litomyšl, telefon 641 654 612. Areál domova mládeže je umístěn na okraji města nedaleko koupaliště.
  Podmínka účasti: Společná, dobrovolná účast obou manželů (kurs není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách ani pro duševně nemocné).
  Ubytování: V garsonkách s dvěma třílůžkovými pokoji s vlastním WC a koupelnou a nebo v dvoulůžkových pokojích s vlastním WC a koupelnou.
  Stravování: 3 krát denně.
  Děti: Budou mít zajištěn vlastní program a péči v době přednášek a práce ve skupinách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5 hodiny odpoledne). Přesto Vás prosíme, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kursu a raději s sebou nebrali ty, kterým působí problémy kolektiv nebo odloučení od rodičů. Na základě zkušeností z minulých let bývají občas potíže s dětmi ve věku od 2 do 4 let. Dítě v kočárku bude mít každé svého pečovatele, ostatní děti budou rozděleny podle věku do skupinek.
  Ceny základní:
  Dospělý 2 500 Kč / týden
  Dítě 0 - 3 let*/ 500 Kč / týden
  Dítě od 3 - 12 let 1 700 Kč / týden
  Dítě od 13 let 1 900 Kč / týden
  Ceny dobrovolné:
  Dospělý 3 000 Kč / týden
  Dítě 0 - 3 let*/ 1 000 Kč / týden
  Dítě od 3 - 12 let 2 000 Kč / týden
  Dítě od 13 let 2 000 Kč / týden
  */ bez stravy s dovezenou vlastní postýlkou
  Pokud to Vaše finanční situace dovoluje, prosíme Vás o zaplacení vyšší ceny. Rovněž jakékoli sponzorské dary jsou velmi vítané. Pokud jste naopak ve velmi tíživé finanční situaci, uveďte to na přihlášce nebo nás kontaktujte. Jestliže to výše sponzorských darů umožní, pokusíme se poskytnout Vám částečnou slevu. (Potvrzení o sociálních dávkách.) Účastnické poplatky je třeba uhradit do 31. 5. 2004 bankovním převodem nebo složenkou na účet číslo 215 473 593 / 0300. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo manžela. Pro ty, kteří budou platit složenkou: účet je u ČSOB Teplice a má název Centrum pro rodinu Liberec.
  Poznámky: Pro některé z nás je zaplacení požadovaného poplatku z vlastních příjmů velmi obtížné. Z předchozích zkušeností Vám proto doporučujeme obrátit se podle možností se žádostí o příspěvek buďto na odborovou organizaci nebo odbor sociálních věcí, případně na Vašeho administrátora nebo farní radu. Žádost pro odborovou organizaci Vám na požádání zašleme. Neostýchejte se využít těchto možností, informujte se co nejdříve!
  Vzhledem k ucelenosti programu není vhodné dle zkušenosti absolvovat jen část kursu. Je dobré věnovat během kursu co nejvíce času především svému partnerovi a proto Vám doporučujeme omezit počet dětí, které s Vámi pojedou.
  S přihlášením příliš neváhejte, kapacita kursu není neomezená (35 párů). Pokud obdržíme Vaši přihlášku po naplnění kursu, budete informováni a evidováni jako náhradníci. (pozn. tiskopis přihlášky je k dispozici na faře) Pozor, první termín pro uzávěrku přihlášek je 31. 01. 2004. Přihlášení, kteří včas zaplatí, obdrží cca 7 dní před kursem písemné informace s popisem cesty a závěrečnými pokyny.
  Těšíme se na setkání s Vámi na letním kursu.

  Za Centrum pro rodinu František a Iva Růžičkovi.
  Kontaktní adresy:
  Iva a František Růžičkovi
  Husitská 128/32
  417 41 Krupka 3
  tel.: 417 852 315
  mobil Iva: 606 501 897
  e-mail: František Růžička

  Nahoru


  Neděle 4. - pátek 16. července 2004
  Antiochia - turnus A
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 2. - neděle 18. července 2004
  Poutní zájezd na Sardínii
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 2. - úterý 6. července 2004
  8. františkánské setkání mládeže
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Středa 30. června 2004
  Prázdniny začínají
  Ve FI 2004-04 a na dveřích našeho kostela se lze dočíst o akci, která se koná na faře v Bělé, tedy na "půdě" naší farnosti... Píše se:
  Rozloučíme se se školním rokem, opět v Bělé, kde na děti čekají od 14:00 soutěže a dobrá zábava.
  Jen škoda, že informace pro uveřejňování v "rodné" farnosti a na našich stránkách stále nedocházejí...

  Nahoru


  Úterý 29. června - pondělí 5. července 2004
  Velehrad 2004
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pondělí 28. června - pátek 2. července 2004
  Duchovní cvičení - děvčata 18-25 let
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 26. - neděle 27. června 2004
  Jak zvěstovat radostnou zvěst
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 26. června 2004
  Střelecká soutěž
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 25. - neděle 27. června 2004
  Třetí ročník festivalu Nomád
  Uskuteční se 25. - 27. června v Plzni. Jde o festival křesťanských tvůrců různých žánrů, navazující volně na brněnské konference Hrejte dobře a zvučně. Je to společné dílo plzeňské ekumeny a rádi bychom jím vytvořili prostor pro setkání neveřící veřejnosti s křesťanskými umělci, ale i křesťanských tvůrců (pokročilých, stejně jako začínajících) navzájem. Festival má proto veřejnou část (zhruba třicet hudebních, divadelních a dalších představení), ale také semináře a tvůrčí dílny pro domácí i ´přespolní´ účastníky festivalu. Právě k těm bychom Vás a mládež, se kterou pracujete, rádi přizvali. Podrobnější informace, on-line přihláška na festival se nachází na našich webových stránkách Pročtverec (kde si můžete udělat lepší obrázek o celém festivalu).
  Pokud si myslíte, že by tvůrčí osobnosti z Vašeho okolí mohlo naše pozvání zajímat, budeme moc rádi, předáte-li ho dál. Také Vám rádi poskytneme jakékoli doplňující informace.
  S díky a přáním případného setkání, Kateřina Chejlavová za občanské sdružení Pročtverec, Plzeň; mobil: 777 587 318.

  Nahoru


  Pátek 25. června 2004
  Minikárové závody
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 12. - neděle 13. června 2004
  Setkání přátel příchovické Křižovatky
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 12. června 2004
  Vzdělávací kurz ve víře pro dospělé
  Pokud byste měli zájem zúčastnit se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích přednášky, jste srdečně zváni. Není potřeba se přihlašovat, prostě přijeďte a buďte s námi.
  Program: Předání osvědčení
  Bližší informace: Katechetické centrum při Biskupství litoměřickém, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 072; mobil: 776 007 622; e-mail: Diecézní katechetické centrum

  Nahoru


  Sobota 12. června 2004
  Duchovní obnovy pro mládež
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 11. - neděle 13. června 2004
  5. setkání Kursu animátorů
  Poslední termín kurzu bude v Litoměřicích.
  Hlavní téma:
  Povolání ke službě - tentokráte v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. Přijede mezi nás otec biskup Josef Koukl.

  Nahoru


  Pátek 11. - neděle 13. června 2004
  Duchovní obnova
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Neděle 6. června 2004
  Dětský den v Mladé Boleslavi
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Neděle 6. června 2004
  1. Junáles
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 5. června 2004
  Ministrantský den litoměřické diecéze
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 29. května 2004
  Pouť k patronce rodin - sv. Zdislavě
  Pouť rodin ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí se koná v sobotu 29. května 2004. Hlavní mše svatá od 11:00.

  Nahoru


  Sobota 29. května 2004
  Vzdělávací kurz ve víře pro dospělé
  Pokud byste měli zájem zúčastnit se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích přednášky, jste srdečně zváni. Není potřeba se přihlašovat, prostě přijeďte a buďte s námi.
  Téma: Spirituální teologie II
  Přednáší: P.Mgr. Vilém Marek Štěpán, O.Praem
  Téma: Katechetika
  Přednáší: Mgr. Irena Duchoňová
  Bližší informace: Katechetické centrum při Biskupství litoměřickém, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 072; mobil: 776 007 622; e-mail: Diecézní katechetické centrum

  Nahoru


  Pátek 28. - sobota 29. května 2004
  Svatodušní pochod 2004 Frýdlant - Vratislavice
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 21. - neděle 23. května 2004
  Metodický seminář v Hejnicích Katechetické centrum nabízí katechetům a kněžím litoměřické diecéze možnost zúčastnit se metodického semináře na téma SVÁTOSTNÁ KATECHEZE, který povede P.ThDr. Jozef Šelinga z Nitry. Seminář se uskuteční v Hejnicích. Cena celého pobytu a semináře je 300 Kč.
  POZOR! Vzhledem k velké finanční dotaci a také náročnosti na vedení semináře je omezena kapacita zájemců o seminář, a to na 30 osob. Pokud tedy máte o seminář zájem, přihlaste se co nejdříve na KC. Dříve přihlášení zájemci budou upřednostněni.
  Katechetické centrum při Biskupství litoměřickém, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 072; mobil: 776 007 622; e-mail: Diecézní katechetické centrum

  Nahoru


  Pátek 21. - neděle 23. května 2004
  Evropská pouť do Mariazell
  Více na stránce Děti a mládež.
  Stručné informace pro ty, kteří pojedou na pouť s Ústeckou farností 21.-22. 05. 2004:

 • Z parkoviště do poutního areálu je od 2 km do 3,8 km, kyvadlová doprava zajistí přepravu pouze těžko chodících poutníků.
 • Poutníci si s sebou do areálu nesmí vzít skleněné láhve a deštníky.
 • Kdo bude mít velkou vlajku nebo transparent musí stát vzadu nebo po okraji, aby nestínil ostatním.
 • V areálu budou zpovídat zpovědníci i česky, ale lépe je vykonat si svátost smíření doma.
 • V areálu bude po celý den připravena k občerstvení poutníků káva a čaj a dostatečný počet WC.
 • Každý poutník obdrží s identifikací i osobní průkaz se všemi potřebnými telefonními čísly, mapku s označením místa, kde je jeho autobus.
 • Na přístupových cestách k areálu letiště najdou poutníci informační stánky, kde budou i naši česky mluvící organizátoři.
 • Organizátoři doporučují, aby si každý poutník sjednal u své zdravotní pojišťovny v ČR před odjezdem na pouť pojištění pro cesty a pobyt.
 • Zároveň doporučují, aby si každý vzal s sebou své léky, které používá i pro případ náhlé změny zdravotního stavu.
 • Po ukončení hlavní mše sv. bude přímo na letišti nabízeno poutníkům i teplé jídlo.
 • Každý poutník dostane v poutním balíčku tranzistorový přijímač se sluchátky, vodu, hroznový cukr, kartonovou sedačku, která je schopna plnit svou funkci i v případě deště, dárky jako šálu a růženec Evropy. Samozřejmě také brožuru, průvodce v českém jazyce. Dále pláštěnku, protože se nesmí vzít do areálu deštníky. Vše poutníkům zůstává, nic dalšího kromě účastnického poplatku (je zahrnut v částce ceny zájezdu) se neplatí. Vše bude přichystáno v plátěné tašce přes rameno s logem SeKD 2003/2004.
 • Každý účastník bude mít u sebe průkaz poutníka, do kterého si vepíše mobilní telefon na svého vedoucího autobusu, popř. i řidiče svého autobusu.
 • Držitelé mobilních telefonů musí mít speciální zprovoznění mobilu pro volání v zahraničí (aktivace roamingové služby).
 • Počasí v den pouti se nedá odhadnout. Organizátoři doporučují mít s sebou i teplé oblečení, které nebude-li třeba, může zůstat v autobuse.
 • Nahoru


  Sobota 15. května 2004
  Setkání varhaníků litoměřické diecéze
  Setkání varhaníků, sbormistrů, příznivců varhan, ... se již v novodobých dějinách uzkutečnilo v naší diecézi poněkolikáté. První dvě setkání byla na faře v Mostě, další jsou uskutečňovaná v Domě kardinála Trochty v Litoměřicích. Pravidelně jsou setkání plánována na jaro a podzim.
  Pokud víte o někom, kdo se ve farnostech jakkoli hudební stránkou liturgie zabývá, informujte ho o této pravidelné akci. Setkání vřele doporučujeme, je stále potřeba se zdokonalovat, čerpat nové postřehy, ... - jinak postupně zakrňujeme.
  Na podzim bude setkání více zaměřené prakticky - sejdeme se u varhan v některém v litoměřickém chrámu.

  Nahoru


  Sobota 15. května 2004
  Pouť do Rokole
  Na poutním místě v Rokoli u Nového Města nad Metují se sjedou příznivci Schönstattského hnutí na poutní slavnosti. Pokud se chcete dozvědět o tomto hnutí více, přijďte na setkání, které se koná na naší faře každého 18. v měsíci ve večerních hodinách.

  Nahoru


  Sobota 15. května 2004
  Pouť do Hřenska
  Pojďte v sobotu 15. května do Hřenska na pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Slavnostní mše sv. začíná v obnoveném místním kostele ve 14 hodin.

  Nahoru


  Sobota 8. května 2004
  Výlet za kříži Šluknovska
  Odjezd z Děčína hlavní nádraží v 9:00, Děčín východní nádraží 9:04. Jedlová přestup 9:55/10:00, Rumburk přestup 10:27/10:35, Brtníky příjezd 10:49. Přijdeme-li dříve, vyplatí se koupit skupinovou jízdenku.
  Trasa výletu: Brtníky - Raimundův kříž - Zelený kříž - Bienertův kříž - Kunratice - Přednostův kříž - Karlovo údolí - Šluknov (návštěva P. P. Procházky). S sebou dobré boty, dobré pití, dobrou svačinu, dobrou mysl. Délka asi 10 km.
  Návrat do Děčína východní nádraží v 17:39, do Děčína hlavního nádraží v 17:44.

  Nahoru


  Sobota 8. května 2004
  Duchovní obnovy pro mládež
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 30. dubna 2004
  Čarodějnice
  V pátek 30. dubna se na zahradě u bývalé fary v Bělé koná navečer pálení čarodějnic. Přineste nějaké s sebou. Nejhezčí budou po zásluze odměněny. Přijít mohou i nečarodějnice.
  Velikonoční radost přeje Karel Stein.

  Nahoru


  Sobota 24. dubna 2004
  Vzdělávací kurz ve víře pro dospělé
  Pokud byste měli zájem zúčastnit se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích přednášky, jste srdečně zváni. Není potřeba se přihlašovat, prostě přijeďte a buďte s námi.
  Téma: Biblistika II
  Přednáší: P. Mgr. Jiří Voleský
  Bližší informace: Katechetické centrum při Biskupství litoměřickém, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 072; mobil: 776 007 622; e-mail: Diecézní katechetické centrum

  Nahoru


  Pátek 23. - neděle 25. dubna 2004
  Víkend pro chlapy ze severu
  To, že i chlapi potřebují trávit nějaký čas jen mezi sebou, již dávno víme. Je to skvělá příležitost na chvíli se zastavit, ztišit, odpočinout, povzbudit se i lépe porozumět sám sobě a svému mužství, abychom se pak s novým odhodláním vrátili do svých domovů, práce a snažili se naplnit své poslání být mužem - manželem, otcem a hlavně opravdovým chlapem…
  Přijď mezi nás i ty a nebude chybět ani chlapská modlitba, zpěv, bubnování, cvičení a vyzkoušíme si ve volných chvílích i jiné staré dovednosti, které jsme mysleli, že jsme již zapomněli. I ty můžeš přiložit polínko do společného ohně při opékání selete a doušku kvalitního českého piva…
  Informace:
  Setkání pořádá diecézní Centrum pro rodinu biskupství litoměřického a proběhne v Jiřetíně pod Bukovou nedaleko Smržovky a Jablonce nad Nisou v chatě klubu Bohemians (ubytování ve větším počtu) ve dnech 23.-25. dubna 2004. Příjezd 23. 04. 18:30-19:00 (večeře), ukončení 25. dubna možná i obědem. S sebou nezapomeň spacák, bubny a hudební nástroje. Stravování 3 krát denně formou svépomoci (potraviny zajištěny). Cena 600 Kč na celý víkendový pobyt i se stravou. Přihlášku (můžete si vyžádat na faře osobně, či e-mailem) prosím zašlete na: František Růžička, Husitská 128, 417 41 Krupka; mobil: +420 602 282 520; e-mail: František Růžička; web: Rodina.
  Témata povídání a přednášek:
  Pátek - představení a povídání si na téma: "Od iluze ke skutečnosti".
  Sobota - dopolední přednáška a povídání: "Spiritualita muže".
  Každý z nás chlapů žije v opevněném městě. Stavíme kolem sebe zeď a činíme ze sebe v lepším případě pevnost a v horším pevnost nedobytnou. Do své obrany investujeme v poměru větší množství energie než vkládá státní rozpočet do armády.
  Ženy jsou stále více samostatné a díky tomuto faktu se muži v dnešním světě jakoby více ztrácejí a těžko hledají své místo. Jak je to tedy s muži u nás dnes a jaké je jejich poslání? Jak vůbec vypadá dnes zdroj vnitřní energie - spiritualita muže.

  Nahoru


  Pátek 23. - neděle 25. dubna 2004
  4. setkání Kursu animátorů
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 16. - neděle 18. dubna 2004
  Duchovní obnova pro děvčata (od 16 do 18 let)
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 16. - neděle 18. dubna 2004
  4. setkání Kursu animátorů
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 16. - sobota 17. dubna 2004
  Víkend pro ženy - dámská jízda
  Diecézní centrum pro rodinu v Litoměřicích pořádá v Diecézním domě kardinála Trochty ve dnech 16.-17. dubna 2004 "Víkend pro ženy - dámská jízda". Začátek v pátek 19:00 večeří, ukončení v sobota 18:00 opět večeří. Cena 350 Kč (ubytování, strava, výtvarný materiál, lektoři, přednášející). Strava a ubytování zajištěno v DDKT, spacáky vezměte s sebou.
  Program:
  Pátek - Soutěž "O zlatou vařečku". Každá žena přiveze do soutěže svůj nejlepší pekařský výtvor samozřejmě i s receptem (je-li možno na disketě - rychlé množení receptů pro všechny zájemkyně). Soutěžní kategorie slané i sladké pečivo. Ve 20 hodin začne ochutnávka. Ochutnávají a bodují všechny ženy. Výrobky, které dostanou nejvíce bodů, dostanou po zásluze i ocenění.
  Sobota dopoledne - Životní poledne žen a co s ním - Mgr. Jiří Černý.
  Sobota odpoledne - Kreativní výtvarné odpoledne - Mgr. Romana Hlavešová.
  Přihlášky zasílejte:
  Iva Růžičková, Husitská 128/32, 417 41 Krupka nebo e-mail: Diecézním centrem pro rodinu , informace na tel.: 606 501 897.

  Nahoru


  Čtvrtek 8. - pondělí 12. dubna 2004
  Velikonoční setkání pro mládež v Příchovicích
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Čtvrtek 8. - pondělí 12. dubna 2004
  Velikonoce s komunitou Chemin Neuf
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 3. dubna 2004
  Duchovní obnovy pro mládež
  Více na stránce Děti a mládež včetně Poselství papeže Jana Pavla II. k XIX. světovému dni mládeže.

  Nahoru


  Pátek 2. - sobota 3. dubna 2004
  29. Diecézní setkání mládeže
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 27. března 2004
  Jarní výlet do skal a do cukrárny u České Kamenice
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 27. března 2004
  Pochod pro život
  Hnutí Pro život ČR srdečně zve na již tradiční Pochod pro život, který se letos uskuteční v sobotu 27. března 2004 v Praze.
  Pochod pro život je jednou z příležitostí, jak dát současné společnosti najevo, že kultura života je jedinou možnou budoucností pro naši civilizaci. Program bude obdobný jako v minulých letech: ve 13 hodin bude slavena mše svatá v Chrámu Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí a po jejím závěru vyjdou účastníci po pěší zóně směrem k soše sv. Václava na Václavském náměstí, kde bude krátký program. Plánovaný konec v cca. 16 hodin.
  Pro zájemce z řad účastníků Pochodu pro život je v dopoledních hodinách umožněna prohlídka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na prohlídku je však nutné se vzhledem k bezpečnostním podmínkám předem ohlásit na níže uvedené adrese nejpozději do 19. března 2004.
  Adresa: Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5; mobil: 603 976 231; e-mail: Hnutí Pro život; web: Hnutí Pro život.

  Nahoru


  Pátek 26. - neděle 28. března 2004
  Rekolekce "na poušti" v tichu a modlitbě
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 20. března 2004
  Vzdělávací kurz ve víře pro dospělé
  Pokud byste měli zájem zúčastnit se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích přednášky, jste srdečně zváni. Není potřeba se přihlašovat, prostě přijeďte a buďte s námi.
  Téma: Psychologie - kurz se pojí s Diecézním setkáním katechetů
  Přednáší: ?
  Bližší informace: Katechetické centrum při Biskupství litoměřickém, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 072; mobil: 776 007 622; e-mail: Diecézní katechetické centrum

  Nahoru


  Sobota 20. března 2004
  Diecézní setkání katechetů
  Celý program proběhne v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 4). Setkání se zúčastní i otec biskup. Program setkání je tentokrát zaměřen psychologicko - pedagogicky, což jistě ocení všichni učící kněží i katecheté, ale můžete pozvat i věřící pedagogy z vašich farností. Všichni jste srdečně zváni.
  Program:
  08:00 Prezentace, možnost nákupu pomůcek
  09:00 Mše svatá sloužená otcem biskupem
  10:15 Přednáška "Děti s výchovnými problémy a cesty řešení", přednáší Prof. Vladimír Smékal
  12:00 Anděl Páně
  12:15 Oběd a čas na kávu a osobní rozhovory
  13:30 Dotazy na přednášejícího
  16:00 Závěr setkání
  Pro ty z vás, kteří by měli problém s cestováním do Litoměřic či zpět domů, nabízíme možnost přespání v DDKT. Pokud budete chtít, vezměte své děti s sebou, bude pro ně připraven celodenní program a samozřejmě i dozor.
  Protože bude pro všechny účastníky na setkání připraven oběd, prosím, abyste nejpozději do 25. 3. 2004 zaslali vyplněnou přihlášku na adresu:
  Katechetické centrum při Biskupství litoměřickém, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 072; mobil: 776 007 622; e-mail: Diecézní katechetické centrum.

  Nahoru


  Pátek 19. - neděle 21. března 2004
  Školení vedoucích dětských táborů
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 13. března 2004
  Vzdělávací kurz ve víře pro dospělé
  Pokud byste měli zájem zúčastnit se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích přednášky, jste srdečně zváni. Není potřeba se přihlašovat, prostě přijeďte a buďte s námi.
  Téma: Biblistika
  Přednáší: P. ThLic. Jiří Voleský
  Bližší informace: Katechetické centrum při Biskupství litoměřickém, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 072; mobil: 776 007 622; e-mail: Diecézní katechetické centrum

  Nahoru


  Pátek 12. - neděle 14. března 2004
  Víkendovka pro mládež
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 12. - neděle 14. března 2004
  Duchovní obnova pro dívky od 19 let
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 6. března 2004
  Duchovní obnovy pro mládež
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Pátek 5. - neděle 7. března 2004
  Životní cesta pro muže
  Arcibiskupský seminář v Praze zve mladé muže ve věku od 15-ti let, kteří chtějí poznávat Boží vůli pro svoji životní cestu a přemýšlejí o svém povolání, na postní setkání, které se uskuteční v prostorách semináře. Součástí programu tohoto setkání, na kterém se z velké části podílejí samotní bohoslovci, jsou meditace, setkání ve skupinách, liturgie i sport. Je možné vzít si s sebou ministrantské i sportovní oblečení.
  Začátek setkání je v pátek v 18:00. Účast je třeba nahlásit do 29. února 2004 na adresu:
  Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel.: 220 181 599 (404); e-mail: Arcibiskupský seminář.
  Více informací o semináři včetně programu setkání najdete na webu: Arcibiskupský seminář

  Nahoru


  Sobota 28. února 2004
  Nový litoměřický biskup

  Několik informací z tiskové konference s novým litoměřickým biskupem
  P. Pavel Posád - nový litoměřický biskup 6. ledna 2004 se v Brně konala tisková konference s P. Pavlem Posádem, který byl 24. prosince loňského roku papežem Janem Pavlem II. jmenován novým litoměřickým biskupem.
  Pavel Posád se narodil 28. 6. 1953 v Budkově (okres Třebíč), nedávno tedy oslavil padesátiny. Kněžské svěcení přijal 26. 6. 1977 v Brně. Jako duchovní působil v řadě farností brněnské diecéze, např. v Drnholci, Pasohlávkách, Třešti, Růžené apod. Vzpomínají na něj také farníci v Brně-Židenicích a u sv. Tomáše, kde byl farářem od 1. 8. 1990 do 1. 8. 1993. Poté byl jmenován spirituálem Kněžského semináře v Olomouci, kde působil dosud.
  Na biskupském stolci v Litoměřicích má vystřídat biskupa Josefa Koukla, který rovněž pochází z brněnské diecéze, konkrétně z Brna. Mons. Koukl má již 77 let; v 75 letech požádal v souladu s kanonickým právem o uvolnění z biskupské služby a možnost odejít na odpočinek.
  Mezi současnými biskupy české a moravské církevní provincie je Pavel Posád již pátým rodákem z brněnské diecéze; dalšími jsou oba biskupové brněnští - Vojtěch Cikrle (Brno-Bosonohy) a Petr Esterka (Dolní Bojanovice), plzeňský biskup František Radkovský (Třešť) a již zmiňovaný Josef Koukl (Brno).
  Litoměřická diecéze byla založena roku 1655 jako třetí na území dnešní České republiky po pražském a olomouckém arcibiskupství. Má celkem 437 farností, působí v ní 130 kněží. Podle sčítání lidu žije na území diecéze 1 300 000 obyvatel, z toho je cca 162 000 katolíků (tzn. cca 12,5 %). Hlavní patronkou je sv. Zdislava (narodila se v Křižanově na Českomoravské vysočině). Pavel Posád se stává v pořadí 19. litoměřickým sídelním biskupem. Jako biskupské heslo si zvolil slova Lukášova evangelia "Zajeď na hlubinu" (Lk 5,4).

  Biskupské svěcení přijme 28. února 2004 v 10:30 v litoměřické katedrále sv. Štěpána.

  Biskupské svěcení přijme z rukou pražského arcibiskupa, kardinála Miloslava Vlka. Spolusvětiteli budou arcibiskup olomoucký, předseda České biskupské konference Jan Graubner a dosavadní litoměřický biskup Josef Koukl. Kázání pronese brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
  Podle stránek www.katolik.cz

  Nahoru


  Sobota 28. února 2004
  Vzdělávací kurz ve víře pro dospělé - PŘELOŽENO na 20. 3. 2004

 • Psychologie

 • Kurz se pojí s Diecézním setkáním katechetů ve stejném dnu (viz. níže).
  Bližší informace: Katechetické centrum při Biskupství litoměřickém, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 072; mobil: 776 007 622; e-mail: Diecézní katechetické centrum.
  Pokud budete mít zájem zúčastnit se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích některé z nabídnutých přednášek, jste srdečně zváni. Není potřeba se přihlašovat, prostě přijeďte a buďte s námi.

  Nahoru


  Sobota 28. února 2004
  Diecézní setkání katechetů - PŘELOŽENO na 20. 3. 2004
  Celý program proběhne v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 4). Setkání se zúčastní i otec biskup. Program setkání je tentokrát zaměřen psychologicko - pedagogicky, což jistě ocení všichni učící kněží i katecheté, ale můžete pozvat i věřící pedagogy z vašich farností. Všichni jste srdečně zváni.
  Program:
  08:00 Prezentace, možnost nákupu pomůcek
  09:00 Mše svatá sloužená otcem biskupem
  10:15 Přednáška "Děti s výchovnými problémy a cesty řešení", přednáší Prof. Vladimír Smékal
  12:00 Anděl Páně
  12:15 Oběd a čas na kávu a osobní rozhovory
  13:30 Dotazy na přednášejícího
  16:00 Závěr setkání
  Pro ty z vás, kteří by měli problém s cestováním do Litoměřic či zpět domů, nabízíme možnost přespání v DDKT. Pokud budete chtít, vezměte své děti s sebou, bude pro ně připraven celodenní program a samozřejmě i dozor.
  Protože bude pro všechny účastníky na setkání připraven oběd, prosím, abyste nejpozději do 25. 2. 2004 zaslali vyplněnou přihlášku na adresu:
  Katechetické centrum při Biskupství litoměřickém, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 072; mobil: 776 007 622; e-mail: Diecézní katechetické centrum.

  Nahoru


  Pátek 27. - neděle 29. února 2004
  Víkendovka pro mládež - PŘELOŽENO na 12.-14. 3. 2004
  Téma: Komunikace ve skupině.
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 14. února 2004
  4. Farní ples v Ústí nad Labem
  Farní společenství v Ústí nad Labem si vás dovoluje pozvat na 4. farní ples pod patronací sv. Valentýna, který se koná v Národním domě v Ústí nad Labem v sobotu 14. února od 20:00.
  Vstup: 120 Kč.
  Předprodej: Farní úřad v Ústí nad Labem, Bílinská 3, u paní Maixnerové.
  Informace o možnostech ubytování a další u Petra Landy, tel.: 724 013 384.
  Všichni jsou srdečně zváni.

  Nahoru


  Pátek 13. - neděle 15. února 2004
  3. setkání Kursu animátorů
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Sobota 7. února 2004
  Vzdělávací kurz ve víře pro dospělé

 • Spirituální teologie I. - přednáší P.Mgr. Vilém Marek Štěpán

 • Bližší informace: Katechetické centrum při Biskupství litoměřickém, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 072; mobil: 776 007 622; e-mail: Diecézní katechetické centrum.
  Pokud budete mít zájem zúčastnit se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích některé z nabídnutých přednášek, jste srdečně zváni. Není potřeba se přihlašovat, prostě přijeďte a buďte s námi.

  Nahoru


  Sobota 31. ledna 2004
  Ukončení přihlášek na manželská setkání 2004
  O manželských setkáních se více dozvíte ve ZzF 01/2004 na straně 5 nebo zde v Aktualitách na červenec 2004.
  S přihlášením příliš neváhejte, kapacita kursu není neomezená (35 párů). Pokud obdržíme Vaši přihlášku po naplnění kursu, budete informováni a evidováni jako náhradníci. Pozor, první termín pro uzávěrku přihlášek je 31. 01. 2004. Přihlášení, kteří včas zaplatí, obdrží cca 7 dní před kursem písemné informace s popisem cesty a závěrečnými pokyny.
  Těšíme se na seí s Vámi na letním kursu.

  Za Centrum pro rodinu František a Iva Růžičkovi.
  Kontaktní adresy:
  Iva a František Růžičkovi
  Husitská 128/32
  417 41 Krupka 3
  tel.: 417 852 315
  mobil Iva: 606 501 897
  e-mail: František Růžička

  Poznámka: tiskopis přihlášky je k dispozici na naší faře.

  Nahoru


  Neděle 18. - neděle 25. ledna 2004
  Týden modliteb za jednotu křesťanů
  V týdnu od neděle 18. ledna do neděle 25. ledna 2004 jsou v katolických kostelích bohoslužby spojené s modlitbami za jednotu křesťanů.

  Mimo to bude v úterý 20. ledna 2004 od 18 hodin v kostele Povýšení Svatého kříže v Děčíně 1 bohoslužba za účasti J. Zavřela, kazatele Bratrské jednoty babtistů.

  Nahoru


  Sobota 17. ledna 2004
  Vzdělávací kurz ve víře pro dospělé

 • Morální teologie II. - přednáší ThDr. Josef Koukl
 • Pastorace mládeže - přednáší Mgr. Daniela Nešporová.

 • Bližší informace: Katechetické centrum při Biskupství litoměřickém, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 072; mobil: 776 007 622; e-mail: Diecézní katechetické centrum.
  Pokud budete mít zájem zúčastnit se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích některé z nabídnutých přednášek, jste srdečně zváni. Není potřeba se přihlašovat, prostě přijeďte a buďte s námi.

  Nahoru


  Úterý 13. ledna 2004
  Pouť do Filipova
  Blíží se opět pouť do Filipova. Tento rok přichází na noc z pondělí na úterý - z 12. na 13. ledna. Kdo má zájem jet, přihlaste se na naší faře do 7. 1. 2004. Odjezd je před farou v Podmoklech ve 2 hodiny v noci, potom autobus pokračuje ke kostelu sv. Kříže, kde je možno do něj přistoupit. Návrat v úterý ráno kolem půl sedmé ráno.
  Cena je 80,- Kč.
  Kdo můžete, nenechte si ujít tento jedinečný zážitek.

  Nahoru


  Pátek 9. - neděle 11. ledna 2004
  Víkendovka pro mládež - Z technických důvodů ZRUŠENO
  Téma: Poznej Bibli
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Neděle 4. - neděle 11. ledna 2004
  Alianční týden
  V tomto týdnu se koná několik společných akcí, při kterých jsou pozváni věřící všech křesťanských církevních obcí ke společnému prožívání těchto Ekumenických modlitebních setkání za jednotu křesťanů. Všechny akce začínají v 18 hodin.

  Kdy: Pondělí 5. ledna 2004
  Kde: Křesťanské společenství, Děčín-Staré město, Březová ul. - bývalá MŠ
  Kazatel: Z. Šplíchal, Církev bratrská

  Kdy: Úterý 6. ledna 2004
  Kde: Církev bratrská, Modlitebna Děčín-Červený vrch
  Kazatel: P. Čapek, Českobratrská církev evangelická

  Kdy: Čtvrtek 8. ledna 2004
  Kde: Českobratrská církev evangelická, Modlitebna Děčín-Podmokly v Bezručově ulici
  Kazatel: M. Davídek, Římskokatolický kněz

  Kdy: Pátek 9. ledna 2004
  Kde: Církev bratrská, Modlitebna Děčín-Červený vrch
  Kazatel: Setkání mladých

  Nahoru  Napište nám Zpět do menu