Aktuality

Jakmile bude něco nového, co by Vás mohlo zajímat, zde se o tom dozvíte! Tak toto svého času platilo. Věřte, pro jednoho bez pomoci, ale nelze vše shánět, urgovat a sestavovat tento web do nekonečna. Nastal čas pro někoho jiného, mladšího. Možná se někdo najde, kdo bude také desítky hodin věnovat druhým...

Cítíte se mladí? - Pokud ano, nezapomeňte se podívat také na stránku Farní společenství / Děti a mládež, kde naleznete další plánované akce!

Cítíte se již starší? - Pokud ano, nezapomeňte se podívat také na stránku Farní společenství / Starší generace, kde naleznete další plánované akce!

Pokud budete hledat církevní aktuality, doporučuji se podívat na stránky zpravodajského serveru res.catholica.cz , případně se přihlásit na těchto stránkách k odběru informací e-mailem. Budete pak dostávat skoro každý den e-mailem čerstvé informace o aktuálním dění.


Napište nám Zpět do menuStále aktuální
2012
Květen 2012
Duben 2012
Březen 2012
Únor 2012
Leden 2012
2011
Prosinec 2011
Listopad 2011
Říjen 2011
Září 2011
Srpen 2011
Červenec 2011
Červen 2011
Květen 2011
Duben 2011
Březen 2011
Únor 2011
Leden 2011

Aktuality roku 2010
Aktuality roku 2009
Aktuality roku 2008
Aktuality roku 2007
Aktuality roku 2006
Aktuality roku 2005
Aktuality roku 2004
Aktuality roku 2003

Dopis papeži Františkovi
Vážení,
před rokem byl odvolán slovenský arcibiskup Róbert Bezák. Nevíme, zda a čím se provinil, ale jsme velice znepokojení tím, že je v církvi upírána možnost odvolání se k nestrannému soudu. Kristus každému zaručuje právo na obhajobu: „Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby `ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď´. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.“ (Mt 18: 15-17)
Chceme znovu veřejně připomenout, že nám leží na srdci svoboda v církvi a solidarita s druhými.
Chceme, aby:
- papež František věděl o našem velikém znepokojení nad jednáním v církvi,
- naši biskupové věděli, že za nimi stojíme - pokud se R. B. zastávají,
- slovenští biskupové věděli, že nejsme mlčící stádo (v r. 1985 jsme na Velehradě vypískali komunistického ministra Klusáka),
- veřejnost a církev věděla, že se zastáváme jeden druhého.
Proto posíláme následující dopis papeži Františkovi.


Milý římský biskupe Františku,
zdravíme Vás z České republiky. Máme Vás rádi a vkládáme do Vás veliké naděje.
Čteme o Ježíšově osamění v Getsemanech a stesku apoštola Pavla: „Nikdo se mě nezastal“ (2 Tim 4: 16), víme o pomlouvání a věznění sv. Metoděje a to dokonce ze strany jeho spolubratří.
Záleží nám na církvi i na každém; prosíme Vás o Vaše setkání se slovenským arcibiskupem Róbertem Bezákem a o přešetření důvodů jeho odvolání.
Nám se za komunistického režimu 40 let nedostávalo možnosti obhajoby a spravedlivého soudu. V naší zemi bylo přes 40 000 lidí nevinně odsouzeno k více než desetiletému žalářování. Rodiče řady z nás byli nespravedlivě věznění. Vážíme si svobody a důstojnosti a každému ji přejeme.
V modlitbě níže podepsaní:
Václav Vacek, farář, Václavské náměstí 57, 561 51 Letohrad,
RNDr. Jan Kunčar, důchodce, Lázeňská 444/3, 28201 Český Brod
a další, podepsaní na podpisových listech nebo elektronicky na www.petice.net/nas-bratr-robert-bezak.
L. P. 2013, v roce víry a 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.


Více také na http://www.robertbezak.eu.
Nahoru


Zemřel Mons. Josef Olejník
Krátce po svých 95. narozeninách zemřel v sobotu 11. 7. 2009 ve Šternberku skladatel liturgické hudby Mons. Josef Olejník, papežský prelát. Rozloučení se zesnulým proběhlo v sobotu 18. 7. v 10:00 v olomoucké katedrále a téhož dne v 15:30 hodin v jeho rodné obci Strání, kde je také pohřben.
Mons. Josef Olejník se narodil 1. 7. 1914 ve Strání-Květná. Po studiu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě (CMBF) v Olomouci byl vysvěcen na kněze 5. 7. 1938.
Po kaplanské službě ve Vsetíně odešel do Říma, kde studoval od roku 1939 do 1945 na Papežském institutu posvátné hudby. Sloužil 9 měsíců v Čsl. armádě v Anglii. Po návratu do vlasti byl vicesuperiorem semináře a lektorem CMBF v Olomouci a zároveň kaplanem u sv. Michala.
V letech 1950-1968 spravoval farnosti Andělská Hora, Dětřichovice a Rudná pod Pradědem. "Českou mši z Andělské Hory" složil roku 1966. Od roku 1968 působil na CMBF v Olomouci a v Litoměřicích až do roku 1975, kdy mu byl odňat státní souhlas.
Roku 1990 se stal docentem na CMTF v Olomouci v oboru liturgického zpěvu a vypomáhal ve farnosti Moravičany. Od roku 1973 až dosud vedl smíšený chrámový sbor ve Velké Bystřici. Až do své smrti se věnoval zhudebňování liturgických textů a byl vyhledávaným duchovním vůdcem a zpovědníkem.

Zdroj: TS ČBK
Nahoru


Prohlášení biskupa Malého k agresivním projevům ve společnosti
Autor: Irena Sargánková
V rámci výzvy "Dost" se v neděli 03. 05. 2009 od 16:00 jako reakce na čin, jehož obětí se stala romská rodina ve Vítkově, uskuteční na jedenácti místech v České republice protestní shromáždění.
Biskup Václav Malý, předseda rady Iustitia et pax České biskupské konference, vydal k této příležitosti prohlášení: "Jsem znepokojen narůstajícími agresivními projevy některých politických stran a uskupení, namířenými proti menšinám v naší vlasti, v poslední době především proti Romům. Vyjadřuji solidaritu se všemi, kdo se pokojnými a zákonnými prostředky postaví proti tomuto nebezpečnému trendu a zastanou se postižených. Církev není lhostejná a v tomto úsilí stojí na straně všech lidí dobré vůle."
© Tiskové středisko České biskupské konference 2009
O čem je řeč? Např.:
Necháme upálit další děti?
Neonacisté prošli Ústím nad Labem, policie zatýkala jejich odpůrce
Ústí nad Labem - české Drážďany?

Zdroj: ČBK, Irena Sargánková
Nahoru


Nový generální vikář Litoměřické diecéze
Od 1. ledna 2009 byl novým generálním vikářem Litoměřické diecéze jmenován P. Stanislav Přibyl CSsR, provinciál Kongregace redemptoristů v ČR.
P. Stanislav Přibyl se narodil 16. 11. 1971 v Praze Strašnicích. Po ukončení základní školy studoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po maturitě absolvoval noviciát v Polsku (1990-1991), složil řeholní sliby v kongregaci redemptoristů, poté studoval KTF UK a prožil formaci v pražském Arcibiskupském semináři (1991-1996). Po vysvěcení na kněze (1996) byl farním vikářem na Svaté Hoře (1996-1999) a farářem tamtéž (od roku 1999). V roce 2002 byl zvolen provinciálem pražské provincie redemptoristů. V roce 2004 byl jmenován prezidentem Arcidiecézní charity Praha. V roce 2008 byl jmenován členem kněžské rady v Pražské arcidiecézi. Mezi jeho oblíbené činnosti patří hudba, v letech 1985-1990 působil jako varhaník v různých pražských kostelích, především ve své domácí farnosti v Praze Strašnicích. Rovněž v kněžském semináři se věnoval této činnosti. Mluví polsky, anglicky, německy a italsky.

Zdroj: ČBK, Irena Sargánková
Nahoru


Svěcení Mons. Jana Baxanta 20. biskupem litoměřickým
Takto 22. listopadu 2008 ON LINE informovaly stránky www.denik.cz:

 • Dobré ráno, vítejte u on-line přenosu ze svěcení dvacátého biskupa litoměřického. Celou akcí Vás budou provázet Radim Tuček, Jana Michálková, Ivo Chrástecký a fotograficky Karel Pech.

 • 9.00 - Bílé Litoměřice se probouzejí do nevšedního dne. Je to vidět již na první pohled. Náměstí a jeho přilehlé ulice jsou plné věřících, kteří míří do katedrály sv. Štěpána.

 • 9.06 - Brány katedrály se otevřely v 8 hodin. Již nyní, téměř hodinu před začátkem dnešního svěcení, jsou v katedrále stovky věřících. Další stále míří na Dómské náměstí nebo se vítají a povídají si před katedrálou.

 • 9.18 - Katedrálou znějí tóny varhan, sboristé si ještě zkoušejí písně, které budou náplní biskupského svěcení.

 • 9.29 - Dveře se v katedrále netrhnou. Stále sem míří další a další věřící. Otázkou je, zda kapacita katedrály pojme všechny, kteří do Litoměřic jeli třeba i stovky kilometrů.

 • 9.40 - "Přijeli jsme se rozloučit s naším generálním vikářem českobudějovické diecéze Janem Baxantem, vaším novým biskupem. Přijeli jsme ze solidarity s litoměřickou diecézí, protože víme, že vaše farníky bolelo, že Pavel Posád odešel k nám," říká Jiřina Bálková z Českého Krumlova.

 • 9.48 - Do katedrály neustále míří další věřící. Přijeli i ze zahraničí. "Na dnešní slavnost biskupského svěcení mě pozvali kamarádi z Prahy. Zdá se mi, že je to velká radost účastnit se takové slávy a pomodlit se za nového biskupa," svěřila se Urszula Wiatr z polského Krakowa.

 • 9.50 - "Přijíždím z Plzně, kde jsem byla na návštěvě a kde mi o slavnosti řekli. Biskupské svěcení uvidím poprvé v životě. Těším se na úžasný duchovní zážitek," řekla Anna Zsillová z Košic - Šaca.

 • 10.00 - Za zvuků varhan přichází průvod biskupů z budovy biskupství. Při vstupu liturgického průvodu do katedrály je zpívána píseň Jezu Kriste, štědrý kněže. Zpívá litoměřický chrámový sbor, varhaník: Jaroslav Pulda.

 • 10.06 - Kardiniál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, vítá jako metropolita církve všechny přítomné.

 • 10.12 - Jeden z jáhnů ukazuje sboru konzultorů diecéze litoměřické Apoštolský list o jmenování biskupa, za přítomnosti kancléře diecézní kurie, který jej uložil do akt. Apoštolský list je přečten latinsky a česky.

 • 10.15 - Probíhá bohoslužba slova...

 • 10.22 - Probíhá obřad svěcení. Po přečtení evangelia uložit jáhen knihu evangelií znovu na oltář, kde zůstane do chvíle, kdy bude při obřadu svěcení vložena na hlavu nového biskupa. Věřící zpívají latinský hymnus Veni, Creator Spíritus..

 • 10.26 - Biskup Jan Baxant v doprovodu dvou asistujících kněží předstoupil před kardinála Miloslava Vlka a pozdravil jej úklonou.

 • 10.29 - Čte se pověřovací listina..

 • 10.35 - Homilie - kázání. Vede ho arcibiskup Mons. Jan Graubner, hlava olomoucké arcidiecéze a předseda České biskupské konference.

 • 10.44 - Kardinál Miloslav Vlk přistoupil k samotnému obřadu svěcení, které začíná slibem nového biskupa. Ten na jeho jednotlivé otázky odpovídá svým ano. Vyjadřuje tak svobodný souhlas se závazky vyplývajícími ze služby biskupa.

 • 10.51 - Na jáhnovu výzvu přítomní poklekli a zpívají se Litanie ke všem svatým.

 • 10.58 - Obřad pokračuje vkládáním rukou, které je spolu s konsekrační modlitbou podstatným prvkem udílení svátosti kněžství, jejího třetího stupně - biskupského svěcení. Vkládání rukou biskupů, nástupců apoštolů, doprovází tichá prosba k Duchu svatému.

 • 11.04 - Probíhá konsekrační modlitba. Pronáší ji kardinál Miloslav Vlk. Během ní jsou kolem něj shromážděni biskupové a jeden z jáhnů podává kardinálovi evangeliář, který vkládá otevřený na hlavu klečícího biskupa Jana Baxanta. Část konsekrační modlitby pronášejí všichni biskupové a spolusvětitelé společně, se sepjatýma rukama.

 • 11.07 - Biskupské svěcení pokračuje doplňujícími obřady - mazáním hlavy Jana Baxanta křižmem, předáním evangeliáře a přijetím biskupských insignií: prstenu, mitry a berly.

 • 11.08 - Katedrálou nyní zní dlouhotrvající potlesk novému biskupovi, který byl právě vysvěcen a usedl na katedru.

 • 11.10 - Nový biskup vestoje přijímá od kardinála Vlka a ostatních biskupů políbení pokoje.

 • 11.15 - Za zpěvu žalmů přinášejí děti biskupu Janu Baxantovi obětní dary. Tím začíná eucharistická bohoslužba.

 • 11.25 - Nový litoměřický biskup Mons. Jan Baxant zahájil první eucharistickou modlitbu, vzpomínkou na živé pokračoval kardinál Miloslav Vlk, vzpomínkou na svaté apoštolský nuncius Mons. Diego Causero. Po něm pokračuje další biskup a poté se zapojují koncelebranti. Bohoslužba oběti vrcholí proměňováním přinesených darů.

 • 11.30 - Po vzpomínce na zemřelé českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura a arcibiskupa Jana Graubnera byla eucharistická modlitba zakončena pozdvihováním proměněných darů.

 • 11.38 - Probíhá svaté přijímání kněží, biskupů a věřících.

 • 11.52 - Proběhla modlitba po přijímání, Mons. Jan Baxant přijímá mitru a berlu a doprovázen apoštolským nunciem Mons. Diegem Causerem a českobudějovickým biskupem Mons. Jiřím Paďourem prochází katedrálou a všem žehná. Přitom se zpívá hymnus "Bože chválíme tebe".

 • 11.58 - Začaly projevy. První drží Mons. Diego Causero, vyslanec Vatikánu.

 • 12.05 - Pokračují projevy, mimo jiné krátce promluvili arcibiskup Mons. Jan Graubner a starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

 • 12.10 - Nový biskup přijal od věřících deset různě barevných růží, symbolizujících deset vikariátů.

 • 12.22 - Po projevech oslovuje přítomné Mons. Jan Baxant. Vzpomíná mj. na své studium v Litoměřicích a vyznává se ze svého vztahu k městu Zahrady Čech, nyní svému novému působišti, kde nastoupil jako biskup litoměřické diecéze.

 • 12.33 - Nový litoměřický biskup zdraví přítomné a ti od něj přijímají požehnání.

 • 12.35 - Jáhen propouští shromáždění, zpívá se píseň "Tam, kde strmí církve skála".

 • 12.38 - Liturgický průvod odchází z katedrály zpět do budovy biskupství. Na závěr se zpívá píseň "Budiž vděčně velebena".

 • 12.44 - Také věřící pozvolna opouštějí katedrálu. Tímto se s Vámi loučíme a děkujeme, že jste s námi celé biskupské svěcení sledovali.


 • Nahoru


  Mons. Jan Baxant jmenován litoměřickým biskupem
  Mons. Jan Baxant (60), kněz pražské arcidiecéze, se narodil 8.10.1948 v Karlových Varech. Pochází ze šesti sourozenců, bratr Pavel je rovněž kněz, sestra Marie vede Bohu zasvěcený život. Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřičské v Praze byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích. Po ukončení studia přijal kněžské svěcení 23.6.1973 v Praze z rukou Mons. Františka Tomáška.
  Svou kněžskou službu začínal jako kaplan v Kolíně v letech 1973 až 1975. Poté působil jako administrátor nejprve v Bystřici u Benešova (v letech 1975 až 1983) a pak ve farnosti sv. Antonína v Praze – Holešovicích (v letech 1983 až 1990). V roce 1990 byl jmenován vicerektorem a posléze v roce 1993 rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Od roku 1997 pokračoval v kněžské službě jako farář nejdříve v Kolíně, a pak od roku 2000 až do konce roku 2002 ve farnosti Matky Boží před Týnem v Praze. 1.1.2003 byl jmenován generálním vikářem českobudějovické diecéze. Hovoří německy, francouzsky, italsky a rusky.
  Svěcení je plánováno na 22. listopadu 2008 v litoměřické katedrále od 10:00.

  Zdroj: TS ČBK
  Nahoru


  Biskup Pavel Posád jmenován světícím biskupem českobudějovickým
  Papež Benedikt XVI. jmenoval 26.1.2008 biskupa Pavla Posáda, který byl dosud litoměřickým biskupem, světícím biskupem českobudějovické diecéze a titulárním biskupem ve Ptuji (Slovinsko). Jmenování bylo dnes v poledne (26.1.2008) zveřejněno ve Vatikánu.
  Litoměřická diecéze je od tohoto dne neobsazená. Do jmenování nového litoměřického biskupa ji bude i nadále spravovat apoštolský administrátor Dominik Duka, královéhradecký biskup.
  Pavel Posád byl jmenován biskupem 24.12.2003 a biskupské svěcení přijal 28.2.2004. Královéhradecký biskup Dominik Duka byl jmenován apoštolským administrátorem (mimořádným správcem) litoměřické diecéze 6.11.2004.

  Základní údaje o Diecézi českobudějovické:
  Sídelní biskup: Mons. Jiří Paďour OFMCap
  Katedrála: sv. Mikuláše
  Rozloha: 12 500 km2
  Počet obyvatel: 743 tis. (z toho katolíků: 237 tis.)
  Počet vikariátů: 11
  Počet farností: 361
  Počet kněží: 147 (z toho řeholních: 45)
  Počet kostelů a kaplí: 511
  Biskupství bylo založeno bulou papeže Pia VI. ze dne 20.9.1785.

  Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce
  Nahoru


  Nové možnosti
  Zrodily se nám nové možnosti vzdělávání se. Setkání se budou konat pravidelně po čtvrteční mši svaté a budou odlišné pro liché a sudé týdny:

 • Každý lichý čtvrtek od 17:45 do 18:30 - katechismus.
 • Budeme probírat pravdy zde obsažené a zamýšlet se nad tím, jak je prakticky uskutečňovat.
 • Každý sudý čtvrtek od 17:45 do 18:30 - hledání stop.
 • Budeme se ptát, jak k nám Bůh promlouvá a budeme se snažit zachytit jeho hlas z udá-lostí kolem nás.
  Nahoru


  Nová Farní rada - tablo
  Volby do farní rady se konaly 9. a 16. prosince 2007. 3 členové jsou zvoleni farností, další 3 vybere farář.

  Počty hlasů, které získali jednotliví kandidáti:
  Dušánek Josef (pastorační asistent * 1955) - 13
  Macoun Jindřich (sociální pracovník * 1974) - 14
  Málek Jiří (autodopravce * 1948) - 20
  Menšová Miluše (učitelka, důchodkyně * 1938) - 14
  Polívka Lumír (důchodce * 1938) - 3
  Sticha Rudolf Ing. (rozvodný * 1949) - 19
  Vavřička Miloš (designer, student UK * 1976) - 19

  Z 39 hlasovacích lístků byly 3 neplatné a 36 platných. V Děčíně 16. 12. 2007
  Nahoru


  Ke světovému setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem...

 • Na Diecézním centru pro mládež je možné si objednat "Pokolínská média":
  DVD film o stekání - 150 Kč
  brožura o setkání - 45 Kč
  CD s písničkami - 70 Kč
  Pokud si objednáte celý komplet (DVD, brožuru, CD), budete to mít za akční cenu 199 Kč.
 • Světový den mládeže příjde na 100 molionů EUR. Příspěvky účastníků Světového dne mládeže pokryjí přibližně 40 % veškerých výdajů. (http: tisk cirkev)
 • Papež Benedikt XVI. navštíví XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem ve dnech 18. - 21. srpna 2005. (http: tisk cirkev)
 • ČT 2 bude v přímém přenosu přenášet vigilii s papežem v sobotu 20. srpna ve 20:30. Komu se bude přenos líbit, je dobré napsat poděkování do televize. Stačí emailem na adresu: Generální ředitel ČT a v kopii na: Angelika Hanauerova nebo písemně: Česká televize, odd. kontaktu s divákem, Kavčí hory, 140 70 Praha 4. Vždy stačí klidně jen jedna věta.
 • Nahoru


  Slavení eucharistie a svátosti smíření s dětmi a mládeží
  Metodický seminář ve spolupráci s CPK ostravsko-opavské diecéze pro kněze, katechety a ty, kteří se zajímají o práci s dětmi a mládeží.
  Téma:
  Slavení eucharistie a svátosti smíření s dětmi a mládeží.
  Kde, kdy:
  Litoměřice 6. 5. - 8. 5. 2005
  Hlavní přednášející:
  P. Cyril Havel, České Budějovice; Mgr. Jarmila Plačková, Ostrava
  Program:
  Pátek 6. 5. 2005
  16:00 Příjezd účastníků, ubytování
  18:30 Večeře
  20:00 Mše svatá, přivítání účastníků
  20:45 Zahájení semináře
  23:00 Noční klid
  Sobota 7. 5. 2005
  07:45 Společná ranní modlitba
  08:00 Snídaně
  09:00 Dopolední program
  12:00 Anděl Páně, oběd
  13:30 Odpolední program
  16:30 Příprava na mši svatou
  17:00 Mše svatá
  18:00 Večeře
  19:00 Večerní program
  23:00 Noční klid
  Neděle 8. 5. 2005
  08:00 Snídaně
  09:00 Závěrečné setkání, zhodnocení
  10:30 Mše svatá - katedrála sv. Štěpána
  11:45 Anděl Páně, oběd
  Přihlášky zasílejte na adresu: DKC, Komenského 4, Litoměřice 412 01; e-mail: diecézní katechetické centrum Litoměřice; tel: 416 738 072; mobil: 777 838 449.
  Dotovaná cena celého pobytu a semináře je 300 Kč.
  Přihlášky zasílejte do 2. května 2005.

  Nahoru


  Nové webové stránky Papežských misijních děl
  Nové webové stránky Papežských misijních děl v České republice najdete na Papežská misijní díla v ČR.

  Nahoru


  Práce na Středisku mládeže Bohosudov
  Pokud máte dostatek odvahy a nadšení a hledáte samostatnou a kreativní práci s dětmi a mládeží, pak přiďte k nám. Jsme církevní instituce pracující v misijním prostředí severních Čech. Více na webu: DDM-Bohosudov nebo napište na e-mailovou adresu: kosarek@seznam.cz

  Nahoru


  Jak dostat přímý přenos ze světového setkání mládeže se Svatým otcem Kolín 2005 do ČT 1
  Prosím pozorně si přečti o co jde a případně nás podpoř.
  Rádi bychom, aby ČT 1 vysílala přímý přenos ze světového setkání mládeže v Kolíně. Jelikož se jedná o veřejnoprávní televizi, nejde o nic nemožného. Pokud veřejnost projeví zájem, aby bylo dané téma zpracováno nebo událost odvysílána, televize na to musí přistoupit.
  Prakticky: Pošli dopis (stačí e-mail) na adresu ČT s prosbou o zařazení přímého přenosu sobotní večerní vigilie se Svatým otcem 20. 8. do vysílání. Pokud se takových dopisů sejde dost (cca 400 - 500), musí TV přání vyhovět. Prosím o přeposlání či šíření této prosby nejen mezi mladými, ale všemi, kteří by o to stáli.
  POZOR: Nesmí jít o nějaký hromadný e-mail nebo dopis. - viz spam nebo přidávání podpisů. Dopisy musí chodit nezávisle od jednotlivců. Je také možné volat. Více přesnějších informací o povinnostech ČT je možné najít na jejich webových stránkách. Výňatek z kodexu: 1.11 Česká televize se zabývá každým vážně míněným diváckým podnětem či stížností a je-li uvedena zpáteční adresa, zašle na ni bez zbytečného odkladu odpověď.
  Adresa: Česká televize, Výzkum programu a auditoria, Kavčí hory, 140 70 Praha 4; telefon: 261 137 030 (sekretariát), 261 137 378 (Karel Zeman); e-mail: ČT-info; web: Česká televize.

  Nahoru


  Seznam far a chalup Litoměřické diecéze
  Dlouho avizovaný seznam far a chalup vhodných pro pořádání letních táborů a jiných pobytových akcí se konečně podařilo dát dohromady. Celkem tento seznam tvoří 25 míst litoměřické diecéze, kam se dá vyrazit s dětmi, s mládeží nebo na rodinou dovolenou.
  Objednávat si jej můžete na adrese: DKC, Komenského 4, Litoměřice 412 01 nebo na telefonu 416 738 072 nebo přes e-mail: Diecézní katechetické centrum.
  V tištěné podobě je k dispozici na Pastoračním centru a na Centru pro mládež. Zájemcům můžeme tento seznam zaslat i elektronickou poštou. Tento seznam je zdarma.
  Děkujeme všem, kteří nám zaslali informace potřebné ke vzniku tohoto seznamu.

  Nahoru


  Liturgický kalendář na internetu - nová verze
  Novou verzi aplikace "Liturgický kalendář" si můžete stáhnout z brněnských stránek katolik.cz. Vřele doporučujeme, jsou tam uvedena i čtení o všech nedělích a svátcích.

  Nahoru


  Sestry Boromejky nabízejí několikadenní pobyt ve svém klášteře
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Kontakty na farnost Děčín 1
  Rozšířilo se spojení na farnost v Děčíně 1 o e-mail. Zde předkládám přehled kontaktů:
  Římskokatolická farnost - děkanství Děčín I
  Křížová 25
  405 01 Děčín 1
  tel.: 412 516 095
  e-mail: Římskokatolická farnost - děkanství Děčín I
  a pokud vše selže, zajeďte si tam autobusem nebo až bude hezky třeba pěšky, nemáme to k sobě zas tak daleko.

  Nahoru


  Změna úředních hodin katechetického centra
  Od 1. února 2004 jsou upraveny úřední hodiny KC takto:
  Pondělí - pátek: dle domluvy
  Sobota: 8 - 13 hodin
  Během sobotního dopoledne byste mě měli zastihnout v kanceláři Katechetického centra v Diecézním domě Kardinála Trochty. Ve všední dny se na mne obracejte telefonicky (mobil: 776 007 622) či písemně. Pokud budete potřebovat nakoupit či půjčit si pomůcky ke katechezi, obraťte se s důvěrou na Mgr. Danielu Nešporovou z Diecézního centra pro mládež (mobil: 603 452 001) či paní Olinku Pistorovou, zaměstnankyni DDKT (mobil: 607 217 392), které vám s radostí vyhoví a pomohou.

  Nahoru


  Nedělní úvahy
  Připravili byste se rádi na nedělní bohoslužbu? Nepamatujete si už při odchodu z kostela, o čem byla čtení? Máte e-mail? Co takhle úvahu nad nedělní liturgií? Ne každý liturgický text je pochopitelný bez vysvětlení a ne vždy nám ho kázání vysvětlí ... Pokud jste si alespoň na některou z těchto otázek odpověděli kladně, zauvažujte nad odebíráním nedělních příprav na liturgii biblisty P. Angela Scarana e-mailem. Pro přihlášení použijte například Zdislava.signaly/Liturgie.

  Nahoru


  Česká sekce rádia Vatikán má nové internetové stránky
  Na Nový rok 2004 zprovoznila česká sekce Vatikánského rozhlasu novou podobu svých internetových stránek na prozatímní adrese: Rádio Vatikán.

  Nahoru


  ERC hledá mladého katolíka
  Ekumenická rada církví by ráda přijala do svých řad mladého aktivního katolíka, který by v její mládežnické sekci zastupoval svou církev. Člověk zde má možnost navázat velké kontakty s ostatními církvemi, otevřou se mu nové obzory a je také informován o mnohých zajímavých akcích doma i v zahraničí, kterých se může účastnit a zprostředkovávat je i příslušníkům své církve. Bližší informace na Diecézním centru mládeže .

  Nahoru


  Studia židovsko-křeťanských vztahů
  Vážení přátelé,
  dovolil bych si Vás jen krátce upozornit na možnost ročního bezplatného studia židovsko-křeťanských vztahů v Cambridge. Vice informací naleznete na našich internetových stránkach: Společnost křesťanů a Židů v rubrice "Studium".
  Robert Řehák, Společnost křesťanů a Židů, Čajkovského 22, 130 00 Praha 3, e-mail: Společnost křesťanů a Židů .

  Nahoru


  Fotky z 28. Diecézního setkání mládeže
  Fotky z posledního Diecézního setkání mládeže, které se spolu s plesem konalo v Mladé Boleslavi, naleznete na adrese: Zdislava.signaly.

  Nahoru


  Kachny v Bělé
  Věc nevídaná a neslýchaná se udála v minulých dnech. Na zahradu fary v Bělé přiletěly kachny. Upozorňujeme, že se nejedná o kachnu novinářskou. Kachny vás zvou k návštěvě a nabízejí pohoupání. Přijďte a budete se divit, že se budete divit.
  Zvou vás Lukáš a Lenka Herichovi.

  Nahoru


  Diecézní centra života mládeže (DCZM)
  Více na stránce Děti a mládež.

  Nahoru


  Mariánské poutní místo na Sněžné
  Máme zde jeden typ na prožití hezkých letních (a což teprve zimních) dní, a to v Mariánském poutním místě na Sněžné. Jsou tam hezky zařízené pokoje i pro rodiny s malými dětmi, vše pečlivě uspořádáno a dbá se tam na pořádek.
  Cena za "nocčlověka" 100 Kč, dítě do 15 let to má za 60 Kč.
  Kdo chcete vědět více, je tu kontaktní
  telefon (fax): 412 383 120,
  mobil: 606 834 402 a
  e-mail: Sněžná.

  Nahoru


  Bible v PC
  Bible v PC - Pokud má někdo z vás doma počítač a navíc rád studuje, či alespoň občas hledá něco v Bibli, mám tu nabídku pro výhodné skloubení obou věcí. Ono Biblí pro PC je k dispozici hned několik, ale tu, co zde nabízím, je asi zatím to nejlepší, jak z hlediska obsahu, tak i "přívěťivého" chování k uživateli. Program je prakticky celý v češtině, je koncipován multimediálně a pro toho, který ovládá "okna" nebude práce s ním činit větší potíže. Program je volně šířený a proto, kdo máte zájem, třeba jen o předvedení (např. po ranní nedělní mši na faře), hlaste se u mě. (Rudolf Sticha)

  Nahoru


  Prosinec 2012

  Nahoru


  Listopad 2012

  Nahoru


  Říjen 2012

  Nahoru


  Čtvrtek 20. - neděle 23. září 2012
  Seminář pro starší
  Vyhrazený termín, ve kterém proběhne pokračovací seminář pro muže, kteří v minulých letech prošli Mužským rituálem přechodu do zralé dospělosti (MROP). Podrobnosti hledejte na tomto místě počátkem roku 2012.

  Nahoru


  Sobota 15. - středa 19. září 2012
  Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti 2012
  Rezervovaný termín pro Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti 2012. Bližší informace se objeví na tomto místě počátkem roku 2012.

  Nahoru


  Srpen 2012

  Nahoru


  Červenec 2012

  Nahoru


  Červen 2012

  Nahoru


  Čtvrtek 24. - neděle 27. května 2012
  Celostátní setkání chlapů 2012 v Křižanově
  Vyhrazený termín pro Celostátní setkání chlapů 2012 v Křižanově. Podrobnosti hledejte na tomto místě počátkem roku 2012.

  Nahoru


  Duben 2012

  Nahoru


  Březen 2012

  Nahoru


  Únor 2012

  Nahoru


  Leden 2012

  Nahoru


  Čtvrtek 15. prosince 2011
  Měsíční setkání Chlapů ze severu
  Měsíční setkání Chlapů ze severu bude v Krupce. Zajištění místa a občerstvení zajišťuje František. Vánoční besídka.
  Sledujte tabulku na webové stránce: Centrum pro rodinu; v části Plán akcí.

  Nahoru


  Čtvrtek 17. listopadu 2011
  Měsíční setkání Chlapů ze severu
  Měsíční setkání Chlapů ze severu bude v Bohušovicích. Zajištění místa a občerstvení zajišťuje Kosatka. Text programu: Římanům 16.
  Sledujte tabulku na webové stránce: Centrum pro rodinu; v části Plán akcí.

  Nahoru


  Pátek 11. - neděle 13. listopadu 2011
  Víkend pro ženy
  Víkend pro ženy - Jiřetín pod Jedlovou. Více na stránkách: Centrum pro rodinu.

  Nahoru


  Úterý 1. listopadu 2011
  Zimní výbava
  Automobilisté pozor. Začíná zimní období s povinou zimní výbavou!

  Nahoru


  Neděle 30. října 2011
  Korunovační mše
  V kostele v Jílovém při mši svaté v 10:45 bude provedena Mozartova Korunovační mše, vystoupí sbor z Karlových Varů, diriguje Miloš Bok.

  Nahoru


  Neděle 30. října 2011
  Změna času
  V neděli 30. října 2010 se mění čas z letního na zimní (normální). Letní čas končí ve 3:00 a posuneme si hodiny o hodinu zpět na 2:00. Ráno si přispíme!
  Pozor! Se změnou času souvisí i změny začátků večerních mší svatých v kostele sv. Františka a změny v Bynově. V době zimního času budou ve všední dny večerní mše svaté v kostele sv. Františka z Assisi od 17 hodin. Sobotní mše svaté v Bynově budou v době zimního času začínat v 15 hodin a budou v pečovatelském domově.

  Nahoru


  Pátek 21. - neděle 23. října 2011
  Víkend pro chlapy ze severu
  Víkend pro chlapy ze severu se koná ve dnech 21-23. října 2011 v Domě Setkání v Albeřicích (Dolní Albeřice 1, Horní Maršov). Příjezd v pátek mezi 18:30-19:00. Ukončení v neděli cca. ve 14:00. Základní cena je 1 000 Kč za víkend a 100 Kč na občerstvení v sobotu večer. Je nutno se přihlásit. E-mail: František Růžička, mobil 602 282 520.
  Další z řady Víkend pro chlapy ze severu, je tentokráte na téma „Co nutí muže jednat jinak, než chce?“ Minulý víkend (na jaře) jsme si povídali na téma „Tradice a kořeny lidských tužeb“. Tento víkend se stal jakýmsi základním kamenem i pro naše další chlapská setkávání a proto jsme začali tak říkajíc od Adama.
  Pro ty, co minule nemohli a pro připomenutí stručně shrnu toto téma. V tomto povídání jsme vyšli jak z Řecké (bájná lidská postava Androgin), tak ze Židovské představy o stvoření člověka a kořenů našich lidských tužeb, tedy podnětů, které zapříčiní naše reakce. Seznámili jsme se, se vzorcem: „Podnět (P) + Reakce (R) = Výsledek (V)“. Jednoduše řečeno podměty nelze ovlivnit, ale reakci ano.
  Poukázali jsme na to, že pro svá rozhodovaní volíme často úplně špatná kritéria. Například Eva nehodnotí ono jablko jako prostředek k rozlišování dobra a zla, života či smrti, tedy rozumově. Hodnotí ho pocitově – tedy zda je toto ovoce příjemné a chutné k jídlu. Reakce muže byla, že si prostě ovoce vzal a jedl a víc o tom nediskutoval. Jeho hlavní kritériem tedy asi bylo, že to dostal od ženy k jídlu. Výsledek pak byl, že Adam selhal nejen jako hlava rodiny, ale i jako ten, který má s hadem bojovat, tedy jako ochránce rodiny.
  Právě našimi reakcemi se budeme zabývat na našem dalším víkendu. Jak zjistíme, jsou i naše reakce značně ovlivněny právě tím, že jsme muži. Současně se budeme posouvat v Biblickém vyprávění od Adama a Evy k jejich dětem. Z této pasáže pochází i motto použité v pozvánce: „Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“ (Genesis 4, 7)
  Na minulý víkend jsem dostal mnoho pozitivních reakcí a tak již vím, že se pro mnohé z nás stal skutečně požehnaným časem. V srdci cítím, že můj vzácný Soused nás povede i nadále po cestě k chlapskému zrání. Proto blahopřeji všem chlapům v první linii, kdo opět najdete odvahu na víkend jet a nepodlehnete pokušení, plnit tolik našich povinností, které se „bez nás“ ani jeden víkend samozřejmě neobejdou.
  Hezký čas přeje František svobodný chlap z Růže.

  Nahoru


  Čtvrtek 20. října 2011
  Měsíční setkání Chlapů ze severu
  Měsíční setkání Chlapů ze severu bude v Teplicích. Zajištění místa a občerstvení zajišťuje Milan Pekárek. Text programu: Římanům 16.
  Sledujte tabulku na webové stránce: Centrum pro rodinu; v části Plán akcí.

  Nahoru


  Pátek 14. - sobota 15. října 2011
  Kurz výroby a práce s biblickými postavičkami
  Litoměřická farnost Všech svatých Vás srdečně zve 14.-15. října 2011 do Diecézního domu kardinála Trochty na kurz výroby a práce s biblickými postavičkami.
  Pod vedením vyškolených lektorek si vyrobíme biblické postavičky. Trup mají z drátu a nohy z olova. Je tedy možné vyjádřit jimi postoj i pohyb (krok, klečení, ruce před obličejem...). Text a jeho děj si vštěpujeme, když se díváme na postoj a rozložení jednotlivých postaviček. Je mnoho možností, jak použít této metody při biblické práci s dětmi i dospělými.
  Závazné přihlášky a bližší program na webových stránkách:
  www.biblickedilo.cz,
  www.biblickepostavicky.cz,
  www.farnost-litomerice.cz.

  Nahoru


  Pátek 30. září 2011 - neděle 02. října 2011
  Podřízenost nebo partnerství?
  Další duchovní obnova pro muže, kteří chtějí naslouchat, aby našli moudrost a sílu být sami sebou.
  Co v mém jednání a postojích převažuje? Podřízenost a poslušnost nebo partnerství a spolupráce? Jak tyto postoje ovlivňují mé sebepřijetí i vztahy a nasazení v rodině, práci, církvi, duchovním životě? Obnova je volným pokračováním víkendů s tématy chlapské spirituality...
  Vede: Jan Rybář, SJ
  Místo: Dům setkání v Albeřicích
  Na programu jsou krátká zamyšlení k vybranému tématu, osobní ztišení v samotě, sdílení v malých skupinkách, možnost svátosti smíření, společná modlitba, mše, ale také možnost vycházky do okolní přírody, bubnování, zpěv, neformální popovídání a cokoliv, co nám společně udělá radost a občerství naše síly.
  Duchovní obnovu povede otec Jan Rybář, moudrý, skromný a laskavý kněz, jezuita. Nedávno na chlapské skupině o něm psal Václav Vacek - již dlouho spolu úzce spolupracují. V předchozích třech setkáních jsme naslouchali jeho povídání o Lásce, Naději a Víře. Všichni kdo jsme tam seděli jsme věděli, že u něho oslovení "otče" sedělo, přestože po nás chtěl, abychom ho oslovovali "bratře"... Tentokrát se s námi zamyslí na téma Podřízenosti a Partnerství, které se svým způsobem živě diskutovalo i na posledním celorepublikovém setkání v Nesměři - ve vztahu k Církvi...
  Na setkání s vámi v Albeřicích se těším a přeji radost z vědomí Boží blízkosti každý den Miloš Vyleťal.
  Více informací a přihlášku najdete na Setkani, případně pište nebo volejte Miloš Vyleťal YMCA-Setkání, mobil: 731 625 615.

  Nahoru


  Čtvrtek 15. - neděle 18. září 2011
  Seminář pro starší
  Vyhrazený termín, ve kterém proběhne pokračovací seminář pro muže, kteří v minulých letech prošli Mužským rituálem přechodu do zralé dospělosti (MROP).

  Nahoru


  Čtvrtek 15. září 2011
  Měsíční setkání Chlapů ze severu
  Měsíční setkání Chlapů ze severu bude v Trmicích. Zajištění místa a občerstvení zajišťuje Petr Novotný. Text programu: Římanům 15.
  Sledujte tabulku na webové stránce: Centrum pro rodinu; v části Plán akcí.

  Nahoru


  Sobota 10. - středa 14. září 2011
  Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti 2011
  Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti je druhá velká akce pořádaná pro muže (již po osmé!). Bude se konat ve dnech 10.-14. září 2011, opět v jedinečném prostředí střediska v Nesměři, ležící na břehu řeky Oslavy. Pro účastníky MROP se pak dále otvírá možnost účastnit se dalších seminářů a v roce 2011 poprvé bude uspořádán seminář i pro jejich manželky. Více se opět lze dovědět z plakátku na nástěnce v kostele.

  Nahoru


  Úterý 16. - neděle 21. srpna 2011
  Světové dny mládeže
  Světové dny mládeže (SDM), se ve španělském Madridu uskuteční ve dnech 16.-21. srpna 2011.

  2., 3., 4. a 5. přípravná katecheze na SDM Madrid 2011
  Přinášíme český překlad 2., 3., 4. a 5. přípravné katecheze na Světové dny mládeže v Madridu.
  2. katecheze: „Bůh se s námi setkává v Kristu“ - se zamýšlí nad tím, že sám Bůh posláním svého Syna utišil naši žízeň.
  3. katecheze: „Zrozen z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk“- jedná se o meditaci nad tajemstvím Vtělení v osobních dimenzích, které v nás má znovu vzbudit údiv nad Božím milosrdenstvím.
  4. katecheze: „Ježíš ohlašuje Boží království: jeho nauka a skutky“ - tato katecheze chce poukázat na Ježíše Krista jako na Dobrou zvěst, která dává světlo, jednotu a smysl lídské existeci.
  5. katecheze: „Povolání sdílet Kristův život a jeho poslání“ - přibližuje lidskou existenci jakožto odpověď na Boží výzvu k životu dětí Božích, které následují Ježíše a mají podíl na jeho spastení.

  Nahoru


  Sobota 30. července - sobota 06. srpna 2011
  Letní tábor rodin v Krkonoších
  Srdečně vás zveme i letos na dovolenou rodin do Krkonoš. Nabízíme možnost strávit týden s vašimi rodinami v příjemném prostředí přátel a krásné horské přírody. Program bude částečně volný, individuální nebo skupinový podle vaší volby a částečně prokládaný hrami, soutěžemi, dobrodružnými "expedicemi" za poznáním, tvořením z přírodních i dovezených materiálů, povídáním u ohně, zpěvem, modlitbou a vším co dokážeme společně připravit.
  Informace a přihlášku najdete na Setkání, stačí vyplnit přihlášku a zaslat na YMCA-Setkání.

  Nahoru


  Sobota 16. července 2011
  Bohoslužba na Sněžníku
  V sobotu 16. července 2011 oslavíme na Sněžníku svátek Panny Marie Karmelské. Shromáždíme se v 15:00 před kaplí.

  Nahoru


  Čtvrtek 14. - úterý 19. července 2011
  Prázdninový vzdělávací kurz pro harmonizaci manželství
  Také letos je možné se zúčastnit alternativy manželských setkání, které také již řadu let pořádá Schönstattské hnutí. Uskuteční se pod názvem Prázdninové vzdělávací kurzy pro harmonizaci manželství od 14. do 19. července ve Sněžném v Orlických horách.
  Více se lze dozvědět a přihlášky obdržet jednak přímo a naší faře, či stačí napsat na farní e-mail: ŘKF Děčín-Podmokly.

  Nahoru


  Sobota 09. - čtvrtek 14. července 2011
  Prázdninový vzdělávací kurz pro harmonizaci manželství
  Také letos je možné se zúčastnit alternativy manželských setkání, které také již řadu let pořádá Schönstattské hnutí. Uskuteční se pod názvem Prázdninové vzdělávací kurzy pro harmonizaci manželství ve dvou turnusech od 9. do 14. ve Sněžném v Orlických horách.
  Více se lze dozvědět a přihlášky obdržet jednak přímo a naší faře, či stačí napsat na farní e-mail: ŘKF Děčín-Podmokly.

  Nahoru


  Středa 06. - neděle 10. července 2011
  XXI. Katolická charismatická konference
  22. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 6. až 10. července 2011 opět v Brně. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.
  Konference začíná ve středu 6. července 2011 v 19 hodin mší svatou v katedrále na Petrově. Ve středu se bude též provádět registrace na konferenci, a to od 12:00 do 21:30 v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV. Více o registraci, přístupu, parkování, programu, adt. se dozvíte na specielních webových stránkách http://konference.cho.cz
  Hlavním hostem letošního setkání je italský kapucín P. Raniero Cantalamessa, u nás známý především jako autor mnoha knih s duchovní tématikou. Několik z nich bylo přeloženo do češtiny – např. Život pod vládou Kristovou, Dech božského Ducha, Zpěv Ducha, Maria, zrcadlo církve.
  P. Cantalamessa byl vysvěcen na kněze v roku 1958, získal doktorát z teologie a klasické literatury a byl jmenován řádným profesorem na univerzitě v Milánu. V roce 1980 pedagogické činnosti zanechal a od té doby se plně věnuje kázání evangelia po celém světě. Zároveň působí jako papežský kazatel ve Vatikánu a má také velmi sledované pravidelné sváteční slovo v italské televizi.
  Je označován za jednoho z proroků naší doby, který se nebojí označovat věci jejich pravým jménem a vyslovuje se k mnoha problémům života dnešního křesťana.
  Má hluboké ekumenické cítění; a tak doufáme, že ocení, že charismatické konference se účastní nejen katolíci, ale i křesťané z jiných církví a také lidé duchovně hledající.
  Konference bude ukončena mší svatou v neděli v 11:00.

  Nahoru


  Sobota 02. - sobota 09. července 2011
  Hudební tábor rodin
  Nový typ programu pořádaný pro rodiny s dětmi, zaměřený na společné muzicírování v dopoledních hodinách na jakékoliv nástroje, které si účastníci tábora s sebou přivezou (kytara, flétna, housle, violoncello, percussion, aj.). Odpoledne výlety, sport, odpočinek. Večer posezení u ohně, povídání, muzicírování, volno. Součástí je i duchovní program. Vedou zkušení lektoři a hudebníci: J. Hudec-učitel hudby a hry na kytaru, vedoucí hudebních táborů u nás i v zahraničí a Renata Rollerová-vedoucí křesťanské folkové skupiny Petach ve Špindlerově Mlýně.
  Informace a přihlášku najdete na Setkání, stačí vyplnit přihlášku a zaslat na YMCA-Setkání.

  Nahoru


  Sobota 02. července 2011
  Pouť na Javorech
  V sobotu 2. července 2011 ji budeme slavit na Javorech v kostele sv. Prokopa (svátek v pondělí). Začátek pobožnosti slova je v 15:30 (ale raději počítejte v 15:00). Odjezd autobusu z autobusového nádraží Děčín-Podmokly ve 14:40.

  Nahoru


  Čtvrtek 30. června - středa 06. července 2011
  XI. Diecézní pouť mládeže 2011
  Ve dnech 30. 6. - 6. 7. 2011 proběhne 11. pěší pouť mládeže litoměřické diecéze za duchovní povolání a rodiny pod názvem Poď na Póť. Půjde se z Ústí nad Labem Střekova do Rumburka (Loretánská kaple). Více a možnost přihlášení na www.pout.wz.cz.
  V sobotu 2. 7. doputuje pouť mládeže do Děčína. Jste zváni do školy Nativity v Nebočadech, kde bude v 19:00 společné opékání buřtů.

  Nahoru


  Neděle 19. - středa 22. června 2011
  VI. Cyklopouť z Olbramkostela do Jeníkova u Duchcova
  Od Panny Marie Nanebevzaté k Panně Marii – Matce Důvěry.
  Start cyklopoutě:
  Neděle 19. 6. 2011 od kostela v Olbramkostele v 15:00.
  1. nocleh v neděli v klášteře v Nové Říši,
  2. nocleh v pondělí na Sázavě,
  3. nocleh v úterý v Brozanech.
  Vyvrcholení cyklopoutě:
  Mše svatá v kostele svatého Petra a Pavla v Jeníkově ve středu 22. 6. cca kolem 11:00.
  Nocuje se pod střechou ve vlastním spacáku na vlastní karimatce. Zavazadla poveze doprovodné vozidlo.
  Přihlásit se můžete:
  Na faře ve Vranově n/D telefonem: 515 296 384 nebo e-mailem na FATYM VRANOV. Pokud nebude 10 dní předem přihlášeno alespoň 8 účastníků, cyklopouť se nebude konat. Všechny srdečně zveme.

  Nahoru


  Pátek 17. - neděle 19. června 2011
  Posvátný kruh kříže
  Posvátný kruh kříže - víkend pro muže - je další ze série víkendů zaměřených na spiritualitu muže. Tentokrát se dozvíme, co znamená symbol mužského hnutí „Posvátný kruh kříže“ a jak ho využívat na své životní cestě. Informace a přihlášku najdete na Setkání, stačí vyplnit přihlášku a zaslat na YMCA-Setkání.

  Nahoru


  Čtvrtek 16. června 2011
  Měsíční setkání Chlapů ze severu
  Měsíční setkání Chlapů ze severu bude v Trmicích. Zajištění místa a občerstvení zajišťuje Petr Novotný. Text programu: Římanům 14.
  Sledujte tabulku na webové stránce: Centrum pro rodinu; v části Plán akcí.

  Nahoru


  Sobota 11. června 2011
  Národní pouť v Doksanech
  Před Svatodušními svátky proběhne v Doksanech celonárodní setkání u příležitosti oslavy 800 let od narození sv. Anežky České. Středem oslav bude slavnostní mše svatá v sobotu 11. června 2011 v 10:30 hodin, předsedat jí bude Mons. Jan BAXANT, biskup litoměřický.

  Nahoru


  Pátek 10. - neděle 12. června 2011
  Víkend pro otce s dopívajícími dcerami
  Víkend pro otce s dopívajícími dcerami se koná od 10. do 12. června 2011 v Albeřicích. Dvojicím otec - dcera (věk 16-19) nabízíme možnost strávit společně dva dny a prožít snad i něco, nač v běhu normálních dní a známého prostředí není dostatečný prostor fyzický ani časový. Místo a čas pro to být spolu, moci si říci, co možná už dlouho chcete, možná objevit něco, o čem nevíte a třeba byste měli, a nebo spolu třeba naprosto jednoduše a v klidu jen být.
  Informace a přihlášku najdete na Setkání, stačí vyplnit přihlášku a zaslat na YMCA-Setkání.

  Nahoru


  Čtvrtek 09. června 2011
  Izrael dávných dnů a současnosti
  Někteří jsme měli možnost navštívit Izrael. Mezi námi také manželé Pavel a Eva Kozlíkovi, Helena Součková a Petr a Vlasta Čapkovi. Zveme k neformálnímu rozhovoru na čtvrtek 9. června v 19 hod. Sejdeme se ve sborovém domě ČCE v Bezručově 4, Děčín 4.
  Zve Petr Čapek.

  Nahoru


  Neděle 05. června 2011
  Missa brevis Es dur
  Při mši svaté o desáté hodině v kostele Povýšení svatého Kříže v Děčíně zazní dílo Miloše Boka Missa brevis Es dur, při kterém účinkuje dětský pěvecký sbor Nativity pod vedením hudebního skladatele Miloše Boka.

  Nahoru


  Sobota 28. května 2011
  Pouť Jablonné v Podještědí
  Program hlavní pouti 28. května 2011:
  07:00 mše sv. / P. Jan Rajlich OP;
  09:00 mše sv. / Mons. Jan Baxant;
  11:00 mše sv. / Mons. Dominik Duka OP, během mše zazní Mozartova Korunovační mše, diriguje P. Bok;
  14:00 mše dominikánské rodiny / P. Benedikt Mohelník OP, poděkování za 65 let existence sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy, po mši sv. scénka Návštěva paní Zdislavy pro děti a jejich rodiče (připravily sestry ze sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy);
  15:30 litanie ke sv. Zdislavě a požehnání. Na hradě Lemberk je po celý den otevřená Zdislavina světnička a vyhlídková věž.

  Nahoru


  Sobota 28. května 2011
  Koncert v Konojedech
  W. A. Mozart: Mše C dur - Korunovační, Konojedy u Úštěka.

  Nahoru


  Pátek 27. - neděle 29. května 2011
  Matka a dcera
  Maminky přijeďte si zažít společný víkend s dospívající dcerou, více se poznat a obohatit se navzájem.
  Termín: 27.-29. května 2011.
  Téma: Co Bůh šeptá maminkám?
  Místo: Dům kněží, Slavoňov.
  Duchovní doprovod: P. Oldřich Kolář.
  Přihlášky a další informace: Alexandra Kubalcová, tel.: 724 018 857, kubalcovaa@gmail.com.

  Nahoru


  Pátek 27. května 2011
  Noc kostelů 2011
  Mezinárodní projekt Noc kostelů, jehož cílem je otevřít široké veřejnosti kostel netradičním způsobem, se letos uskuteční již po třetí, 27. 5. 2011. Druhým rokem se zapojí všechny české a moravské diecéze. I letos tuto akci podporuje řada osobností z církevního či veřejného života. Záštitu nad celým projektem převzali pražský arcibiskup a předseda ČBK Dominik Duka a ministr kultury Jiří Besser.

  Akce Ostrov
  Autobusová exkurze po kostelících tentokrát po „polabské straně“ pro zdatné turisty. Pěší exkurze po kapličkové trase. Informace o dalších kostelích z našeho regionu zapojených mezinárodní akce Noc kostelů na webu: Noc kostelů. V současné době se informace postupně na tyto stránky doplňují.
  Vše upřesníme, na autobusovou exkurzi bude nutné rezervovat místa!

  Nahoru


  Čtvrtek 26. května 2011
  Večer s Janem Balabánem
  Zveme na večerní setkání nad dílem spisovatele Jana Balabána (1964-2010). Úvodní příspěvky přednesou Mgr. Radek Fridrich, MUDr. Alena Sellnerová a farář Petr Čapek. Kniha Možná že odcházíme byla nominována na Státní cenu za literaturu a získala i cenu Magnesia litera za prózu. Román Zeptej se táty zůstal v rukopise a byl vydán v roce 2010. Anglista a amerikanista, profesor Univerzity Palackého v Olomouci, učitel Jana Balabána, napsal: "Bylo zřejmé, že svět v němž žil, zaplňovaly ´samé významy, kam se podíval´... Empaticky jej přitahovala lidská zranitelnost a bolest ´svět plný Boha a jeho vzkazů´. A ty nebyly vždy milosrdné".
  Večer nad dílem Jana Balabána se koná ve čtvrtek 26. května v 19 hod. ve sborovém domě ČCE v Bezručově 4, Děčín 4.
  Zve Petr Čapek.

  Nahoru


  Sobota 21. května 2011
  Pouť Rokole
  Schönstatská pouť je v sobotu 21. května 2011 v Rokoli.

  Nahoru


  Pátek 20. - neděle 22. května 2011
  Otec a syn
  Pokračovací víkend pro otce s dospívajícím synem II proběhne od 20. do 22. května 2011 v Běleči nad Orlicí.

  Nahoru


  Čtvrtek 19. - neděle 22. května 2011
  Celostátní setkání chlapů 2011
  V měsíci květnu ve dnech 19.-22., roku 2011, je plánované Celostátní setkání chlapů pod názvem GLOTRACH 2011. Název vznikl z počátečních písmen vedoucích semináře, kterými jsou: PhDr. L. Chválová-Trapková, MUDr. Vl. Chvála, P. Petr Glogar OCD.
  Místem konání je rekreační středisko Nesměř u Velkého Meziříčí. Podobný seminář se konal již v roce 2008 v Křižanově. Účast na setkání může být zároveň dobrou přípravou na „Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti“, který se koná v září 2011. Kompletní cena pro jednoho i s plnou penzí činí 2 200 Kč. Další informace jsou na plakátku na nástěnce v kostele a budou postupně uveřejňovány na stránce: www.setkani.org/index.php?id=55&case=909.

  Nahoru


  Čtvrtek 19. května 2011
  Měsíční setkání Chlapů ze severu
  Měsíční setkání Chlapů ze severu bude v Bohušovicích. Zajištění místa a občerstvení zajišťuje Kosatka. Text programu: Římanům 13.
  Sledujte tabulku na webové stránce: Centrum pro rodinu; v části Plán akcí.

  Nahoru


  Středa 18. - neděle 22. května 2011
  VII. pěší pouť z Prahy do Jeníkova

  Přihlásit se můžete na farním úřadě Vranov nad Dyjí osobně nebo na tel. 515 296 384 nebo e-mailem na: FATYM VRANOV.

  Nahoru


  Neděle 15. května 2011
  1. Setkání seniorů a pouť do kaple sv. Jana nepomuckého
  Srdečně Vás zveme na setkání seniorů dne 15. 5. 2011 od 15:00 v Děčíně-Podmoklech na faře. Setkání se koná k příležitosti oslav Svátku Matek. Po setkání bude následovat pouť do kaple Jana Nepomuckého a celé setkání zakončíme poutní mší svatou.
  Na setkání se těší animártorka seniorů Lída Šumová z farnosti Benešova nad Ploučnicí.

  Nahoru


  Pátek 13. - neděle 15. května 2011
  „Žádné husto!!“
  13.-15. května 2011 proběhne Víkend pro otce se staršími (-náctiletými) dětmi. Prostor pro více samostatnosti a iniciativy dětí pod bezpečným dohledem otců v drsné krkonošské přírodě. Příležitost také popovídat si o věcech, na které otcové s dětmi většinou doma nemají tu správnou atmosféru. Doporučený věk 12-16 let.
  Informace a přihlášku najdete na Setkání, stačí vyplnit přihlášku a zaslat na YMCA-Setkání.

  Nahoru


  Neděle 08. května 2011
  Tradiční setkání na Jalůvčí
  V neděli 8. května 2011 odcházíme z lesního "parkoviště" mezi Jalůvčím a Maxičkami po silničce ve 13:45 směr "obrázek". Lze přijet na Jalůvčí autobusem, který odjíždí od muzea v Podmoklech ve 13:15. Návrat z Jalůvčí je možný např. v 15:45.

  Nahoru


  Neděle 08. května 2011
  Máchův Máj
  V kostele sv. Mikuláše v Petrovicích: Zakončení projektu Máchův Máj (Divadlo dětí). Nenechte si ujít!

  Nahoru


  Čtvrtek 05. května 2011
  Česká bible v průběhu staletí
  Židovská obec v Děčíně a Společnost přátel České Bible z Prahy si Vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení 38. výstavy Česká bible v průběhu staletí. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. května 2011 v 17 hodin v prostorách děčínské synagogy, Žižkova 4, Děčín IV v obnoveném centru kultury, vzdělanosti a tolerance.

  Nahoru


  Neděle 01. května 2011
  Modlivý důl
  Mše svatá ve Svojkovské skalní kapli v Modlivém dole bude letos opět odpoledne 15:00.
  P. J. Pavlas

  Nahoru


  Neděle 01. května 2011
  Missa brevis Es dur
  Při mši svaté o deváté hodině v kostele svatého Františka z Asissi v Děčíně-Podmokly zazní dílo Miloše Boka Missa brevis Es dur, při kterém účinkuje dětský pěvecký sbor Nativity pod vedením hudebního skladatele Miloše Boka.
  Toto dílo pak zazní ještě jednou při mši svaté v 10:45 v kostele Nejsvětější Trojice v Jílovém u Děčína.

  Nahoru


  Sobota 30. dubna 2011
  Setkání varhaníků a sbormistrů litoměřické diecéze
  Další setkání varhaníků a sbormistrů litoměřické diecéze bude zahájeno v sobotu 30. dubna 2011 v Litoměřicích mší svatou v katedrále v 10:00, kterou bude sloužit páter S. Přibyl. Následuje program v DDKT, který povede Pavel Šmolík, diecézní organolog. Předpokládaný konec v 15:00. Zúčastnit by se měl každý, kdo má něco společného s hudbou…
  Více se lze dozvědět a přihlášky obdržet jednak přímo a naší faře, či stačí napsat na farní e-mail: ŘKF Děčín-Podmokly.

  Nahoru


  Pátek 29. dubna 2011
  Sonety svatého Františka Xaverského
  V kostel sv. Františka Xaverského Bělá od 17:00 - Sonety svatého Františka Xaverského, literárně-hudební pořad spojený s literárně-vědnou přednáškou (dr. Jan Linka Akademie věd ČR a dr. Jan Kvapil FF UJEP Ústí n/L).

  Nahoru


  Pondělí 25. dubna 2011
  Poutní mše v zámecké kapli sv. Jiří
  Poutní mše v zámecké kapli sv. Jiří začne v 16:00. Bohoslužbu celebruje biskup litoměřický Mons. Jan Baxant.

  Nahoru


  Pondělí 25. dubna 2011
  Velikonoční koncert Renaty Vrátné a jejích hostů
  Město Jílové pořádá v kostele Nejsvětější Trojice v Jílovém Velikonoční koncert Renaty Vrátné a jejích hostů. Koncert začíná ve 14 hodin.

  Nahoru


  Neděle 24. dubna 2011
  Koncert v kostele Povýšení Svatého Kříže
  Více na: Koncert v kostele Povýšení Svatého Kříže.

  Nahoru


  Sobota 23. dubna 2011
  Celonárodní čtení Bible
  Celonárodní čtení Bible v Děčíně se uskuteční v sobotu 23. dubna 2011 od 9:00 do 12:00 před obchodním domem Korál. Veřejné čtení Bible zajišťují místní křesťanské církve.
  Jste všichni zváni.

  Nahoru


  Pondělí 18. dubna 2011
  Tvářnost poutních míst - POZOR: Pro nemoc Ing. J. Royta se přesouvá na jiný termín!
  OSTROVNÍ AKADEMIE 2010/2011 pořádá cyklus osmi přednášek pro veřejnost po venkovských kostelících na Ústecku a Děčínsku na téma: Místa kultu(R).
  V rámci Iniciativy pro naše kostelíky OSTROV a s milou podporou římskokatolické církve a Komunitní nadace Euroregionu Labe organizuje o. s. Středohoří sobě 18. dubna 2011 od 16:30 v kostele sv. Anny v Tisé přednášku Prof. PhDr. Ing. Jan Royta (kunsthistorik, přední odborník na křesťanské a zvláště středověké umění, ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy) Tvářnost poutních míst.
  Bližší informace o přednášce: Středohoří sobě; Iniciativa OSTROV; mobil: 721 737 271; e-mail: velinskych@volny.cz.
  Doprava: Ústí nad Labem (autobusové nádraží) 15:44 – Tisá 16:21
  Návrat: Tisá 17:35 a 18:35 – Ústí nad Labem 18:08 a 19:08
  Deku či kabát s sebou!

  Nahoru


  Sobota 16. dubna 2011
  Diecézní setkání biskupa s mládeží v Litoměřicích
  „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2, 7)
  Milí mladí přátelé,
  letošní postní dobu se snažíme prožívat s touhou prohloubit náš křest a tak posílit vztah s Kristem. Těším se, že v sobotu před Květnou nedělí mnohé z vás potkám v Litoměřicích na našem Diecézním setkání mládeže.
  Rok 2011 je však výjimečný tím, že mimo setkání v diecézích se mládež z celého světa sejde v srpnu se Svatým otcem v Madridu. Nebudou tam chybět ani mladí Češi, kteří po cestě na několik dnů navštíví Tarragonu a Barcelonu u Středozemního moře. Pokud byste se na tuto cestu spolu s mladými z naší diecéze také chtěli vydat, neváhejte, a co nejdříve se přihlašte. Bude to jistě neopakovatelný zážitek a povzbuzení pro vaši víru. Protože náklady na tuto pouť jsou vyšší, nabízím každému mladému z naší diecéze příspěvek 1000,- Kč. I vaše rodiče a duchovní pastýře prosím, aby vám pomohli v uskutečnění této cesty. Další potřebné informace získáte na Diecézním centru pro mládež v Litoměřicích u Petry Přenosilové.
  Papež Benedikt XVI. se na mladé moc těší a ve svém poselství píše: „Milí přátelé, znovu vás zvu, abyste se zúčastnili Světového dne mládeže v Madridu. Očekávám s velkou radostí každého z vás. Ježíš Kristus touží po tom, aby vás skrze církev mohl upevnit ve víře. Rozhodnutí věřit v Ježíše Krista a následovat ho není jednoduché. Brání nám v něm naše osobní selhání a mnoho hlasů, které nás orientují na snadnější cesty. Neztrácejte naději. Raději hledejte podporu křesťanského společenství, podporu církve!
  Milí mladí přátelé, církev závisí na vás! Potřebuje vaši živou víru, vaši tvořivou křesťanskou lásku a sílu vaší naděje. Vaše přítomnost obnovuje, omlazuje a dává církvi novou energii. Proto je Světový den mládeže milostí nejen pro vás, ale pro celý Boží lid.“
  Drazí přátelé,
  přijměte ještě jednou mé srdečné pozvání na Diecézní setkání mládeže 15. a 16. dubna, abychom se povzbudili ve víře a v Kristu zapustili kořeny. Můžete přijet do Litoměřic už v pátek 15. dubna a společně prožít křížovou cestu a další program v Diecézním domě kard. Trochty. Následující den, v sobotu, budeme pokračovat v 9:30 v kině Máj. Můžete se těšit na pestrý program, který završíme společnou eucharistií, kterou budu celebrovat spolu s Vašimi kněžími ve 15:30.
  Ujišťuji vás, že na vás každý den pamatuji v modlitbě a vyprošuji vám a vašim blízkým hojné Boží požehnání.
  Váš biskup + Jan

  PROGRAM
  Pátek 15. 04. 2011 - DDKT Komenského 4
  16:00 příjezd (s sebou spacák)
  18:00 mše svatá v kapli DDKT
  19:00 večeře
  19:30 křížová cesta na Radobýl s bohoslovci naší diecéze - cestou zpět hra

  Sobota 16. 04. 2011 - Kino Máj Sovova 4
  09:00 diecézní kapela VíBůh
  09:30 zahájení programu
  Těšit se můžete na našeho otce biskupa Mons. Jana Baxanta, P. Radka Jurnečku, P. Vláďu Nováka, Pavla Fischera, který bude mluvit o tom, jak zakořenit v Kristu, stavět na něm svůj život a přesto žít "ve světě". - Pavel Fišer je nositelem řádu svatého Karla a řádu Čestné legie, je ženatý, má čtyři děti.

  Curriculum Vitae:
  1991-1993 Pražské arcibiskupství, osobní sekretář biskupa (Mgre František LOBKOWICZ)
  1999-2003 Kancelář prezidenta republiky, ředitel Politického odboru
  2003-2010 Ministerstvo zahraničních věcí, velvyslanec ČR ve Francii a Monaku
  2010-nyní Vrchní ředitel sekce bezpečnostně-multilaterální

  Dále se můžete těšit na kapelu VíBůh, scénku, moderaci, projekce, aktivity, … a dárek
  13:00 oběd
  13:45 skupinky (V tomto čase je možnost tiché adorace, přistoupit ke svátosti smíření či využít služby naslouchajícího ucha.)
  15:00 přesun do katedrály
  15:30 pontifikální mše svatá v katedrále Svatého Štěpána
  17:00 poděkování a závěr

  SKUPINKY
  1. Diskuze s hlavním hostem programu Pavlem Fischerem.
  2. GPS na cestu s Božím Slovem - Konec teorie, nastupuje praxe. Jak vzít Bibli do rukou a tvého každodenního života. Sestry paulínky meditují Boží slovo každý den, nejen to, také se snaží podle něj a z něj žít. Jejich povoláním je hledat stále nové cesty, jak ho dát poznat i druhým. Proto se s vámi rozdělíme o jeden ze způsobů, jak číst a žít Slovo Boží sami, ale také ve skupině, kterou jako animátoři vedete. Skupinku povedou, o své zkušenosti se podělí a k dobrodružnému putování s Božím slovem vyzvou sestry Andrea (35) a Anna (32), juniorky z Kongregace Dcer sv. Pavla, známých jako paulínky. Andrea vystudovala divadelní dramaturgii a před rokem složila prvé řeholní sliby. Anna studovala anglický a německý jazyk, nyní studuje teologii na KTF v Praze. Obě působí v pražské komunitě. V duchu paulínského charismatu pracovaly v různých oblastech: nakladatelství, knihkupectví, rádio, televize a film, biblický apoštolát (e-neděle, Bible24), různé animace ve farnostech a letní výpadovky (Pouť po stopách sv. Pavla, 4 dny se 4 evangelisty, Boží dar). Mají na signaly.cz své blogy pod nicky Neposeda a Annina.
  3. Jak zapustit kořeny v Kristu a přitom nebýt mimoň? (Mgr. Ing. Marie Nováková)
  4. Jsou bohoslovci ohrožený druh? - Povídání o cestě do semináře a životě v něm se čtyřmi bohoslovci naší diecéze.
  5. Jak se s Kousáče a Oka stali Okous - Dana a Láďa Bartošovi: Povídání o manželství a co mu předchází. Skupinka pro max. 12 osob.
  6. Skauti - Vojta Alexa, součástí skupinky bude hra.
  7. Návštěva hospice - Eliška Taitlová.
  8. Prohlídka věže na Dómském náměstí.
  9. Pejpr árt (výroba dárkových krabiček) - Jana Friedlová.

  Přijeď do Litoměřic setkat se se svým biskupem, kamarády a s Kristem. Těšíme se na Tebe!
  Za DCM P.Vláďa Novák a Petra Přenosilová

  Nahoru


  Pátek 15. - neděle 17. dubna 2011
  Víkend pro chlapy ze severu
  Víkend pro chlapy ze severu proběhne od 15. do 17. dubna 2011 v Albeřicích. A nebude mít opět chybu!
  Více se lze dozvědět a přihlášky obdržet jednak přímo a naší faře, či stačí napsat na farní e-mail: ŘKF Děčín-Podmokly.

  Nahoru


  Čtvrtek 14. dubna 2011
  Měsíční setkání Chlapů ze severu
  Měsíční setkání Chlapů ze severu bude v Teplicích. Zajištění místa a občerstvení zajišťuje Milan Pekárek. Text programu: Římanům 12.
  Sledujte tabulku na webové stránce: Centrum pro rodinu; v části Plán akcí.

  Nahoru


  Úterý 12. dubna 2011
  Svátost nemocných
  Svátost nemocných v našem kostele proběhne při mši svaté v 18 hodin v úterý 12. dubna 2011.

  Nahoru


  Neděle 10. dubna 2011
  Duchovní obnova pro Děčíňáky
  Více na: Duchovní obnova pro Děčíňáky.
  Obrázky z duchovní obnovy: Fotografie z duchovní obnovy.

  Nahoru


  Sobota 02. dubna 2011
  333 zlaté dredy děda Vševěda aneb sklerotické sudičky
  Od 16:00 v Lučním Chvojně na sále zahrají zkušení ochotníci z Povrlů (ODS DUHA) jednu ze svých povedených her 333 zlaté dredy děda Vševěda aneb sklerotické sudičky.

  Nahoru


  Pátek 01. - neděle 03. dubna 2011
  Jarní obnova Manželských setkání
  Pro účastníky Manželských setkání se od 01. do 03. dubna koná Jarní obnova Manželských setkání. Setkání bude v Hejnicích.

  Nahoru


  Úterý 29. března 2011
  První přednáška letního semestru Ostrovní akademie
  V jílovském zámku přednáší Mgr. Zuzana Marie Kostićová Ph.D.: Mayistka a religionistka. Přednášející se specializuje na předkolumbovskou kulturu mezoamerické oblasti, především na staré Maye a jejich náboženství. Přednášku jsme museli z organizačních důvodů přesunout z původně plánovaného kostela do přilehlého jílovského zámku! Začátek v 17:30.

  Nahoru


  Pondělí 28. března 2011
  Premiéra hry Maturita 1 a Maturita 2
  V Petrovicích vzniklo nové ochotnické divadlo! Premiéra hry Maturita 1 a Maturita 2 se odehraje na sále restaurace Radnice v Petrovicích od 18:00.

  Nahoru


  Neděle 27. března 2011
  Jarní koncert
  Od 14:00 (na plakátě 16:00!) v kostele sv. Martina v Lipové. Mužské kvarteto Consilium.

  Nahoru


  Neděle 27. března 2011
  Změna času
  Změna „zimního“ času na „letní“ letos připadá na neděli 27. března 2011, kdy se místo 02:00 bude hned 03:00, což znamená pro praktický život, že budeme muset o hodinku dříve vstávat.

  Nahoru


  Pátek 25. - neděle 27. března 2011
  Víkend pro ženy
  Jedná se o nezapomenutelná, již řadu let konaná setkání žen v Jiřetíně pod Jedlovou. Ženy mají možnost se takto setkávat každý rok z jara a na podzim. To letošní prvé setkání bude od 25. do 27. března 2011. Program bývá pestrý, vždy přijede nějaký pozvaný zajímavý host. Ne jinak tomu bude i tentokráte. Z Brna přijede kadeřník a jáhen v jedné osobě, který bude mít co říci ženám jak k jejich „zevnějšku“, tak i k „vnitřku“. To, že tvoří účesy např. našim MISS a filmovým hvězdám, by mohlo jako vizitka stačit…
  Více se lze dozvědět a přihlášky obdržet jednak přímo a naší faře, či stačí napsat na farní e-mail: ŘKF Děčín-Podmokly.

  Nahoru


  Čtvrtek 17. března 2011
  Měsíční setkání Chlapů ze severu
  Měsíční setkání Chlapů ze severu bude v Krupce. Zajištění místa a občerstvení zajišťuje František. Text programu: Římanům 11.
  Sledujte tabulku na webové stránce: Centrum pro rodinu; v části Plán akcí.

  Nahoru


  Pátek 11. - neděle 13. března 2011
  Tichý víkend pro muže
  Duchovní akce pro muže začalo pořádat i Schönstattské hnutí naší republiky. Jednu z nich máte možnost navštívit v postní době od 11. do 13. března 2011 v Rokoli u Nového Města.
  Více se lze dozvědět a přihlášky obdržet jednak přímo a naší faře, či stačí napsat na farní e-mail: ŘKF Děčín-Podmokly.

  Nahoru


  Středa 9. března 2011
  Popeleční středa
  V letošním roce připadá Popeleční středa na 6. března. Jedná se o den přísného postu.
  Pobožnosti křížové cesty jsou i letos každý pátek po večerní mši svaté (kolem 17:30) a každou neděli v 17:00 před večerní mší svatou.

  Nahoru


  Neděle 6. března 2011
  Svátost biřmování v Jílovém
  V neděli 6. března 2011 přijede do Jílového otec biskup Baxant a při mši svaté v 10:45 bude udílet svátost biřmování. V našem kostele sv. Františka bude tuto neděli mše svatá pouze večer v 17:30.

  Nahoru


  Pondělí 18. února 2010
  Křeslo pro hosta
  Více na Křeslo pro hosta .

  Nahoru


  Čtvrtek 17. února 2011
  Měsíční setkání Chlapů ze severu
  Měsíční setkání Chlapů ze severu bude v Trmicích - možná zde již naposled :-). Zajištění místa a občerstvení zajišťuje Petr Novotný. Text programu: Římanům 10.
  Sledujte tabulku na webové stránce: Centrum pro rodinu; v části Plán akcí.

  Nahoru


  Úterý 15. února 2011
  Austrálie křížem krážem
  Austrálie křížem krážem je diashow Leoše Šimánka, která proběhne 15. února 2011 v Děčíně, v sále Střelnice. Začátek v 19:00. Nenechejte si ujít nádherný zážitek!

  Nahoru


  Čtvrtek 20. ledna 2011
  Měsíční setkání Chlapů ze severu
  Měsíční setkání Chlapů ze severu bude v Bohušovicích. Zajištění místa a občerstvení zajišťuje Kosatka. Text programu: Římanům 9.
  Sledujte tabulku na webové stránce: Centrum pro rodinu; v části Plán akcí.

  Nahoru


  Pondělí 18. - pondělí 25. ledna 2011
  Týden modliteb za jednotu křesťanů
  Týden modliteb za jednotu křesťanů je letos od 18. do 25. ledna. Motto: „Sjednoceni v učení apoštolů, společenství, lámání chleba a modlitbě“ (srov. Sk 2, 42).

  Nahoru


  Čtvrtek 13. ledna 2011
  Pouť do Filipova
  Letos vychází pouť do Filipova na noc ze středy 12. na čtvrtek 13. ledna. Poutní mši svatou bude 13. 01. 2011 ve 04:00 sloužit biskup Jan Baxant.

  Nahoru  Napište nám Zpět do menu