Děti a mládež - akce roku 2004

Zde jsou uloženy akce roku 2004. Máte možnost přejít přímo i na jiné ročníky případně do Akcí letošního roku.

Téma roku 2004: Chceme vidět Krista. (Jan 12, 21)

Akce současného roku
Akce roku 2007
Akce roku 2006
Akce roku 2005
Akce Prosinec 2004
Akce Listopad 2004
Akce Říjen 2004
Akce Září 2004
Akce Srpen 2004
Akce Červenec 2004
Akce Červen 2004
Akce Květen 2004
Akce Duben 2004
Akce Březen 2004
Akce Únor 2004
Akce Leden 2004
Akce roku 2003

Čtvrtek 30. prosince - sobota 1. ledna 2005
Silvestr v Nazaretě
Zveme všechny od 12 do 24 let na oslavu Silvestra do Nazareta. Bližší informace na adrese Nazaret.

Nahoru


Čtvrtek 30. prosince 2004
Předsilvestrovský turnaj ve stolním tenise pro lepší i horší hráče
Zajišťuje Orel jednota Lomnice nad Popelkou pro Orel župu sv. Zdislavy.
Místo konání: Orlovna v Lomnici nad Popelkou (u zimního stadionu).
Kategorie do 11 let, 11-15 let, přes 15 let. Přihlášky není třeba zasílat předem. Startovné 20 Kč, členové Orla a děti do 15 let zdarma. Příjem účastníků 8:25-9:25, zahájení 9:30, ukončení do 16 hodin. Hrací systém bude volen tak, aby si všichni (i ti slabší) dost zahráli.
Podmínky účasti: nečernící sportovní sálová obuv, pálka.
Kontakt: Ing. Zdeněk Zákoutský, Karlovské nám. 257, 512 51 Lomnice nad Popelkou; tel. 481 671 865.

Nahoru


Úterý 28. prosince 2004
Dětský vánoční šachový turnaj
se koná v orlovně Jiráskova 126, Turnov. Přihlášky není třeba zasílat předem. Podmínky účasti - děti do 15 let věku. Příjem účastníků 8:30-9:00. Ukončení do 13 hodin.
Kontakt: Orel jednota Turnov, Jan Mrázek, Kosmonautů 1326, 511 01 Turnov; e-mail: Orel Turnov ; mobil 737 467 434 (Justina Mrázková), 737 406 294 (Jan Mrázek syn).

Nahoru


Pondělí 27. prosince 2004
Vánoční šachový turnaj
se koná v orlovně Jiráskova 126, Turnov. Přihlášky není třeba zasílat předem. Podmínky účasti - bez omezení. Příjem účastníků 8:30-9:00. Ukončení do 15 hodin.
Kontakt: Orel jednota Turnov, Jan Mrázek, Kosmonautů 1326, 511 01 Turnov; e-mail: Orel Turnov ; mobil 737 467 434 (Justina Mrázková), 737 406 294 (Jan Mrázek syn).

Nahoru


Sobota 11. prosince 2004
Duchovní obnovy pro mládež
Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna pořádá duchovní obnovu pro mládež hledající své životní povolání, vede P. ThLic. Pavel Havlát OM, S. M. Mgr. Zdislava Nosková OSF. Setkání je od 9:30 do 17:00. Kontaktní adresa: Vranov u Brna 7, 664 32; tel.: 541 239 264, e-mail: dc-vranov@katolik.cz; web: www.dc-vranov.katolik.cz.

Nahoru


Sobota 11. prosince 2004
Kurs animátorů - 2. setkání
Jednotlivá setkání kursu budou probíhat vždy v Litoměřicích v Diecézním domě kardinála Trochty. Program bude vždy jednodenní v sobotu od 9:30 do 17:00. Samozřejmě je možnost pro ty, kteří to potřebují, přijet už v pátek a zůstat do neděle.
Téma 2. setkání:
Teologická část - Úvod do Nového zákona.
Katecheze - O modlitbě.
Pedagogická část - Komunikace: Seznámení se s verbální i neverbální formou komunikace. Rozvoj aktivního naslouchání a vedení dialogu.
Bližší informace a přihlášky:
Diecézní centrum pro mládež Litoměřice, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 065, mobil: 603 452 001; e-mail: Diecézní centrum mládeže Litoměřice
Další termíny pro 1. rok:
5. února 2005; 16. dubna 2005; 18. června 2005
jaro 2005 - seminář pro vedoucí táborů (volitelné)
Pozor - podmínkou pro absolvování kurzu je 80 % účast v každém z obou roků (tj. čtyři z pěti víkendů) a vykonaná povinná praxe úspěšně zvládnutý závěrečný test.
Témata:
1. rok (měsíc: teologická část - pedagogická část - katecheze)
únor: Evangelia - Pozitivní hodnocení druhých: Rozvoj pozitivního hodnocení druhých lidí v běžných i ztížených podmínkách a pozitivní hodnocení situací a událostí. - O Boží vůli
duben: Základy filosofie; nauka o Bohu Stvořiteli - Tvořivost a iniciativa: Rozvoj tvořivého myšlení a jeho uplatnění v mezilidských vztazích - O vztahu chlapce a dívky
červen: Nauka o Nejsvětější Trojici a o osobě Ježíše Krista - Komunikace citů: Učíme se vyjádřit své city, identifikovat se s nimi, ovládat je a usměrňovat. - O povolání
2. rok (měsíc: teologická část - pedagogická část - katecheze)
říjen: Svátosti: křest, biřmování, eucharistie - Empatie: Učíme se vžít do citů a postojů druhých a následně i do jejich celkové situace - O víře
prosinec: Svátosti: smíření, nemocných, manželství, kněžství - Asertivita: Porovnání pasivního, asertivního a agresivního chování. Seznámení se s asertivními právy a asertivními technikami - O lásce a službě
únor: Vybrané kapitoly z dějin církve - Reálné a zobrazené vzory: Učíme se být kritickým divákem ve vztahu k médiím a podporovat pozitivní působení médií. Nabídka reálných a zobrazených pozitivních vzorů. - O svobodě a odpovědnosti
duben: Desatero: 1. - 5. přikázání - Pomoc, přátelství a spolupráce: Rozvoj ochoty a schopnosti spolupracovat. - O smyslu bolesti a utrpení
červen: Desatero: 6.- 10. přikázání - Aplikační témata: Etika; Duchovní rozměr člověka; Ekonomické hodnoty; Rodina, ve které žiji; Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu; Vztah k životnímu prostředí - O evangelizaci
Kontakt: Diecézní centrum pro mládež Litoměřice, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 065, mobil: 603 452 001; e-mail: Diecézní centrum mládeže Litoměřice

Nahoru


Sobota 13. listopadu 2004
Celodiecézní setkání katechetů
Připomínáme, že v sobotu 13. listopadu 2004 se v Litoměřicích uskuteční Celodiecézní setkání katechetů. Celý program proběhne v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 4). Program setkání je tentokrát zaměřen na seznámení se s projektem Etické výchovy a jeho využití v praxi (např. v hodinách náboženské výchovy). Dozvíte se zde také o možnosti rozšíření si aprobace z tohoto předmětu a možnosti vyučovat tento předmět na českých školách. Na toto setkání můžete pozvat i věřící pedagogy z vašich farností. Všichni jste srdečně zváni.
Program:
08:30 - 09:30 prezentace, možnost nákupu pomůcek
09:30 - 10:00 mše svatá sloužená otcem biskupem
10:00 - 11:30 přednáška Etická výchova, přednáší PhDr. Ing. Siarda Ludmila Trochtová
11:30 - 13:30 oběd
13:30 - 16:00 2. část přednášky o Etické výchově + dotazy na přednášejícího
16:00 závěr setkání.
Pro ty z vás, kteří by měli problém s cestováním do Litoměřic i domů, nabízíme možnost přespání na DDKT. Pokud vám péče o malé děti brání v účasti na setkání, vezměte je s sebou. Bude pro ně připraven program a samozřejmě zajištěn i dozor.
Protože bude pro všechny účastníky na setkání připraven oběd, prosíme, abyste nejpozději do 4. 11. 2004 zaslali vyplněnou přihlášku na adresu:
Katechetické centrum, Komenského 4, 412 01 Litoměřice, případně tak učinili telefonicky: 416 738 072 nebo e-mailem: Katechetické centrum Litoměřice .
!!Výjimečně se lze přihlásit i po 4. 11. 2004!!

Nahoru


Sobota 13. listopadu 2004
Národní moderátor je tu půl století
Milí Oázáci, Ain Karim si dovoluje uspořádat společnou oslavu 50-tých narozenin našeho Národního moderátora Otce Jana, OP. Jistě bude krásné, budeme-li moci tuto událost oslavit společně.
A kde? V dominikánském klášteře svatého Jiljí v Praze.
No a kdy? V sobotu 13. listopadu 2004 od 13:00 přibližně do 17:00.
Srdečně jsou zváni všichni současní Oázáci i ti, kteří Oázou žili dříve. Kreativitě se meze nekladou (dobroty k jídlu i pití, prostě je to půl století)!
Za Ain Karim se loučí a na společné setkání se těší Martina.
Bližší informace: Martina Kuchyňková; tel.: 417 569 929; mobil: 721 880 217; e-mail: Martina Kuchyňková

Nahoru


Sobota 13. listopadu 2004
Duchovní obnovy pro mládež
Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna pořádá duchovní obnovu pro mládež hledající své životní povolání, vede P. ThLic. Pavel Havlát OM, S. M. Mgr. Zdislava Nosková OSF. Setkání je od 9:30 do 17:00. Kontaktní adresa: Vranov u Brna 7, 664 32; tel.: 541 239 264, e-mail: dc-vranov@katolik.cz; web: www.dc-vranov.katolik.cz.

Nahoru


Pátek 12. - neděle 14. listopadu 2004
Seznamovací setkání pro věřící v Loukově u Semil
Cíl akce:
Při vědomí toho, jak problematické jsou nábožensky smíšené sňatky, a jak důležité a zároveň často obtížné je pro katolíky najít si přijatelného ženicha - nevěstu, chceme k tomu poskytnout určitou příležitost.
Pořadatel:
Orel jednota Loukov u Semil. Akci řídí (dotazy, přihlášky apod.): Vít Jůza, Loukov u Semil čp. 1, 513 01 p. Semily; tel.: 481 685 237, 732 943 265, e-mail: Vít Jůza.
Ubytování:
Noclehy ve vlastním vybavení (např. spací pytel a karimatka) v budově v umírněně vytápěných místnostech.
Stravování:
Dostatek základních potravin (chléb, rohlíky, máslo, mléko, sýr, čaj) pro účastníky zajistí pořadatel.
Náklady akce:
Základní potraviny 100 Kč/člověka, voda a elektřina (včetně vytápění) a administrativní náklady 100 Kč/člověka, vstupné do jeskyní: 60 Kč/člověka budou hrazeny z poplatků účastníků. Účastnický poplatek 260 Kč bude vybírán při příjezdu.
Podmínky k účasti: (v případě pochybností se zeptejte)
1. katolická víra (v případě rozporu mezi vírou a příslušností k církvi je rozhodující víra, kterou by samozřejmě příslušnost k církvi měla následovat)
2. úmysl navázání známosti (a zatím jen známosti) za účelem uzavření křesťanského manželství
3. možnost uzavření křesťanského manželství, to je zejména:
a) přiměřený věk,
b) nebýt vázán existujícím manželským svazkem,
4. přijetí podmínek tohoto seznamovacího setkání.
Program:
Pátek 12.11.2004:
19 hodin mše sv. kostel Loukov u Semil
20-21 večeře včetně přípravy a úklidu
21-22 slůvko na dobrou noc, modlitba, připravit ke spaní a spát.
Sobota 13.11.2004:
6 hodin vstávat
6:30 snídaně se společným představením se
7:30 proslov a modlitba před cestou
8-11 cesta z Loukova do Bozkova
11 hodin mše svatá Bozkov
12 hodin prohlídka jeskyň
13-17 cesta z Bozkova do Loukova
17-19 zcivilizování se po cestě, příprava večeře
19-21 večeře, společné posezení
21-22 slůvko na dobrou noc, modlitba, připravit ke spaní a spát.
Neděle 14.11.2004:
7 hodin vstávat
8 hodin mše svatá
10 hodin první rozloučení
10-12 cesta na vlak do Košťálova
12 hodin Košťálov druhé rozloučení (12:13 a 12:58 odjezdy vlaků)
Přihlášky:
Pro bezproblémové zajištění akce je třeba přihlášky (případně i jejich zrušení) zaslat aspoň týden předem na adresu Vít Jůza, Loukov u Semil čp. 1, 513 01 p. Semily, tel. 481 685 237, 732 943 265, e-mail: Vít Jůza s uvedením jména, věku a kontaktů (adresa, telefon, mobil, e-mail) na přihlašovanou osobu, plánovaného času a způsobu příjezdu a s prohlášením o splňování podmínek k účasti, jak jsou uvedeny výše.
Příjezd:
První den večer - účastníci se hlásí na faře v Loukově u Semil (10km od Semil proti proudu Jizery) na faře (velká budova za kostelem). Odjezdy posledních autobusů:
ze Semil (místní autobus směr Jilemnice) v 18:25 z autobusového nádraží,
z Jilemnice (místní autobus směr Semily) 18:21 z autobusového nádraží,
od pozdějších vlaků možno zajistit odvoz po domluvě.

Nahoru


Sobota 13. listopadu 2004
Kurs animátorů - 1. setkání
v Litoměřicích v Diecézním domě kardinála Trochty
Téma: Teologická část - Úvod do Starého zákona; Pedagogická část - Komunikace (Seznámení se s verbální i neverbální formou komunikace. Rozvoj aktivního naslouchání a vedení dialogu.); Katecheze - o společenství.
Program:
09:30 mše svatá s otcem biskupem společně s účastníky Diecézního setkání katechetů
10:15 zahájení programu
10.30 teologická část - přednáška - Úvod do Starého zákona - P. Jiří Voleský
12:00 oběd
13:00 hry - a to, pokud to bude možné, venku
14:00 katecheze - O společenství
14:45 odpolední svačinka aneb utužování vztahů
15:15 pedagogická část - Komunikace
16:30 hyde park - informace, novinky, otazníky
17:00 závěr setkání
Je ti mezi 15 a 25 lety? Podílíš se aktivním způsobem na životě církve u vás ve farnosti? Chceš se dozvědět něco víc o Bohu, o člověku, o sobě, o druhých? Chceš prohloubit svůj život z víry a pomáhat v tom i druhým? Chceš se naučit nové hry, obhájit svůj názor?
Pokud jsi alespoň na jednu z otázek odpověděl ANO, pak neváhej a přihlaš se na Kurs animátorů pro rok 2004 - 2006, který pořádá Diecézní centrum pro mládež.
Komu je určen:
Všem mladým věřícím lidem, kteří se aktivně podílejí na životě církve ve své farnosti, dále těm, kdo se na podobnou práci připravují a všem, kteří chtějí svým vrstevníkům pomáhat na cestě za Kristem.
Součástí kurzu jsou:
Tématické semináře a cvičení z oblastí teologie, pedagogiky, psychologie a praktické ukázky her, animace liturgie atd. Alespoň 2x během kurzu povinná praxe (pomoc při organizaci Diecézních setkání mládeže, víkendovek pro mládež, a jiných akcí pořádaných DCM).
Termíny pro 1. rok:
10. - 12. prosince 2004; 11. - 13. února 2005; 15. - 17. dubna 2005; 10. - 12. června 2005
jaro 2005 - seminář pro vedoucí táborů (volitelné)
Jednotlivá setkání Kurzu se budou konat v různých "koutech" naší diecéze, včas bude vždy upřesněno, začátek vždy v pátek - program od 20:00 (večeře je v 19:00), závěr v neděli v poledne obědem.
Podmínky pro absolvování kurzu:
Věk mezi 15 až 25 lety (výjimky možné po domluvě).
Na kurz je možné se přihlásit nejpozději do zahájení prosincového (tj. druhého víkendu) tedy do 10. prosince 2004.
Podmínkou pro absolvování kurzu je 80 % účast v každém z obou roků (tj. čtyři z pěti víkendů).
Vykonaná povinná praxe úspěšně zvládnutý závěrečný test.
Osvědčení o absolvování kurzu:
Na závěr kurzu dostanou všichni absolventi osvědčení. Volitelně je možné získat i osvědčení pro vedení táborů pro děti a mládež.
Účastníci kurzu se budou moci zúčastnit XX. světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem (15. - 21. srpna 2005) za zvýhodněných finančních podmínek.
Témata jednotlivých víkendů:
1. rok (měsíc: teologická část - pedagogická část - katecheze)
listopad: Úvod do Starého zákona - Komunikace: Seznámení se s verbální i neverbální formou komunikace. Rozvoj aktivního naslouchání a vedení dialogu. - O společenství
prosinec: Úvod do Nového zákona - Důstojnost lidské osoby, úcta k sobě: Učíme se zdravému sebeocenění, které by mělo vyrůstat z vědomí důstojnosti každého člověka. - O modlitbě
únor: Evangelia - Pozitivní hodnocení druhých: Rozvoj pozitivního hodnocení druhých lidí v běžných i ztížených podmínkách a pozitivní hodnocení situací a událostí. - O Boží vůli
duben: Základy filosofie; nauka o Bohu Stvořiteli - Tvořivost a iniciativa: Rozvoj tvořivého myšlení a jeho uplatnění v mezilidských vztazích - O vztahu chlapce a dívky
červen: Nauka o Nejsvětější Trojici a o osobě Ježíše Krista - Komunikace citů: Učíme se vyjádřit své city, identifikovat se s nimi, ovládat je a usměrňovat. - O povolání
2. rok (měsíc: teologická část - pedagogická část - katecheze)
říjen: Svátosti: křest, biřmování, eucharistie - Empatie: Učíme se vžít do citů a postojů druhých a následně i do jejich celkové situace - O víře
prosinec: Svátosti: smíření, nemocných, manželství, kněžství - Asertivita: Porovnání pasivního, asertivního a agresivního chování. Seznámení se s asertivními právy a asertivními technikami - O lásce a službě
únor: Vybrané kapitoly z dějin církve - Reálné a zobrazené vzory: Učíme se být kritickým divákem ve vztahu k médiím a podporovat pozitivní působení médií. Nabídka reálných a zobrazených pozitivních vzorů. - O svobodě a odpovědnosti
duben: Desatero: 1. - 5. přikázání - Pomoc, přátelství a spolupráce: Rozvoj ochoty a schopnosti spolupracovat. - O smyslu bolesti a utrpení
červen: Desatero: 6.- 10. přikázání - Aplikační témata: Etika; Duchovní rozměr člověka; Ekonomické hodnoty; Rodina, ve které žiji; Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu; Vztah k životnímu prostředí - O evangelizaci
Kontakt: Diecézní centrum pro mládež Litoměřice, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 065, mobil: 603 452 001; e-mail: Diecézní centrum mládeže Litoměřice

Nahoru


Sobota 06. listopadu 2004
Spolek (nejen) evangelických přátel Českého Středohoří
Vás srdečně zve do Třebenic na své 2. setkání.
Hlavní téma: Život v Českém středohoří
Program setkání: 12:00 příjezd (FS ČCE, Sokolská 89, Třebenice); 12:15 povídání s Mgr. Alešem Komárkem o putování Českým středohořím; malé občerstvení před poutí (piknik z přinesených věcí); (13:00) pouť do Sutomi se zastavením na Košťálově; 14:30 pobožnost v sutomském kostele (povede br. Jiří Bureš); 15:00 diskuse o životě v Českém středohoří a horký čaj na faře v Sutomi; (16:00) návrat do Třebenic (+ zastavení u Vlastislavova hradu). Časy uvedené v závorkách slouží pouze pro orientační účely. Svačinu s sebou - bude použita k společnému posilnění před poutí!
Kontakt: Klára Černá; mobil 776 101 087; e-mail: Klára Černá

Nahoru


Čtvrtek 04. - neděle 07. listopadu 2004
Nejen seznamovací pobyt pro "cetileté"
Potřebuješ si dát na 3 dny volno? Hledáš věřícího partnera, a zatím se nedaří?
Kde: Rekreační středisko Královéhradecké diecéze "Marianum" v Jánských Lázních
Za kolik: 960 Kč pobyt - ubytování, strava (plná penze)
Pro koho: Pro všechny, kterým je 20 a více
Co nás čeká: Vážné i nevážné hry, přednáška (diskuze), výlet, okukování se...
Přihlášení na akci: Neodkládejte! O akci bývá velký zájem! Poštou: Marianum, Horní Promenáda 89, Janské Lázně 542 25; e-mailem: Marianum ; telefonicky: Dominik Melichar, tel: 605 883 035, 499 875 117. Po přihlášení obdržíte podrobné informace o pobytu, včetně instrukcí jak zaplatit 300,- Kč zálohu.
Kdo k nám jezdí: Věřící (96%) i nevěřící (ovšem tolerantní) v průměru okolo 25-30 let věku. Třetina přijede za pobavením a odpočinkem, třetina s tím, že "co kdyby náhodou". Zbývající se prostě chtějí seznámit. Se všemi ale byla zatím legrace a pohoda.
Max. počet osob: 28 osob

Nahoru


Čtvrtek 28. - neděle 31. října 2004
Nejen seznamovací pobyt pro "cetileté"
Potřebuješ si dát na 3 dny volno? Hledáš věřícího partnera, a zatím se nedaří?
Kde: Rekreační středisko Královéhradecké diecéze "Marianum" v Jánských Lázních
Za kolik: 960 Kč pobyt - ubytování, strava (plná penze)
Pro koho: Pro všechny, kterým je 20 a více
Co nás čeká: Vážné i nevážné hry, přednáška (diskuze), výlet, okukování se...
Přihlášení na akci: Neodkládejte! O akci bývá velký zájem! Poštou: Marianum, Horní Promenáda 89, Janské Lázně 542 25; e-mailem: Marianum ; telefonicky: Dominik Melichar, tel: 605 883 035, 499 875 117. Po přihlášení obdržíte podrobné informace o pobytu, včetně instrukcí jak zaplatit 300,- Kč zálohu.
Kdo k nám jezdí: Věřící (96%) i nevěřící (ovšem tolerantní) v průměru okolo 25-30 let věku. Třetina přijede za pobavením a odpočinkem, třetina s tím, že "co kdyby náhodou". Zbývající se prostě chtějí seznámit. Se všemi ale byla zatím legrace a pohoda.
Max. počet osob: 28 osob

Nahoru


Pátek 22. - sobota 23. října 2004
Duchovní obnova
Zveme vás na duchovní obnovu. Začátek je mší svatou v pátek 22. 10. v 18:00 v děčínském kostele Sv. Václava a Blažeje. V sobotu 23. 10. po ranní mši svaté v 8:00 - kostel Povýšení sv. Kříže - budou následovat na faře v Křížové ulici dvě přednášky.
Téma: Svátost smíření. O přestávce bude podáváno občerstvení.
Rekolekci povede P. Miškovský z Prahy.
Zakončení bude v sobotu 23. 10. ve 12 hodin.

Nahoru


Úterý 19. října 2004
Beseda
V úterý 19. 10. v 18:00 na faře v Křížové ulici bude beseda s Dr. Marií Svatošovou o hospici. Všichni jste srdečně zváni!

Nahoru


Sobota 16. října 2004
Výstup na Mount Everest
Junior klub křesťanských demokratů libereckého kraje pořádá v sobotu 16. října 2004 na rozhledně Královka (u Bedřichova v Jizerských horách) III. ročník recesně - sportovního "výstupu na Mount Everest". Libovolným počtem výstupů na rozhlednu může každý přispět k symbolickému zdolání nejvyšší hory světa. Výstup bude probíhat od 8 do 18 hodin. Účastníci obdrží občerstvení úměrné vynaložené energii. Za Junior klub křesťanských demokratů libereckého kraje se těšíme na Vaši účast: Ing. Jan Macek, e-mail: Jan Macek.

Nahoru


Pátek 15. - neděle 17. října 2004
30. diecézní setkání mládeže a 5. reprezentační ples mladých
tentokráte v Jirkově u Chomutova
30. diecézní setkání mládeže
Místo konání: Kulturní dům Jirkov - ulice Ervěnická u pošty
Téma setkání: Setkání s Kristem ve svátostech. Budeme se také zabývat Rokem eucharistie, který vyhlašuje Svatý otec v období říjen 2004 - říjen 2005.
Z programu:
09:45 - zahájení dopoledního programu (v sále Kulturního domu)
10:30 - setkání s Kristem ve svátostech (křest, biřmování, eucharistie - pantomimy, katecheze), hostem bude P. Jiří Pešek ze Skutče
11:50 - Andrea Hýblová - svědectví
12:15 - adorace (v sále Kulturního domu)
12:50 - informace + Anděl Páně
13:00 - oběd; k obědu se budou podávat párky v Malém sále Kulturního domu, stravenky možno zakoupit na recepci za 20 Kč
14:00 - možnost svátosti smíření - v kostele sv. Jiljí v v centru města
15:00 - mše svatá - v kostele sv. Jiljí
Možnost převléknutí se na navazující ples v místě ubytování - společenský oděv s sebou!!!
5. reprezentační ples mladých v Jirkově u Chomutova
Místo konání: Kulturní dům Jirkov
Vstupné: 50 Kč
Z programu:
19:00 - zahájení
20:00 - baletní vystoupení
21:00 - vyhlášení tomboly + přestávka
21:20 - 1. soutěž
22:00 - losování 3 hlavních cen + přestávka
22:20 - 2. soutěž
23:00 - přestávka
24:00 - půlnoční překvapení - zakončení plesu
Možnost přespání zajištěna - sraz v 0:30 před Kulturním domem.
Ubytování od pátku do neděle zajištěno na faře u kostela sv. Jiljí v centru města. Bližší informace získáte na adrese Diecézního centra pro mládež, tel. 416 738 065, 603 452 001, e-mail: Diecézní centrum mládeže Litoměřice

Nahoru


Sobota 9. října 2004
VOX 004
Přijďte na benefiční festival křesťanské populární hudby.
Kdy: sobota 9. října 2004, 14:00 - 22:00 (od 13:00 ekumenická bohoslužba v kostele sv. Antonína).
Kde: Praha - Kulturní dům "Vltavská" (Bubenská 1, Praha 7 - Holešovice, asi 150 m od stanice metra "C" Vltavská).
Co: hudba ve stylu folk, rock, hard-core.
Za kolik: 99 Kč
Možnost přespání v Praze za 50 Kč.
Benefiční festival VOX 004 by měl jakožto "festival hudby s poselstvím" navázat na to nejlepší z tradice pražského křesťanského hudebního festivalu Vox clamantis, který se v 90. letech postupem času vypracoval v pestrou přehlídku kvalitních skupin různých žánrů a navazuje také na loňský festival Tání. Hudba prezentovaná na festivalu, by měla být povzbuzením ve víře, inspirací a vyjádřením svobody projevu v církvi.
Na základě dosavadních jednání na festivalu vystoupí skupiny a sólisté v žánrovém rozmezí od folku (Cymbelín, Caine) přes folkrock (Veselá zubatá), alternativu (Noi), rock (Českej chleba) až po hardcore (Goro, Projevy radosti). Exkluzivními zahraničními hosty budou německé kapely Daniel Benjamin & Band a Jumbo Jet, ve kterých působí zpěvák, kytarista a skladatel Daniel Schweiker ze skupiny Noisetoys, která několikrát vystupovala i u nás.
Festival je ekumenický a pořádá jej společně v KD "Vltavská", Praha 7 - Holešovice Sdružení Pyramida, Arcidiecézní centrum pro mládež Praha, hudební vydavatelství ROSA a Městská část Praha 7. Srdečně zveme všechny zájemce i vaše přátele!
Bližší informace: VOX004.

Nahoru


Sobota 2. října 2004
Duchovní obnovy pro mládež
Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna pořádá duchovní obnovu pro mládež hledající své životní povolání, vede P. ThLic. Pavel Havlát OM, S. M. Mgr. Zdislava Nosková OSF. Setkání je od 9:30 do 17:00. Kontaktní adresa: Vranov u Brna 7, 664 32; tel.: 541 239 264; e-mail: dc-vranov@katolik.cz; web: www.dc-vranov.katolik.cz.

Nahoru


Pátek 1. - neděle 3. října 2004
Pozvánka na TEC - společně se setkat s Kristem
Co je to TEC?
Jde o třídenní duchovní program pro mladé od 16 let, který probíhá většinou o víkendu. Každý den má své jméno a odlišnou dynamiku. TEC je postavený na společném prožívání velikonočního tajemství (Jan 12,24) a také na překvapení a prožívání přítomné chvíle. Cílem je přiblížit se víc Bohu, setkat se s Ježíšem živým způsobem ve společenství i v osobní modlitbě. Možná, že v TECu najdeš i své osobní povolání. Nejde o "klasickou" rekolekci; program je veden převážně laiky, kteří nejsou školení profesionálové, ale sami prošli TECem jako účastníci. V pozici vedoucího je většinou kněz. Liturgie v TECu vychází z katolické spirituality.
Srdečně Tě zveme na TEC, nejbližší proběhne ve dnech: 1.-3. 10. 2004. Po celé tři dny budeme ve Vinoři na faře (Praha 9). Program začíná 1. 10. v 17 hodin, tzn. přijeď, prosím, podle svých možností alespoň půl hodiny předem. Skončíme 3. 10. v 17 hodin, společně slavenou mší svatou.
Přihlášku si nech poslat na této adrese: Miriam Fabianová, Ptice 92, 252 18 Úhonice; tel.: 311 678 319; mobil: 608 542 893; e-mail: Miriam Fabianová; web: TEC. Máš-li nějaký dotaz, ohledně čehokoli o TECu, obrať se na výše uvedenou adresu nebo e-mail.
S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, oblečení normální i sportovní, hudební nástroj, hraješ-li na nějaký, Bibli.
Celkové náklady na jednu osobu jsou 400 Kč. V případě, že je to pro tebe mnoho, přispěješ dle svých možností.
Stravování je zajištěno na místě.
Spojení MHD: Ze stanice metra B Vysočanská, autobusem č. 259, 373, 354 do vesnice Vinoř-zastávka u hřbitova.

Nahoru


Sobota 25. - úterý 28 září 2004
JUFE
Ahoj, další rok uběhl jako voda a za chvíli je tu opět naše tradiční setkání, na které jsi tímto srdečně pozván(a)! Začínáme v sobotu 25. 9. 2004 v domě Svazových žen ve Slavoňově. Přijít můžeš už po 17. hodině, ale oficiální začátek je až v 19:30 mší svatou. Večeře bude z výtečných vlastních zásob.
Setkání bude končit obědem v úterý 28. 9. 2004.
Motto, které nás bude provázet celým setkáním, zní: "Zázraky Páně dnes".
Děvčata budou bydlet ve Svazovém domě, kluci v Kněžském domě. S sebou si prosím vezmi: přezůvky, spacák, karimatku (děvčata navíc i prostěradlo). Hodit se Ti budou také zpěvníky, něco na psaní a nějaký ten drobný peníz navíc do Oázy, na CD či na pěknou knížku. To vše za neuvěřitelnou cenu 400 Kč pro studující (pro pracující 500 Kč). Pro sourozence z vícečlenných rodin je opět připravena akční podzimní sleva! Tak neváhej a určitě přijeď. Můžeš pozvat také svého kamaráda(ku)!
Přihlásit se na setkání můžeš pomocí Internetu na adrese: Přihlášení. Po zaregistrování zde můžeš také zjistit, kdo je už přihlášen spolu s Tebou. Pokud bys však měl s přihlášením přes internet problém, je tu - adresa: František Válek, Jubilejní 446, 514 01 Jilemnice; tel: 777 239 166; e-mail: František Válek
Pozvánky jsou ke stažení na internetové adrese: Schoenstatt - starší mládež.

Nahoru


Pátek 24. - neděle 26. září 2004
Oáza modlitby
Oáza modlitby je víkendová duchovní obnova, kdy se chceme setkat nejen s kamarády či poznat více či méně zajímavé lidičky, ale chceme se setkat především s Bohem.
Doporučený věk: 16 - 35 let
Místo konání: Fara Děčín 1, Křížová 25
Přítomný kněz: P. Martin Davídek
Začátek: 24. 9. v 19:00 nešporami
Konec: 26. 9. po obědě a úklidu
S sebou: Bible, breviář, růženec, sešit na poznámky, psací potřeby, teplé oblečení, přezůvky, karimatka, spacák, cca 200 Kč na pobyt.
Přihlášky přijímá a na dotazy odpovídá: Martina Kuchyňková; tel.: 417 569 929; mobil: 721 880 217; e-mail: Martina Kuchyňková
Zveme Tě a těšíme se na Tebe!

Nahoru


Středa 22. září 2004
Rozloučení s P. Ladislavem Kubíčkem
V pátek 10. září 2004 v noci byl na své faře v Třebenicích zabit kněz naší diecéze P. Ladislav Kubíček. Rozloučíme se s ním ve středu 22. září ve 12 hodin v Třebenicích, v 15 hodin v katedrále v Litoměřicích a v pátek 24. září. ve 14 hodin v jeho rodišti Kunštátu na Moravě, kde bude i pohřben.
Ze zpráv policie:
26letý Rudolf Šamko, kterého v úterý (14. 09. 2004) na základě celostátního pátrání zadržela policie na hranicích s Rakouskem, byl ve středu obviněn ze sobotní vraždy faráře v Třebenicích. Obviněný se k vraždě přiznal. Motivem, proč zbil a zapálil 78letého faráře, byla krádež věcí z fary.
Z důkazních důvodů ale policie nechce sdělit, co přesně z fary se Šamkem zmizelo. Pachatele brutální vraždy se policistům podařilo dopadnout po třech dnech. Podle dosavadních zpráv z vyšetřování pachatel starého faráře zřejmě nejprve uděřil do hlavy. Když farář upadl do bezvědomí, zapálil Šamko faru, aby zahladil stopy. Mrtvé tělo nalezli až zasahující hasiči.
Šamko má za sebou kriminální minulost, kdy se dopouštěl především krádeží a vloupání. Za tuto vraždu mu soud může udělit až výjimečný trest.

Nahoru


Sobota 18. - neděle 19. září 2004
Servické slavnosti
Klášter sv. Petra a Pavla v Nových Hradech u Českých Budějovic pořádá v sobotu a neděli 18-19. září servitské slavnosti.
Sobotní program:
13:00-16:45 - tvořivé dílny (řezání loutek, keramika, malba, dekorace a další),
15:00 - vystoupení dětského souboru Sluníčko,
17:00 - divadlo Petrklíč s chrámovou hrou Pilátova žena,
18:30 - prohlídka kostela a kláštera.
Nedělní program:
09:00 - slavná mše svatá ku cti Panny Marie Sedmibolestné, hlavní celebrant J. M. P. Michael Josef Pojezdný, Opraem, opat kláštera premonstrátů v Praze na Strahově.
10:30 - přednáška a beseda s otcem opatem. Možno shlédnout výstavy Novohradsko ve 20. století a Jan Nepomuk Buquoy, sociální reformátor.
Místo konání:
Klášter sv. Petra a Pavla v Nových Hradech u Českých Budějovic.
Kontakt:
Michal Navrátil, tel.: 386 301 322

Nahoru


Sobota 18. září 2004
Pooázové sdílení
Milí Oázoví přátelé. Z mé Oázové praxe před asi 11ti lety si pamatuji, že bylo moc hezké, když jsme se společně sešli účasníci všech letních Oáz, které jen byly a vzájemně jsme se sdíleli o tom jaké to bylo, jak se nám tam líbilo, co nám tam Pán řekl, ukázal, naučil.
A tak Ain Karim, se souhlasem Otce Jana, OP, přichází s touto pozvánkou:
V sobotu 18. září 2004 od 13:00 do 17:00 jsou srdečně zváni všichni Oázáci (a nejen oni), kteří se letos v létě zúčasnili jakékoli rekolekční Oázy (nebo se jí zúčastnili některé jiné léto), prostě jsou zváni všichni na vzájemné sdílení se o tom, jaké to na letní Oáze bylo.
Místo konání: Klášter Dominikánů u svatého Jiljí v Praze.
Příchod mezi 12:30 - 13:00, začátek ve 13 hodin.
Každou jednotlivou Oázu vždy představí jeden člověk, na tom se prosím domluvte, kdo to bude. A pak přijde sdílení jednotlivců, co konkrétního koho zaujalo, oslovilo, obdarovalo, zaskočilo.
Taky prosím, připomeňte tuto akci na letních Oázách a předejte tuto informaci ve svých společenstvích.
Vezmeme-li něco dobrého k snědku a k pití, bude nám ještě lépe.
Bližší informace: Martina Kuchyňková; tel.: 417 569 929; mobil: 721 880 217; e-mail: Martina Kuchyňková

Nahoru


Sobota 18. září 2004
Spiritual fest 2004
Srdečně Vás zveme na festival černošských spirituálů, který se koná 18.září 2004 od 13:00 do 22:00 v Praze - Nových Butovicích (Komunitní centrum sv. Prokopa, Sluneční nám. 1). Vystoupí zde přes 20 souborů, skupin a kapel nejrůznějších hudebních zaměření, ale výhradně s černošskými spirituály. Z mnoha účinkujících bychom mohli jmenovat: Geshem, Kvokál, Touch of Gospel, Sváťa Karásek, Pětník, DNA.
Podrobné informace najdete na: Spirituality.
Máte-li zájem o plakátek, napište si na adresu: Marek Šlechta

Nahoru


Sobota 11. - neděle 12. září 2004
Mezinárodní setkání mládeže ve Wechselburgu
Diecézní den mládeže drážďanské diecéze s německo-česko-polskou účastí v rámci příprav na oslavy 20. světového dne mládeže v srpnu 2005 v Kolíně nad Rýnem.
Program:
Sobota, 11. 09. 2004
> 10:00 odjezd z Litoměřic (Komenského 4)
> 14:00 uvítání
> 14:45 představení workshopů
> 15:00 workshopy
> 18:00 nešpory
> 19:00 agapé
> 20:00 kulturní večer
> 21:30 grilování
> 23:45 noční modlitba
Neděle, 12. 09. 2004
> 07:00 h budíček
> 08:00 h nabídka chval
> 10:00 h mše svatá
> 12:00 h oběd s možností výběru mezinárodních jídel
> 13:30 h odjezd do Čech, příjezd do Litoměřic
Strava:
Sobotní oběd z vlastních zásob. Sobotní večeře bude v rámci večerního agapé. Na nedělní snídani bude od 7:45 k dispozici horká vody u kuchyně kláštera (jídlo z vlastních zásob). K nedělnímu obědu budou nabídnuty mezinárodní pokrmy.
Agapé:
V sobotu večer se budeme dělit o své potraviny a slavit agapé. Organizátoři prosí všechny mladé, aby přinesli různé potraviny, o které se mohou s ostatními dobře podělit (prosí nejen suchý chléb).
Grilování:
Od 21:30 bude možnost na vyznačeném místě grilovat. Potraviny na grilování s sebou.
Nocleh:

Budeme nocovat ve stanech nebo ve škole. Organizátoři prosí vzít si s sebou karimatku a spacák.
Finance:
Doprava a účast je zdarma. Organizátoři přebírají výdaje za nocleh, program a nedělní oběd. V sobotu večer bude možnost koupit si za české peníze nápoje.
Bližší informace získáte na Diecézním centru pro mládež: tel. 416 738 065, 603 452 001, e-mail: Diecézní centrum mládeže Litoměřice.

Nahoru


Sobota 4. - čtvrtek 9. září 2004
Exercicie Charismatické obnovy
Exercicie vedené P. Eliášem Vellou na téma "Být učedníkem Ježíšovým" proběhnou 4.-9. 9. 2004 na Velehradě. Předpokládaná cena 1 500 Kč. Exercicie jsou přednostně určeny těm, kteří absolvovali Vellovy exercicie o vnitřním uzdravení a nějak slouží v rámci charismatické obnovy.
Přihlašovat se můžete na adrese: Alena Gollova, Kancelář koordinátora KCHO, Pastorační středisko, Kolejní 4, 160 00 Praha 6-Dejvice. Tel.: 220 181 707 (záznamník), e-mail: Kancelář koordinátora KCHO. Uveďte, prosím, svou adresu, e-mail a telefon, abychom vam mohli sdělit podrobnější informace.

Nahoru


Pátek 3. - neděle 5. září 2004
Trmické poutní třídenní - 12. ročník
Třídenní oslava narození Panny Marie.
Místo konání: na faře v Trmicích u Ústí nad Labem
Program:
> Pátek 3. 9.: podvečerní mše svatá, společná večeře na farním dvoře a posezení
> Sobota 4. 9.: ranní mše svatá, dopolední beseda na křesťanské téma s hostem, společný oběd na farním dvoře, sportovní odpoledne - volejbal, výlety do okolí, společný táborák s kulturním programem
> Neděle 5. 9.: slavnostní mše svatá v trmickém kostele Narození Panny Marie
Podrobnější informace získáte na trmické faře, tel. 475 620 241, mail: P. Jiří Voleský. Možnost přespání je v areálu fary.

Nahoru


Pátek 03. - neděle 05. září 2004
Duchovní obnova pro dívky
Ve dnech 3. - 5. září 2004 se koná rekolekce s P. Jeronýmem Hofmannem OPraem ve Znojmě - Hradišti, v klášteře sester boromejek.
Téma tohoto setkání bude "Eucharistie v mém životě".
Začátek: pátek 3. září v 17:00
Odjezd: neděle po obědě
S sebou: pokud máte - Bibli, zpěvník Hosana
Cena: dobrovolný příspěvek
Věk: od 19 let
Máte-li zájem, přihlaste se, prosím, do 20. srpna 2004.
Kontakt: S. M. Daniela Veselá, Křížovnická 26, 669 02 Znojmo - Hradiště; tel.: 728 559 862; e-mail: Daniela Veselá.

Nahoru


Úterý 24. srpna 2004
Cyklistické putování
Orel jednota Chomutov a Hnutí Pro život ČR zvou všechny zájemce na společensko-sportovně-demonstrativní akci při příležitosti 10. výročí vyhlášení roku rodiny Europe 4 family (Evropa pro rodinu).
Jedná se o několikadenní prázdninové cyklistické putování po České republice, Německu a Belgii s mladými ze všech zemí Evropy. Společné setkání je naplánované na začátek září v Bruselu. Cílem této akce je ukázat celé Evropě, že osud našeho kontinentu není nám, mladým, lhostejný a že považujeme instituci rodiny za úhelný kámen společnosti.
Odjezd z Prahy je plánován na úterý 24. srpna 2004. Možné je i zapojení do jakékoliv části čtyř hlavních evropských tras - bližší informace viz. Europe 4 family.
Podrobnější informace lze získat na telefonu 777 345 815 a na e-mailu: J. Nepomuk.

Nahoru


Pondělí 23. - sobota 28. srpna 2004
Duchovní obnova
Sestry boromejky zvou dívky od 19 let na Duchovní obnovu.
Místo konání: Zlaté Hory (Jeseníky)
Téma: Ježíš, který na Hoře proměnění zjevil svou slávu
Obnovu vede: P. Miroslav Kadlec
S sebou: spacák, Bibli, breviář (kdo má)
Cena: dobrovolná
Kontaktní osoba: S. M. Vincenta Kořínková, e-mail: Vincenta Kořínková , web: Boromejky , tel. 257 532 861, mobil: 723 477 525

Nahoru


Úterý 17. - sobota 21. srpna 2004
Setkání mládeže olomoucké arcidiecéze
ve Strážnici. Na programu bude mimo jiné mše svatá s kardinálem Joachimem Meissnerem, pěší poutě, workshopy apod.
Věk: od 15 let
Informace: Centrum pro mládež v Olomouci, e-mail: Mládež arcidiecéze Olomouc, web: Straznice 2004

Nahoru


Úterý 17. - neděle 22. srpna 2004
Setkání mládeže ostravsko-opavské diecéze
Věk: od 15 let
Cena: 600 - 800 Kč (dle možností), v ceně je zahrnuta také strava. Máš-li finanční potíže s poplatkem za setkání, zkontaktuj DCM v Ostravě.
Přihlášky: Diecézní centrum pro mládež, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava
Informace: Frýdlant 2004

Nahoru


Neděle 15. - neděle 22. srpna 2004
Letní setkání Františkánské mládeže - Zásmuky II
"Vy jste byli povoláni ke svobodě." (Gal 5,13)
V bývalém františkánském klášteře na cestě mezi Prahou a Kutnou Horou se bude opět konat setkání mladých lidí, kteří se chtějí seznámit s odkazem sv. Františka a sv. Kláry z Assisi a jeho současnými následovníky.
Na programu jsou přednášky i pestrá činnost ve skupinkách. Bude také dostatek prostoru pro modlitbu, četbu Písma, rozjímání v tichu a samotě i pro to jen tak spolu pobýt.
Srdečně zve Frmol - františkánská mládež.
Úhrada za ubytování a jídlo činí 600 Kč.
Vzhledem k omezené kapacitě je třeba se co nejdříve přihlásit Mirkovi Dvořákovi, který vám také začátkem prázdnin pošle bližší informace.
Adresa: Mirek Dvořák, Fügnerova 215, 267 51 Zdice, e-mail: Mirek Dvořák .

Nahoru


Neděle 15. - sobota 21. srpna 2004
Prázdninový týden u františkánů
Setry františkánky minoritky zvou všechny mladé na Prázdninový týden prožitý více s Pánem, ve společenství s knězem, sestrami a dalšími mladými, kteří také chtějí "zajet na hlubinu" svého nitra.
Kde: Grun - na chalupě bratří františkánů (u Moravské Třebové)
S sebou: Písmo svaté, tužku, papír, Hosanu, spacák, karimatku, přezůvky, dobré boty a oblečení do přírody, osobní potřeby, příspěvek na jídlo a bydlení 750 Kč a hlavně otevřené srdce
Přihlášky do 30. 6. na adrese: Divadelní 6, 760 01 Zlín; tel.: 577 437 536, 608 819 319.

Nahoru


Pátek 13. - pátek 27. srpna 2004
Antiochia - turnus D
Antiochia - Misie v Čechách a na Moravě.
"Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří; aby byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal." (Jan 17,20-21)
Jsi křesťan a chceš zažít misie v naší zemi? Toužíš se o svou víru podělit s druhými lidmi? Chceš poznat nové přátele?
Společenství Antiochia pořádá v letošním roce již 13. prázdninové misijní dílo v Čechách a na Moravě. Působí se ve farnostech s nízkou religiozitou. Společenství, které se tam vytvoří, svědčí o Kristu svým osobním příkladem, prací pro místní lidi a obec. Věnuje se zvláště mládeži a dětem, ale i starším lidem a rodinám.
Celá akce je určena pro mládež od 16 do 99 let. Bližší informace poskytne:
Tomáš Tomášek, Žerotínovo nám. 2, 771 11 Olomouc; tel.: 585 222 951; mobil: Roman M. 603 787 013; e-mail: Tomáš Tomášek a Antiochia; web: Antiochia.

Nahoru


Středa 10. (večer) - neděle 15. srpna 2004
4. diecézní pěší pouť mladých
z Litoměřic tentokráte do Liběšic u Žatce. Neváhejte a připojte se k zakládajícím tradičním členům poutnickému jádra na již 4. diecézní pěší pouti mládeže. "Potíme se" za církev v naší diecézi, za nová kněžská a řeholní povolání a za dobré rodiny. Pouť bude zakončena děkovnou mší svatou a následným agapé s opečeným prasátkem. Cestou budeme rozjímat jednotlivá tajemství slavného růžence.
Úterý 10. 8.:
17:00 - sraz v Litoměřicích na Dolním nádraží
17:10 - odjezd vlaku
17:33 - příjezd vlaku do Ústí nad Labem
18:00 - mše svatá v hlavním kostele (sraz pro ty, kteří se k nám připojí v Ústí)
přespání na faře u kostela
Středa 11. 8.: - "který zmrtvýchvstal" - Svátek sv. Kláry
mše svatá ráno v 6:30
trasa zhruba 25 km: Ústí nad Labem - červená - směr Milešovka 17 km - Medvědice 5 km
přespání u pana Bašuse v Medvědicích
Čtvrtek 12. 8.: - "který nanebevstoupil" - sv. Jana Františka de Chantal
mše svatá večer v Libčevsi u P. Michala
trasa zhruba 20 km: Medvědice - Libčeves
přespání na faře v Libčevsi u P. Michala
Pátek 13.8.: - "který Ducha svatého seslal" - sv. Poncián a Hippolyt
mše svatá v Lounech v 17:30
trasa: zhruba 15 km: Libčeves - Louny - případně Zeměchy
přespání v přírodě
Sobota 14. 8.: - ".který Tě, Panno, do nebe vzal" - sv. Maxmilián Maria Kolbe
mše svatá večer na poděkování v 17:00 v kapličce Nanebevzetí Panny Marie v Hořici u Liběšic
agapé s opečeným prasátkem
přespání:na faře v Liběšicích
Neděle 15. 8.: - "který Tě, Panno, v nebi korunoval" - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
mše svatá v Liběšicích v 10:00
odjezd Dobříčany 11:53, Ústí n.L.-západ 14:02, Litoměřice - město 15:12
Bližší informace získáte na Diecézním centru pro mládež: tel. 416 738 065, 603 452 001, e-mail: Diecézní centrum mládeže Litoměřice.

Nahoru


Čtvrtek 5. - neděle 8. srpna 2004
Duchovní obnova pro snoubence
Od večera 5. do oběda 8. srpna letošního roku je pořádána duchovní obnova pro snoubence, které vede jáhen Ing. Mgr. Ladislav Kinc.
Kontaktní adresa: Vranov u Brna 7, 664 32; tel.: 541 239 264, e-mail: dc-vranov@katolik.cz; web: www.dc-vranov.katolik.cz.

Nahoru


Úterý 3. - neděle 8. srpna 2004
Mezinárodní festival mládeže
Z České republiky bude pro zájemce vypraven autobus. V programu tohoto setkání je společná i osobní modlitba, vyučování, hudba, tanec, společný odpočinek, sdílecí skupinky, společné tématické večery s pestrým programem, svědectvími a překladem.
Pořádá: Komunita Chemin Neuf
Podrobnější informace: Misijní centrum Arcibiskupství pražského, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2; tel./fax: 224 920 598; e-mail: Misíjní centrum AP; , web: Misijní centrum Arcibiskupství pražského.

Nahoru


Neděle 1. - úterý 10. srpna 2004
XVI. ERA meeting - Lignano - Itálie
Předběžné informace naleznete na našem webu: ERA meeting.

Nahoru


Neděle 1. - středa 4. srpna 2004
Duchovní obnova pro mládež nad 20 let
Od večera 1. do oběda 4. srpna letošního roku je pořádána duchovní obnova pro mládež nad 20 let, které vede P. Mgr. Josef Havelka.
Kontaktní adresa: Vranov u Brna 7, 664 32; tel.: 541 239 264, e-mail: dc-vranov@katolik.cz; web: www.dc-vranov.katolik.cz.

Nahoru


Pátek 30. července - pátek 13. srpna 2004
Antiochia - turnus C
Antiochia - Misie v Čechách a na Moravě.
"Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří; aby byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal." (Jan 17,20-21)
Jsi křesťan a chceš zažít misie v naší zemi? Toužíš se o svou víru podělit s druhými lidmi? Chceš poznat nové přátele?
Společenství Antiochia pořádá v letošním roce již 13. prázdninové misijní dílo v Čechách a na Moravě. Působí se ve farnostech s nízkou religiozitou. Společenství, které se tam vytvoří, svědčí o Kristu svým osobním příkladem, prací pro místní lidi a obec. Věnuje se zvláště mládeži a dětem, ale i starším lidem a rodinám.
Celá akce je určena pro mládež od 16 do 99 let. Bližší informace poskytne:
Tomáš Tomášek, Žerotínovo nám. 2, 771 11 Olomouc; tel.: 585 222 951; mobil: Roman M. 603 787 013; e-mail: Tomáš Tomášek a Antiochia; web: Antiochia.

Nahoru


Čtvrtek 29. července - pondělí 9. srpna 2004
Putování za sv. Jakubem do Santiaga de Compostella - ZRUŠENO!
V rámci putování se účastníme Evropského setkání mládeže v Santiagu.
Pořádá Diecézní centrum pro mládež.

Nahoru


Sobota 24. července 2004
Výlet do Lužických hor a do lesního divadla
Termín: sobota 24. července, 12:31 odjezd vlaku z Děčína hl. nádraží, nebo v 12:35 z východního nádraží. Příjezd 13:35 na nádraží Jedlová.
Trasa vede tichými lesy Lužických hor kolem Srní hory a Sokolu do Kytlic. Zde návštěva řezbáře Ivo Švejnohy, kostela sv. Antonína a zmrzlináře.
S sebou. Dobré boty, pití, svačinu a dobrou mysl.
Délka trasy: asi 7 km, nenáročné.
Divadlo začíná v 17 hodin: Příběhy z historie se šermířskými souboji, přestávka, stínohra.
Odjezd z Mlýnů: 21:21. Příjezd do Děčína 22:00.
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč.
Nahoru


Úterý 20. července - čtvrtek 5. srpna 2004
Oáza nového života
Katolické hnutí Světlo-Život zve mladé lidi ve věku 16-18 let na letní duchovní obnovu v Oseku (u Teplic v Čechách).
Cena: 1 400 Kč.
Veškeré informace podává a přihlášky zasílá Martina Kuchyňková; telefon: 417 729 929; mobil: 721 880 217; e-mail: Martina Kuchyňková.

Nahoru


Pátek 16. - pátek 30. července 2004
Antiochia - turnus B
Antiochia - Misie v Čechách a na Moravě.
"Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří; aby byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal." (Jan 17,20-21)
Jsi křesťan a chceš zažít misie v naší zemi? Toužíš se o svou víru podělit s druhými lidmi? Chceš poznat nové přátele?
Společenství Antiochia pořádá v letošním roce již 13. prázdninové misijní dílo v Čechách a na Moravě. Působí se ve farnostech s nízkou religiozitou. Společenství, které se tam vytvoří, svědčí o Kristu svým osobním příkladem, prací pro místní lidi a obec. Věnuje se zvláště mládeži a dětem, ale i starším lidem a rodinám.
Celá akce je určena pro mládež od 16 do 99 let. Bližší informace poskytne:
Tomáš Tomášek, Žerotínovo nám. 2, 771 11 Olomouc; tel.: 585 222 951; mobil: Roman M. 603 787 013; e-mail: Tomáš Tomášek a Antiochia; web: Antiochia.

Nahoru


Pondělí 12. - sobota 17. července 2004
Duchovní obnova
Sestry boromejky zvou dívky od 19 let na Duchovní obnovu.
Místo konání: Husitsko-Solanec (Beskydy)
Téma: Kterého jsi Panno z Ducha sv. počala a porodila (panenství x mateřství)
Obnovu vede: P. Bernard Slaboch, OPraem
S sebou: spacák, Bibli, breviář (kdo má)
Cena: dobrovolná
Kontaktní osoba: S. M. Vincenta Kořínková, e-mail: Vincenta Kořínková , web: Boromejky , tel. 257 532 861, mobil: 723 477 525

Nahoru


Středa 7. července 2004
Prázdninový výlet
Ve FI 2004-04 se píše:
Vyrazíme do Tiských stěn. Vlak odjíždí z Hlavního nádraží v 9:14 do Libouchce, odtud pak půjdeme do Tisé s možností návštěvy Sněžníku. Návrat do 18:00.
Snad zde neinzerujeme soukromou akci a budete se moci, pokud budete mít zájem, připojit...

Nahoru


Úterý 6. - sobota 10. července 2004
15. katolická charismatická konference v Českých Budějovicích
"Abychom se stali chválou jeho slávy!" (Ef 1,12)
Konference začíná mší svatou v Klášterním kostele Panny Marie v úterý v 18 hodin, po mši bude adorace.
Výběr z programu: Hledání laické spirituality; Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého; On přebývá ve chválách svého lidu; Služba modlitbou, modlitba požehnání; Jemu na vás záleží.
Tématické skupiny: Žena podřízena muži?; Stavy v církvi; Seznamování; Biblická skupina; Evangelizace.
Přednášející: manželé Muchovi; P. Cyril Vojtěch Kodet O.Carm.; Katka Lachmanová; Kája Řežábek; sestra Veronika a další.
Kontakt na organizátory: Adresa: Jan Marek, POBox 260, 370 04 České Budějovice; mobilní telefony: Oskar 777 872 927, Eurotel 723 756 073; e-mail: Katolická charismatická konference

Nahoru


Neděle 4. - pátek 16. července 2004
Antiochia - turnus A
Antiochia - Misie v Čechách a na Moravě.
"Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří; aby byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal." (Jan 17,20-21)
Jsi křesťan a chceš zažít misie v naší zemi? Toužíš se o svou víru podělit s druhými lidmi? Chceš poznat nové přátele?
Společenství Antiochia pořádá v letošním roce již 13. prázdninové misijní dílo v Čechách a na Moravě. Působí se ve farnostech s nízkou religiozitou. Společenství, které se tam vytvoří, svědčí o Kristu svým osobním příkladem, prací pro místní lidi a obec. Věnuje se zvláště mládeži a dětem, ale i starším lidem a rodinám.
Celá akce je určena pro mládež od 16 do 99 let. Bližší informace poskytne:
Tomáš Tomášek, Žerotínovo nám. 2, 771 11 Olomouc; tel.: 585 222 951; mobil: Roman M. 603 787 013; e-mail: Tomáš Tomášek a Antiochia; web: Antiochia.

Nahoru


Pátek 2. - neděle 18. července 2004
Poutní zájezd na Sardínii
Sdružení Vrstevnice zve mládež ve věku 15-35 let na Poutní zájezd na Sardínii. Kvalitní duchovní program, toulání po horách, koupání v moři, soutěsky, jeskyně, vodopády, doprava klimatizovaným autobusem Mercedes. Duchovní program zajišťuje P. Martin Janata.
Cena:
včetně stravy 8 900 Kč.
Podrobný program:
Pá 2. 7. - Sraz na mši sv. v Ondřejově u Prahy v 19:00, doporučená doprava vlakem z Prahy - Hlavního nádraží v 17:52 do Kolovrat (18:17). Na zastávce ČD bude přistaven autobus.
So 3. 7. - Ráno příjezd do Rakouských Alp k jezeru Achen See (poblíž Innsbrucku). Rekreační výlet k vodopádům, odpočinek, večer odjezd.
Ne 4. 7. - Ráno příjezd do přístavu v Livornu nebo v Janově, odjezd na Sardinii, odpoledne příjezd na Sardinii, ubytování v útulném kempu u horské chaty.
Po 5. 7. - Časně ráno výstup na Punta Cusidore, odpoledne odpočinek.
Út 6. 7. - Náročný výlet podle divokého východního pobřeží z Cala Gonone přes Cala Luna. Alternativně koupání v Cala Gonone.
St 7. 7. - Odpočinkový výlet do soutěsky Gorropu, večer posezení.
Čt 8. 7. - Volnější den s přesunem do Lanusei, odpoledne ubytování v tělocvičně salesiánské oratoře.
Pá 9. 7. - Časně ráno odjezd pod nejvyšší horu Sardinie Punta La Marmora, výstup. Večer odjezd.
So 10. 7. - Před rozedněním pro zájemce výlet v rezervaci Sette Fratelli, pokus o pozorování východu Slunce. Dopoledne ubytování v kempu jižně od Cagliari, odpočinek.
Ne 11. 7. - Cagliari, alternativně koupání.
Po 12. 7. - Výlet do lesní rezervace na jihu Sardinie.
Út 13. 7. - Ráno odjezd z kempu, jeskyně San Giovanni, rekreační výlet, večer přesun.
St 14. 7. - Před rozedněním zahájení výletu k největšímu vodopádu Sardinie a kaskádám Irgas, přes den odpočinek, večer návrat, přesun.
Čt 15. 7. - Možnost výletu do Bonifacia na Korsice.
Pá 16. 7. - Nnávrat na pevninu, přes noc přesun do Alp.
So 17. 7. - Rekreační výlet v Alpách, zakončení.
Ne 18. 7. - Ráno návrat do Ondřejova a do Prahy.
Podle příznivé ceny lodních lístků to vypadá, že zpět ze Sardinie se pravděpodobně pojede přes Korsiku.
Kontakt:
telefon: 777 640 206; web: http://www.vrstevnice.cz/.

Nahoru


Pátek 2. - úterý 6. července 2004
8. františkánské setkání mládeže
na Cvilíně u Krnova.
Kontakt: otec Leszek, Konvent minoritů v Opavě, Masarykova 39, 746 01 Opava; tel.: 553 712 807; e-mail: Františkáni-Cvilín
Přihlášky do 25. 6. 2004!

Nahoru


Středa 30. června 2004
Prázdniny začínají
Ve FI 2004-04 a na dveřích našeho kostela se lze dočíst o akci, která se koná na faře v Bělé, tedy na "půdě" naší farnosti... Píše se:
Rozloučíme se se školním rokem, opět v Bělé, kde na děti čekají od 14:00 soutěže a dobrá zábava.
Jen škoda, že informace pro uveřejňování v "rodné" farnosti a na našich stránkách stále nedocházejí...

Nahoru


Úterý 29. června - pondělí 5. července 2004
Velehrad 2004
Již tradičně se vydáme na pěší pouť z Boskovic na Velehrad. Ani letos nemineme známá poutní místa - Sloup v Mor. Krasu a Křtiny. Trasa bude přibližně stejná jako v roce 2002 s tím rozdílem, že jednu noc strávíme přímo na sv. Klimentu, odkud potom již na Velehrad jistě dojdeme. Letos budeme mít časový harmonogram trochu napjatější. Většina z nás se bude moci na cestu vydat až po vysvědčení ve středu 30. 6., ale zmeškat v neděli 4. 7. koncert na Velehradě chtít nebude. Nezbude nám nic jiného než tentokrát v Boskovicích nenocovat, ale ještě večer ihned po příjezdu do Boskovic se vydat na cestu a dojít až do Sloupu. Někteří z nás však školní povinnosti nemají nebo je ukončí dříve a tak by mohli vyrazit o den dříve, v Boskovicích přespat, do Sloupu dorazit v poledne před námi a vše připravit pro náš pozdní příchod. Všechny, kteří mají tuto možnost, bych prosil, aby tak učinili a ostatním tak pomohli.
Chci pozvat i ty, kteří s námi ještě nešli, a slíbit jim krásný zážitek ze společenství poutníků. Letošní pouť bude udržovat trochu ostřejší tempo, ale domnívám se, že je smyslem pouti i trochu sebezapření, pokání, společného rozjímání a prožití i společné radosti. Putujeme krásným přírodním prostředím Moravského krasu a Chřibů, přes krásná poutní místa, ale hlavně potkáváme cestou "krásné lidi". V tomto uspěchaném světě bychom se měli opět vrátit ke starým osvědčeným pěším poutím, uvidíte, co všechno Vám dají. Spát budeme na farách, na sv. Klimentu a na Velehradě venku; nebojte se ale, všichni jsme to vždy přežili. Vzhledem k pěšímu pochodu ze všeho nejdůležitější jsou dobré a pohodlné (rozšlápnuté) sportovní boty a ne moc těžký náklad na zádech.
Protože musím do většiny budoucích nocležišť aspoň rámcově dodat počty nocležníků, prosím, všechny poutníky, aby mi co nejdříve svoji účast potvrdili na níže uvedené adrese či telefonním číslu (večer po 20 hod.). Na tomto čísle sdělím i Vám všem nerozhodnutým poutníkům, či jejich starostlivým rodičům, a jste-li důchodci, tak třeba i Vašim vnukům, další podrobnosti, abych vyvrátil Vaše i jejich obavy.
Itinerář pouti:
30. 6. středa Boskovice - Sloup 13 km
01. 7. čtvrtek Sloup - Ostrov - Balcarka - Jedovnice- Rudice - Křtiny - Bukovinka 25km
02. 7. pátek Bukovinka - Malá říčka - Olšany - Hbrovany - Komořany - Letonice 25km
03. 7. sobota Letonice - Bučovice - ropné pole - Jestřabice - Zavadilka - sv. Kliment 30km
04. 7. neděle sv. Kliment - Ocásek - Buchlov - sv. Barbora - Velehrad 16km
05. 7. pondělí Mše svata a návrat domů
Na závěr ještě jednou shrnuji podmínky cesty:
1. Jdu pěšky
2. Vše si nesu na zádech - spacák, karimatku, kytaru, kotlík nebo ešus, plavky a ostatní oblečení a jídlo
3. Jídla nenesu mnoho, kupuji ho cestou
4. Vaříme si sami
5. Mám předsevzetí mít vždy dobrou náladu
6. Je mi 15 let a více
7. Jdu na vlastní odpovědnost a rodiče s tím souhlasí
8. Nevadí mi, že se kamarádi modlí
Bližší informace: Jiří Kolín starší a spol, Nepřevázka 41, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: 326 724 093 (večer) .

Nahoru


Pondělí 28. června - pátek 2. července 2004
Duchovní cvičení - děvčata 18-25 let
Sestry Karmelity srdečně zvou děvčata od 18 do 25 let na duchovní cvičení, která se uskuteční v klášteře sester ve Zlíně - Štípě.
Kontakt: Sestry Karmelitánky, Mariánské nám. 56, 763 14 Zlín - Štípa; tel.: 577 914 262; e-mail: Karmelitky-Zlín .

Nahoru


Sobota 26. - neděle 27. června 2004
Jak zvěstovat radostnou zvěst
"Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." (Mt 4,19)
Opravdu chce Bůh, abychom šli a vydávali svědectví o Boží lásce všemu stvoření? Jak zvěstovat evangelium tak, abych spíš neodradil? V čem spočívá hlásání radostné zvěsti? To všechno teoreticky i prakticky ve společenství se všemi, kdo si nechtějí nechat Boha jen pro sebe.
Místo konání: Bartošovice v Orlických horách
Pořádá: Komunita Chemin Neuf
Podrobnější informace: Misijní centrum Arcibiskupství pražského, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2; tel./fax: 224 920 598; e-mail: Misíjní centrum AP; , web: Misijní centrum Arcibiskupství pražského.

Nahoru


Sobota 26. června 2004
Střelecká soutěž
Orel župa sv. Zdislavy zve zájemce (i nečleny Orla) k účasti na Župní střelecké soutěži (ze vzduchovky) v sobotu 26. 6. 2004 v Přepeřích u Turnova v areálu římskokatolické fary. Přihlášky není třeba zasílat předem. Soutěž je určena pro děti do 15 let věku. Účastníci jsou očekáváni od 8:30 do 9 hodin, ukončení do 15 hodin.
Kontakt: Orel jednota Turnov: Jan Mrázek, Kosmonautů 1326, 511 01 Turnov, e-mail: Orel Turnov , mobil: 737 467 434 (Justina Mrázková), 737 406 294 (Jan Mrázek, syn).

Nahoru


Pátek 25. - neděle 27. června 2004
Třetí ročník festivalu Nomád
Uskuteční se 25. - 27. června v Plzni. Jde o festival křesťanských tvůrců různých žánrů, navazující volně na brněnské konference Hrejte dobře a zvučně. Je to společné dílo plzeňské ekumeny a rádi bychom jím vytvořili prostor pro setkání neveřící veřejnosti s křesťanskými umělci, ale i křesťanských tvůrců (pokročilých, stejně jako začínajících) navzájem. Festival má proto veřejnou část (zhruba třicet hudebních, divadelních a dalších představení), ale také semináře a tvůrčí dílny pro domácí i ´přespolní´ účastníky festivalu. Právě k těm bychom Vás a mládež, se kterou pracujete, rádi přizvali. Podrobnější informace, on-line přihláška na festival se nachází na našich webových stránkách Pročtverec (kde si můžete udělat lepší obrázek o celém festivalu).
Pokud si myslíte, že by tvůrčí osobnosti z Vašeho okolí mohlo naše pozvání zajímat, budeme moc rádi, předáte-li ho dál. Také Vám rádi poskytneme jakékoli doplňující informace.
S díky a přáním případného setkání, Kateřina Chejlavová za občanské sdružení Pročtverec, Plzeň; mobil: 777 587 318.

Nahoru


Pátek 25. června 2004
Minikárové závody
Orel jednota Okrouhlá pořádá 25. 6. 2004 Minikárové závody. Bližší domluva je možná na Obecním úřadě Okrouhlá, 473 01 Nový Bor, e-mail: Oú Okrouhlá , tel.: 487 726 605.

Nahoru


Středa 16. června 2004
Farní dětský filmový klubu Podmokly
Promítají se od 17 hodin filmy: Zrození a Ježíšovy zázraky.

Nahoru


Sobota 12. - neděle 13. června 2004
Setkání přátel příchovické Křižovatky
Ooslavy 25 let života
Je vás tolik. Těch, kdo sem jezdili a stále přijíždějí, přátel, dobrodinců, spolupracovníků. Tvoříte mozaiku, ve které má každý kamínek nezastupitelné místo. Proto nemůžete na tomto setkání chybět.
Předběžný program:
10:30 děkovná mše svatá v kostele sv. Víta (kardinál Miloslav Vlk)
12:00 oběd
14:00 odpolední program v kostele sv. Víta - představení hostů; 25 let vážně i nevážně (ohlédnutí za historií života mládeže na příchovické faře formou scének, videoprojekcí, svědectví účastníků, choreografií atd.); "sušené ovoce" aneb zkoncentrovaná prezentace plodů zdejší zkušenosti v různých oblastech života; závěrečná tečka
17:00 předpokládaný závěr oficiální části setkání
Večer budeme pokračovat neformálním programem v domě, venku, v kostele... Setkání připravuje mnoho lidí tak, abychom mohli přijmout každého, kdo přijde. Těšíme se na vás na všechny a prosíme, abyste už teď pomáhali připravovat celé setkání modlitbou.
Kontaktní adresa:
Interdiecézní centrum života mládeže Křižovatka, 468 48 Příchovice 38, tel.: 483 399 218, e-mail: DCZM Křižovatka, web: Křižovatka.

Nahoru


Sobota 12. června 2004
Duchovní obnovy pro mládež
Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna pořádá duchovní obnovu pro mládež hledající své životní povolání, vede P. ThLic. Pavel Havlát OM, S. M. Mgr. Zdislava Nosková OSF. Setkání je od 9:30 do 17:00. Kontaktní adresa: Vranov u Brna 7, 664 32; tel.: 541 239 264, e-mail: dc-vranov@katolik.cz; web: www.dc-vranov.katolik.cz.

Nahoru


Pátek 11. - neděle 13. června 2004
5. setkání Kursu animátorů
Poslední v tomto školním roce.
Hlavní téma:
Povolání ke službě - tentokráte v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích (bývalý konvikt).
Program:
PÁTEK
19:00 - večeře
20:00 - úvodní program
21:30 - večerní modlitba
SOBOTA
08:00 - budíček
08:30 - snídaně
09:00 - ranní modlitba
09:15 - P. Jiří Voleský - téma: Jak Bůh člověka povolává k službě (inspirace Písmem svatým)
10:00 - přestávka
10:15 - pokračování
11:00 - shrnutí + diskuse
12:00 - Anděl Páně
12:30 - oběd
13:30 - osobní volno
14:30 - návštěva Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích
17:00 - beseda s otcem biskupem Josefem Kouklem zakončená společnou mší svatou
19:00 - večeře
20:00 - výstup na kopec Radobýl
NEDĚLE
08:00 - budíček
08:30 - snídaně
09:00 - informace, plánování
09:30 - hodnocení
10:30 - mše svatá
12:00 - oběd, konec

Nahoru


Pátek 11. - neděle 13. června 2004
Duchovní obnova
Sestry boromejky zvou dívky od 19 let na Duchovní obnovu.
Místo konání: Svatá Hora u Příbrami
Téma: Ježíš, který ustanovil Eucharistii
Obnovu vede: P. Gereon Biňovec, OPraem
S sebou: spacák, Bibli, breviář (kdo má)
Cena: dobrovolná
Kontaktní osoba: S. M. Vincenta Kořínková, e-mail: Vincenta Kořínková , web: Boromejky , tel. 257 532 861, mobil: 723 477 525

Nahoru


Středa 9. června 2004
Farní dětský filmový klubu Podmokly
Promítají se od 17 hodin filmy: Příběh o Samaritánovi a Příběh o marnotratném synovi.

Nahoru


Neděle 6. června 2004
Dětský den v Mladé Boleslavi
Mateřské centrum v Mladé Boleslavi zve srdečně děti a rodiče na Dětský den.
Začneme společně mší svatou v 10:30 a po bohoslužbě pokračujeme "Pohádkovým lesem" v prostoru hudebního pavilonu na Štěpánce. Zakončíme ve 14:00 občerstvením a společným programem na faře.
Bližší informace: Bc. Vít Černý; tel. 777 728 263

Nahoru


Neděle 6. června 2004
1. Junáles
KDU-ČSL a Vít Černý, který kandiduje do Evropského parlamentu ( Vít Černý ), Vás srdečně zvou do Mladé Boleslavi na 1. Juniáles aneb červnová zábava pod širým nebem od 16:00 na "Rychtě na Štěpánce".
Tombola a zajímavé ceny (výtěžek z tomboly věnujeme Mateřskému centru), skvělá kapela AQUA, příjemné prostředí parku na Štěpánce, nejlepší hudba 20. a 21. století...
Bližší informace: Bc. Vít Černý, tel. 777 728 263

Nahoru


Sobota 5. června 2004
Ministrantský den litoměřické diecéze
Pro ministranty a ministrantky naší diecéze je opět připraven Ministrantský den. Bude se konat v sobotu 5. června 2004 v Teplicích. Začátek je v 9:30 na Zámeckém náměstí, předpokládaný konec v 16 hodin. S sebou ministrantské a sportovní oblečení a 10 Kč startovného. Bližší informace: P. Stanislav Jonášek, SDB; tel: 417 531 041 či 603 119 729; e-mail: Fara Teplice
Všichni jsou srdečně zváni!

Nahoru


Středa 2. června 2004
Farní dětský filmový klubu Podmokly
Promítají se od 17 hodin filmy: Noc mezi lvy a Jonáš a velryba.

Nahoru


Sobota 29. května 2004
Pouť k patronce rodin - sv. Zdislavě
Pouť rodin ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí se koná v sobotu 29. května 2004. Hlavní mše svatá od 11:00.

Nahoru


Pátek 28. - sobota 29. května 2004
Svatodušní pochod 2004 Frýdlant - Vratislavice
Již třetí obnovený ročník akce Svatodušní pochod, který pořádá mládež farnosti Vratislavice (a je určen primárně pro mládež). Letos půjdeme na svatodušní svátky z Frýdlantu v Čechách do Vratislavic. Více najdete na webu: Farnost Vratislavice .

Nahoru


Pátek 21. - neděle 23. května 2004
Evropská pouť do Mariazell
Středoevropské katolické dny je roční projekt osmi zemí: České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Bosny-Hercegoviny a iniciátora Rakouska. Smyslem celého dění je ukázat sobě i druhým, že Kristus je zdrojem naděje pro Evropu. Vyvrcholením všech aktivit je pouť národů do rakouského Mariazell. Tato pouť umožní setkání různých národů a generací.
Kromě společných částí programu - především sobotní mše národů od 11:00 - se pro mladé lidi počítá s modlitebním setkáním v pátek večer (od 20:00), různými možnostmi programu v sobotu odpoledne (od 16:00), večerním sobotním představením národů (19:00) a nedělní dopolední mší svatou (10:00). Nejedná se však o setkání mládeže, jde o pouť všech generací.

Máš několik možností, jak do Mariazell putovat:

AUTOBUSEM - každé DCM organizuje cestu autobusem. Odjezd 21. 5. 2004 přímo do Mariazell.
Kontakt: Diecézní centrum pro mládež, Komenského 4, 412 01 Litoměřice; tel.: 416 738 065; mobil: 603 452 001; e-mail: DCM Litoměřice.

PĚŠKY 5 DNÍ - pěší pouť, která začíná v pondělí 17. 5. 2004 brzy ráno ve Vranově nad Dyjí (možnost přespání z neděle). Denně se půjde 35-40 km.
Kontakt: P. Marek Dunda, Vranov nad Dyjí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí; tel.: 515 296 384; e-mail: Fatym Vranov.

PĚŠKY 35 KM - k pětidenní pěší pouti je možno se připojit na její poslední část - odchod v pátek 21. 5. 2004 v 6:00 hodin z Turnitz (možnost přijet ve čtvrtek večer).
Kontakt: P. Marek Dunda, Vranov nad Dyjí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí; tel.: 515 296 384; e-mail: Fatym Vranov.

NA KOLE 3 DNY - pouť na kole, která začíná ve středu 19. 5. 2004 ráno v Prostějově. Denně se počítá s přibližně 100 km.
Kontakt: P. Jaroslav Němec, Filipcovo náměstí 4, 796 01 Prostějov; tel.: 603 953 727; e-mail: SDB Prostějov.

NA KOLE S ORLEM - pouť na kole, která začíná v úterý 18. 5. 2004 v 18:00 hodin ve Znojmě. Denně se počítá s přibližně 90 km.
Kontakt: Petr Gabriel; tel.: 777 623 930. Přihlášky zasílejte na adresu: Orel, Pellicova 2c, 602 00 Brno; e-mail: Ústředí Orel.

Cena:
Poplatek za víkend (ubytování, strava) 200 Kč + cena za cestu (určuje organizátor Tebou zvolené možnosti poutě) + pojištění.
S sebou:
Karimatku, spacák, teplé oblečení, malé rádio na překlady v sobotu.
Po přihlášení budeš kontaktován zodpovědným za zvolenou trasu. Podrobné informace: Signály.
Přihlášku zašli na příslušnou adresu nejpozději do 31. března 2004!

Nahoru


Sobota 15. května 2004
Pouť do Hřenska
Pojďte v sobotu 15. května do Hřenska na pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Slavnostní mše sv. začíná v obnoveném místním kostele ve 14 hodin.

Nahoru


Sobota 8. května 2004
Výlet za kříži Šluknovska
Odjezd z Děčína hlavní nádraží v 9:00, Děčín východní nádraží 9:04. Jedlová přestup 9:55/10:00, Rumburk přestup 10:27/10:35, Brtníky příjezd 10:49. Přijdeme-li dříve, vyplatí se koupit skupinovou jízdenku.
Trasa výletu: Brtníky - Raimundův kříž - Zelený kříž - Bienertův kříž - Kunratice - Přednostův kříž - Karlovo údolí - Šluknov (návštěva P. P. Procházky). S sebou dobré boty, dobré pití, dobrou svačinu, dobrou mysl. Délka asi 10 km.
Návrat do Děčína východní nádraží v 17:39, do Děčína hlavního nádraží v 17:44.

Nahoru


Sobota 8. května 2004
Duchovní obnovy pro mládež
Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna pořádá duchovní obnovu pro mládež hledající své životní povolání, vede P. ThLic. Pavel Havlát OM, S. M. Mgr. Zdislava Nosková OSF. Setkání je od 9:30 do 17:00. Kontaktní adresa: Vranov u Brna 7, 664 32; tel.: 541 239 264, e-mail: dc-vranov@katolik.cz; web: www.dc-vranov.katolik.cz.

Nahoru


Pátek 30. dubna 2004
Čarodějnice
V pátek 30. dubna se na zahradě u bývalé fary v Bělé koná navečer pálení čarodějnic. Přineste nějaké s sebou. Nejhezčí budou po zásluze odměněny. Přijít mohou i nečarodějnice.
Velikonoční radost přeje Karel Stein.

Nahoru


Pátek 30. dubna 2004
Uzávěrka dětské diecézní výtvarné soutěže!
Téma:
Růžencová tajemství, výběr tajemství je na katechetovi.
Kategorie:
5-7 let (předškolní);
8-11 let (1. stupeň);
12-15 let (2. stupeň).
Vyhodnocení soutěže proběhne v červnu 2004.
Technika:
libovolná (malba tužkou, barvami; modelování; vystřihovánky).
Dílka označená jménem, příjmením, bydlištěm a datem narození autora posílejte do 10. května 2004 na adresu Katechetického centra Litoměřice, Mgr. Irena Duchoňová.

Nahoru


Pátek 23. - neděle 25. dubna 2004
4. setkání Kursu animátorů
Téma:
Povolání k evangelizaci - tentokráte na faře u františkánů v Liberci - Ruprechticích. Kurs je možností duchovně načerpat, zažít společenství vrstevníků, je nabídkou a pomocí, jak se naučit "oživovat" sebe i druhé, jak "oživovat" spolčo mladých nebo dělat něco ve farnosti a pro církev. Do kursu se můžete kdykoli připojit, zájemci se mohou hlásit na Diecézním centru pro mládež. Do kursu se můžete kdykoli připojit, zájemci se mohou hlásit na Diecézním centru pro mládež.

Nahoru


Pátek 16. - neděle 18. dubna 2004
Duchovní obnova pro děvčata (od 16 do 18 let)
s P. Prokopem Brožem v klášteře sester boromejek (Moravské Budějovice, Komenského 907) na téma: Ježíš, který z hrobu vstal.
"Já jsem přemohl svět, přišel jsem, abych Vám připravil cestu do nebe."
Příjezd v pátek odpoledne mezi 14-17 hodinou, ukončení je v neděli odpoledne.
S sebou: spacák, Bibli, růženec, breviář (kdo má)
Kontakt a přihlášení(co nejdříve) na adrese: s. Vincenta Kořínková, Šporkova 12, Praha 1, 118 00 nebo SMS na mobil: 723 477 525 nebo e-mail: Vincenta Kořínková.

Nahoru


Pátek 16. - neděle 18. dubna 2004
4. setkání Kursu animátorů
Hlavní téma: Povolání k evangelizaci. Místo konání bude upřesněno.

Nahoru


Čtvrtek 8. - pondělí 12. dubna 2004
Velikonoční setkání pro mládež v Příchovicích
Oslavy 25 let života
Ať to víte, nebo ani netušíte, o Velikonocích 1979 v Příchovicích všechno začalo. Proto se opět vrátíme k nevyčerpatelnému zdroji zdejší atmosféry.
Kontaktní adresa:
Interdiecézní centrum života mládeže Křižovatka, 468 48 Příchovice 38, tel.: 483 399 218, e-mail: DCZM Křižovatka, web: Křižovatka.

Nahoru


Čtvrtek 8. - pondělí 12. dubna 2004
Velikonoce s komunitou
Akce pro mládež od 18-25 let pořádaná komunitou Chemin Neuf v Tuchoměřicích.
Přípravy na Velikonoce a oslavu největšího křesťanského svátku v liturgickém roce bychom rádi prožili se všemi, kdo chtějí vytvořit společenství modlitby a bratrství se členy Komunity Chemin Neuf. Kromě specifických liturgických časů, charakteristických pro každý den Svatého týdne, budeme mít prostor k naslouchání vyučování, svědectvím, sdílení ve skupinkách, vytvoření různých tématických dílen.

Nahoru


Sobota 3. dubna 2004
Duchovní obnovy pro mládež
Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna pořádá duchovní obnovu pro mládež hledající své životní povolání, vede P. ThLic. Pavel Havlát OM, S. M. Mgr. Zdislava Nosková OSF. Setkání je mimořádně v Brně na Petrově od 9:30 do 17:00. Kontaktní adresa: Vranov u Brna 7, 664 32; tel.: 541 239 264, e-mail: dc-vranov@katolik.cz; web: www.dc-vranov.katolik.cz.

Nahoru


Pátek 2. - sobota 3. dubna 2004
29. Diecézní setkání mládeže s novým sídelním otcem biskupem v Litoměřicích
V tento den Svatý otec myslí na mladé celého světa, kteří se shromažďují v diecézích na celém světě se svými biskupy. I v Litoměřicích se setkáme s naším otcem biskupem ke vzájemnému naslouchání a povzbuzení.

Motto: "Chceme vidět Krista." (Jan 12,21)

Přijet lze již v pátek 2. dubna a zůstat až do neděle. S sebou pro přespávající spacák a karimatku, nějakou potravu (bude zajištěn pouze sobotní oběd).
Předběžný program:
PÁTEK - v Diecézním domě kardinála Trochty (DDKT, bývalá budova konviktu):
20:00 - malé divadelní představení;
21:00 - adorace;
21:30-23:30 - možnost posezení v klubu "U Matěje".
SOBOTA dopolední program - Jako tradičně v kině Máj; 09:00 zahájení; beseda s otcem biskupem Pavlem Posádem; povídání Tomáše Řeháka (prezidenta ACET ČR) na téma "O přátelství v církvi" (Přátelství je vzácné. Máme skutečné přátele? O přetvářce ve společenstvích, umělých úsměvech, svatých obličejích, o tom, jak vypadáme a jací ve skutečnosti jsme. Jsi ve farnosti a přitom jsi sám? Když máš problémy, např. se sexualitou, anorexií, bulimií, nemáš za kým přijít. Máš problémy se sexualitou, anorexií, bulimií? To nemohu nikomu povědět! Proč nevěřící mají často lepší vztahy než věřící? Jak v církvi vytvořit takovou atmosféru, ve které se budeme cítit bezpečni takoví, jací jsme, bez přetvařování, s otevřeností, bez divadla?);
13:00 - oběd v Centrální školní jídelně (sraz před kinem)
SOBOTA odpolední program:
13:00-16:00 v prostorách Diecézního domu kardinála Trochty možnost svátosti smíření (od 16:00 v katedrále) nebo možnost posezení v klubu "U Matěje";
14:30-16:30 - "skupinky" na různá témata (v DDKT), např. Jak jsem přišel ke svému povolání, Základní zásady duchovního života, Beseda s Tomášem Řehákem, Jak prožívat známost, Církev a Evropská unie, Přirozené plánování rodičovství jako životní styl, O komunikaci nejen teoreticky, ale i prakticky, Lectio divina - pronikáme do Písma svatého, Společenství mládeže a evangelizace, Turnaj ve fotbálku;
17:00 - závěrečná MŠE SVATÁ s otcem biskupem (v katedrále).
Večerní program pro přespolní:
19:00 - možnost posedět v klubu "U Matěje", zahrát si stolní hry, popovídat si.
Bližší informace DCM, tel.: 416 738 065, 603 452 001, e-mail: Diecézním centru mládeže Litoměřice.

Nahoru


Sobota 27. března 2004
Jarní výlet do skal a do cukrárny u České Kamenice
Zveme Vás na Jarní výlet do skal a do cukrárny u České Kamenice v sobotu 27. března 2004. Odjezd vlaku z Děčína hlavní nádraží v 9:00, z Děčína východního nádraží v 9:04. Trasa nenáročná, ale kopcovitá:

Česká Kamenice - Bratrské oltáře - vyhlídka Jehla - skalní kaple Nejsvětější Trojice - vyhlídky Ponorka a Žába - lesopark - pohádková podkova - cukrárna - Česká Kamenice.

Odjezd vlakem z České Kamenice 14:06, příjezd na nádraží Děčín východ 14:38, Děčín hlavní nádraží 14:43.
Srdečně pozdravuje Karel Stein.

Nahoru


Sobota 27. března 2004
Pochod pro život
Hnutí Pro život ČR srdečně zve na již tradiční Pochod pro život, který se letos uskuteční v sobotu 27. března 2004 v Praze.
Pochod pro život je jednou z příležitostí, jak dát současné společnosti najevo, že kultura života je jedinou možnou budoucností pro naši civilizaci. Program bude obdobný jako v minulých letech: ve 13 hodin bude slavena mše svatá v Chrámu Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí a po jejím závěru vyjdou účastníci po pěší zóně směrem k soše sv. Václava na Václavském náměstí, kde bude krátký program. Plánovaný konec v cca. 16 hodin.
Pro zájemce z řad účastníků Pochodu pro život je v dopoledních hodinách umožněna prohlídka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na prohlídku je však nutné se vzhledem k bezpečnostním podmínkám předem ohlásit na níže uvedené adrese nejpozději do 19. března 2004.
Adresa: Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5; mobil: 603 976 231; e-mail: Hnutí Pro život; web: Hnutí Pro život.

Nahoru


Pátek 26. - neděle 28. března 2004
Rekolekce "na poušti" v tichu a modlitbě
Získat bližší informace a přihlásit se můžeš na Diecézním centru mládeže Litoměřice. Místo konání bude ještě upřesněno.
Zájemci se mohou hlásit do 15. 2. 2004.

Nahoru


Pátek 19. - neděle 21. března 2004
Školení vedoucích dětských táborů
Asociace křesťanských sdružení mládeže (AKSM) spolu se Sekcí pro mládež ČBK organizuje kurs pro vedoucí táborů či jiných prázdninových pobytů pro děti. AKSM je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání tohoto školení.
Kurs se koná v Praze 4 - Kunraticích na faře (ADCM), začátek je v pátek v 19 hodin, ukončení v neděli v 16:30.
Náplní kursu jsou právní předpisy při práci s dětmi, včetně hygienických předpisů, základy první pomoci, bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží, táborové hospodaření a organizační příprava tábora. Kurs je zakončen testem; účastníci dostanou osvědčení.
Cena 300 Kč (zahrnuje ubytování stravování a studijní materiály - část dotována MŠMT).
Přihlášky zasílejte do 10. března na adresu: Sekce pro mládež ČBK, ing. Marie Světničková, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice nebo e-mailem: Marie Světničková. Přihlášeným budou zaslány podrobné informace a studijní materiály.

Nahoru


Pátek 12. - neděle 14. března 2004
Víkendovka pro mládež
Kde: Na faře v Mělníce.
Téma: Komunikace ve skupině.
Host: Mgr. Jan Čapek.
Bližší informace? Na DCM.

Nahoru


Pátek 12. - neděle 14. března 2004
Duchovní obnova pro dívky od 19 let
"Až budu vyvýšen, přitáhnu všechny k sobě." (Jan 12,32)
Postní rekolekce na téma: Ježíš, který byl pro nás ukřižován s P. Gereonem Biňovcem, Opraem se koná v klášteře sester boromejek (Znojmo-Hradiště, Křižovnická 26) Příjezd v pátek odpoledne mezi 14-17 hod, ukončení je v neděli odpoledne.
S sebou: spacák, Bibli, růženec, breviář (kdo má).
Kontakt a přihlášení(co nejdříve) na adrese: s. Vincenta Kořínková, Šporkova 12, Praha 1, 118 00 nebo SMS na mobil: 723 477 525 nebo e-mail: Vincenta Kořínková.

Nahoru


Čtvrtek 11. března 2004
Pozvánka na malý výlet
Alespoň na jeden výlet o jarních prázdninách zveme všechny děti, ale i rodiče a prostě ty, kteří mají právě čas. Dne 11. 03. 2004 podnikneme pěší výlet na jeden z kopců nedaleko Dobrné, kde byla koncem roku otevřena nová rozhledna. - Sraz v 9:00 u fary v Křížové ulici, Děčín 1. Návrat v odpoledních hodinách. (J Skřivánková)
Rozhledna bude veřejně přístupná pouze za vstupné a to mimo zimní období - zatím po krádeži oplocení byla přístupná i nyní v zimě, ovšem hlavně při námraze na vlastní nebezpečí. Pozn. R. S.

Nahoru


Sobota 6. března 2004
Duchovní obnovy pro mládež
Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna pořádá duchovní obnovu pro mládež hledající své životní povolání, vede P. ThLic. Pavel Havlát OM, S. M. Mgr. Zdislava Nosková OSF. Setkání je od 9:30 do 17:00. Kontaktní adresa: Vranov u Brna 7, 664 32; tel.: 541 239 264, e-mail: dc-vranov@katolik.cz; web: www.dc-vranov.katolik.cz.

Nahoru


Pátek 5. - neděle 7. března 2004
Životní cesta pro muže
Arcibiskupský seminář v Praze zve mladé muže ve věku od 15-ti let, kteří chtějí poznávat Boží vůli pro svoji životní cestu a přemýšlejí o svém povolání, na postní setkání, které se uskuteční v prostorách semináře. Součástí programu tohoto setkání, na kterém se z velké části podílejí samotní bohoslovci, jsou meditace, setkání ve skupinách, liturgie i sport. Je možné vzít si s sebou ministrantské i sportovní oblečení.
Začátek setkání je v pátek v 18:00. Účast je třeba nahlásit do 29. února 2004 na adresu:
Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, 160 00 Praha 6; tel.: 220 181 599 (404); e-mail: Arcibiskupský seminář.
Více informací o semináři včetně programu setkání najdete na webu: Arcibiskupský seminář

Nahoru


Pátek 27. - neděle 29. února 2004
Víkendovka pro mládež - PŘELOŽENO na víkend 12. - 14. března 2004
Kde: Na faře v Mělníce.
Téma: Komunikace ve skupině.
Host: Mgr. Jan Čapek.

Nahoru


Sobota 14. února 2004
4. Farní ples v Ústí nad Labem
Farní společenství v Ústí nad Labem si vás dovoluje pozvat na 4. farní ples pod patronací sv. Valentýna, který se koná v Národním domě v Ústí nad Labem v sobotu 14. února od 20:00.
Vstup: 120 Kč.
Předprodej: Farní úřad v Ústí nad Labem, Bílinská 3, u paní Maixnerové.
Informace o možnostech ubytování a další u Petra Landy, tel.: 724 013 384.
Všichni jsou srdečně zváni.

Nahoru


Pátek 13. - neděle 15. února 2004
3. setkání Kursu animátorů
Hlavni téma: Povolání k manželství. Místo konání bude upřesněno.
Kurs je možností duchovně načerpat, zažít společenství vrstevníků, je nabídkou a pomocí, jak se naučit "oživovat" sebe i druhé, jak "oživovat" spolčo mladých nebo dělat něco ve farnosti a pro církev. Do kursu se můžete kdykoli připojit, zájemci se mohou hlásit na Diecézním centru mládeže Litoměřice.

Nahoru


Sobota 17. ledna 2004
Župní turnaj v sálové kopané
Křesťanská tělovýchovná organizace Orel zve na Župní turnaj v sálové kopané, který bude v sobotu 17. 1. 2004 v Jablonci nad Nisou.
Družstva: 4 hráči v poli + 1 brankář + až 3 náhradníci.
Kategorie: Rok narození 1993 a mladší, 1989 a mladší, bez omezení. Orelská družstva v žákovských kategoriích s možností postupu.
Přihlášky předem pokud možno odeslat nejpozději 5. 1. 2004 na adresu:
Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 pošta Semily, tel.: 481 685 237, mobil: 732 943 265

Nahoru


Pátek 9. - neděle 11. ledna 2004
Víkendovka pro mládež - Z technických důvodů ZRUŠENO
Téma: Poznej Bibli
Bible - Kniha knih je pokladnicí, ze které můžeš čerpat pro svůj každodenní život, hledat odpovědi na otázky po smyslu života, nalézt ukazatele, kudy dál.
Chceš-li hlouběji proniknout do této Boží pokladnice a naučit se ji plně využívat ve svém životě i ve společenství, můžeš využít tuto nabídku a přihlásit se na Diecézním centru mládeže Litoměřice. Místo konání bude ještě upřesněno.
Místo konání fara Trmice. Zájemci se mohou hlásit do 21. 12. 2003.

Nahoru


Pátek 9. - sobota 10. ledna 2004
Tříkrálová sbírka
O Tříkrálové sbírce a o tom, jak se můžete také připojit, se více dozvíte ve ZzF 01/2004 na straně 7.

Nahoru


NahoruZpět do farního společenství


Napište nám Zpět do menu